Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Met­sän­kas­vat­ta­jat kiit­tä­vät – tu­le­vi­na vuosina ja vuo­si­kym­me­ni­nä kui­tu­puun kysyntä tulee li­sään­ty­mään mer­kit­tä­väs­ti Poh­jois-Suo­mes­sa

Odotettu investointipäätös Kemin uudesta sellutehtaasta on erittäin hyvä metsänomistajan näkökulmasta.

Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kuitupuun kysyntä tulee lisääntymään merkittävästi Pohjois-Suomessa. Tämä vauhdittaa ennen kaikkea ensiharvennus- ja harvennusvaiheessa olevien metsien käsittelyä. Rästissä olevia ensiharvennuskohteita on todella paljon näillä alueilla.