Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Merja La­ri­vaa­ra voitti Se­nio­ri­sop­pa-kiis­tan, Kau­pun­gin­teat­te­ri Oy:n vastaus kan­tee­seen myö­häs­tyi – teat­te­ri­yh­tiö hakee tuomion ta­kai­sin­saan­tia

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Oulun kaupunginteatteri Oy:n maksamaan näyttelijä Merja Larivaaralle 3000 euron korvaukset Larivaaran tekemän vaatimuksen mukaisesti.

Merja Larivaara väitti, että kaupunginteatteri yritti tuloksetta ottaa haltuun Seniorisopan tavaramerkkioikeudet.
Merja Larivaara väitti, että kaupunginteatteri yritti tuloksetta ottaa haltuun Seniorisopan tavaramerkkioikeudet.
Kuva: Oulun kaupunginteatteri/Sakari Majantie

Oulun käräjäoikeus on tuominnut Oulun kaupunginteatteri Oy:n maksamaan näyttelijä Merja Larivaaralle 3000 euron korvaukset Larivaaran tekemän vaatimuksen mukaisesti. Lisäksi teatteriyhtiö joutuu maksamaan Larivaaran reilun 4000 euron suuruiset oikeudenkäyntikulut.

Oulun käräjäoikeuden antama tuomio on yksipuolinen, sillä teatteriyhtiö ei vastannut "inhimillisen erehdyksen takia" Larivaaran vaatimukseen määräajan kuluessa. Yksipuolisesta tuomiosta ei voi valittaa. Sen sijaan teatteriyhtiö vaati heti tiistaina niin sanottua takaisinsaantia käräjäoikeudelta.

– Asiallista merkitystä riidan lopulliseen tulokseen yksipuolisella tuomiolla ei ole, koska siihen voi hakea takaisinsaantia ja asian käsittely jatkuu normaalisti, sanoo kaupunginlakimies Jukka Lampén

Teatteriyhtiö vaatii takaisinsaantihakemuksessaan, että yksipuolinen tuomio on kumottava ja kantajan vaatimukset on hylättävä kokonaisuudessaan.

Merja Larivaaran vahingonkorvausvaade perustui siihen, että hän katsoi menettäneensä 3 000 euron ansiot Seniorisoppa-nimisten musiikkiproduktioiden peruuttamisesta.

Hän kertoi kanteessaan luoneensa ja kehittäneensä Seniorisoppa-konseptin vuonna 2015 ja esiintyneensä siihen liittyvissä produktioissa. Yksi niiden tilaajista oli Oulun kaupunginteatteri Oy.

Larivaara väitti, että kaupunginteatteri yritti tuloksetta ottaa haltuun Seniorisopan tavaramerkkioikeudet. Näyttelijän mukaan hänellä itsellään on tavaramerkkioikeus Seniorisoppa-ilmaukseen Samasama Oy -yhtiön kautta.

Larivaaran mukaan kaupunginteatteri ilmoitti tavaramerkkiprosessin aloittamisen jälkeen, että Seniorisoppa-produktioiden järjestäminen edellyttäisi sivutoimilupaa eikä hänelle annettu sitä, sillä sen katsottiin olevan kilpailevaa toimintaa työsuhteessa.

Tämä johti siihen, että Larivaara joutui perumaan keväällä 2019 useita Seniorisoppa-produktioita. Niistä oli sovittu palkkioksi 3 000 euroa, mitä hän haki kaupungilta oikeusteitse.

Päivitetty kello13.17: Lisätty viimeinen kappale. Kello 14.12: Lisätty Oulun kaupunginteatterin vastaus. Kello 16.57: Lisätty tieto, että Oulun kaupunginteatteri Oy haki heti tiistaina Oulun käräjäoikeuden yksipuoliseen tuomioon takaisinsaantia.