Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kolumni

Met­sä­po­li­tiik­ka on ruo­hon­juu­ri­ta­son kysymys

-

Ennen Oulussa oli tapana sanoa, että ”raha haisee”. Nykyään sellun haju ei enää paljasta Ouluun saapuville, että kyseessä on metsäteollisuuskaupunki, ja hyvä niin.

Paljon on muuttunut niin maailmassa kuin metsäteollisuudessa, mutta yhä vain Stora Enson tehtaan siluetti on olennainen osa kaupunkimaisemaa – ja menestystarinaamme. Valtio omistaa yhtiön osakkeista 10,7%.

Metsäteollisuuden kautta olemme Oulussa mukana tuottamassa tulevaisuuden ratkaisuja siirryttäessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Me tarvitsemme niin kierrätettäviä kuin biohajoavia pakkauksia ja korvaajia nykyisille kertakäyttömuoveille.

Toukokuussa Oulussa käyttöön vihityn uuden kartonkikoneen tuottamaa pakkauskartonkia voidaan yhtiön mukaan käyttää tuoreen, rasvaisen tai kostean ruoan pakkaamiseen. Puu korvaa fossiilisia.


Metsät ja luonto ovat meille suomalaisille lähellä sydäntä. Kun kysyt suomalaiselta lempipaikkaa maailmassa, usein vastauksessa viitataan luontokohteeseen. Suomi panostaa runsaasti metsiinsä. Ilmasto- ja biodiversiteettipolitiikassa olemme EU:ssa kaikkein kunnianhimoisimpien jäsenmaiden joukossa.

Suomen EU-politiikan ytimessä on ajatus yhteisen eurooppalaisen lisäarvon hakemisesta. Tämä ajatus on linjattu alkuvuodessa julkaistussa, johdollani valmistellussa hallituksen EU-poliittisessa selonteossa.

On selvää, että EU:n tulee kyetä toimimaan alueilla, joissa syntyy eurooppalaista lisäarvoa.

Samalla tavoin on täysin selvää, että tietyt asiat ovat kansallisessa päätöksenteossa.

Suomi on EU-jäsenyytensä alusta lähtien katsonut, että metsätalouteen liittyvät toimet kuuluvat kansallisen päätösvallan piiriin.

Näin on oltava jatkossakin. Samalla ymmärrämme, että EU:lla on toimivaltaa ympäristö-, maatalous- ja energiasektoreilla, jotka joko suoraan tai välillisesti vaikuttavat metsiin.

Metsäpolitiikkaa on tehtävä luonnon kantokyvyn rajoissa. Ympäristöllisen kestävyyden lisäksi on huomioitava kuitenkin myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys; työpaikat ja metsänomistajien näkemykset, virkistys jne.


Ajatus siitä, että koko EU:n metsäpolitiikassa yksi koko sopisi kaikille, on absurdi. Lähtökohtamme ovat hyvin erilaiset.

Olin toukokuussa pääministeri Sanna Marinin mukana Portugalissa EU:n huippukokouksessa. Pääministeri Antonio Costan kanssa metsäaiheista keskustellessa kävi ilmi olosuhteidemme erot. Portugalissa olennainen kysymys on metsäpalojen ehkäisy, meillä huolet ovat toisenlaisia.

Metsäpolitiikassa on tarkasteltava asioita ruohonjuuritasolta. Yhden muotin ratkaisuilla joutuisimme pahimmillaan tilanteeseen, jossa jäsenmaiden alueelliset erot jäisivät huomioimatta.

Metsistä on pidettävä huolta, niin tänään kuin huomenna.

Tytti Tuppurainen,
kansanedustaja,
eurooppa- ja omistajaohjausministeri (sd.)