Luonnonsuojelu: Yli sata heh­taa­ria kei­das­aa­pa­suo­ta suo­jel­tiin Oulussa

Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Maa­kun­nan ko­koi­set alue­vaa­lit

Nyt käytävät vaalit ovat monille vielä sisällöltään epäselvät. Meillä Pohjois-Pohjanmaalla on jo 90 vuotta toiminut maakuntaliitto ja sen 75-jäseninen maakuntavaltuusto. Maakuntaliitto jatkaa toimintaansa entisellään. Se laatii maakuntaohjelman, maakuntakaavan, toimii edunvalvojana ja välittävänä viranomaisena jakaen merkittävän määrän EU:n hankerahoja.

Nyt aloittava hyvinvointialue on meillä täsmälleen maakunnan kokoinen, joten myös kaikki äänestäjät ja ehdokkaat ovat Pohjois-Pohjanmaan asukkaita. Nyt käytävillä aluevaaleilla valitaan hyvinvointialueen korkein päättävä elin, 79-jäseninen aluevaltuusto, joka vastaa koko alueen sosiaali- ja terveyspalveluista, sekä palo- ja pelastustoimesta. Maakuntaliiton ja hyvinvointialueen toiminnot eivät siis astu toistensa varpaille vaan niiden vastuulla on täysin eri asiat.

Laki määrää, että maakuntavaltuustoissa on oltava vähintään yksi jäsen jokaisesta maakuntamme 30 kunnasta. Aluevaltuustoissa tätä määräystä ei ole. Olisi saanut olla. Jokaisesta kunnasta on ehdokkaita mutta jokaisesta kunnasta ei luultavimmin valita jäseniä valtuustoon. Demokratia ei näin toteudu tarpeeksi.


Palo- ja pelastustoimi tekee jo nyt yhteistyötä yli kunta- ja maakuntarajojen joten uskon että niiden siirtyminen kunnilta hyvinvointialueelle ei tuottane tuskaa. Minä kannan eniten huolta siitä, kuinka vanhusten asiat tulevat hoidetuksi, kun heidänkin asiat siirtyvät kunnilta alueille. Kun Ruotsissa tehtiin vastaava sote-uudistus vanhustenhoito jätettiin edelleen kunnille. Näin olisi ehkä kannattanut tehdä meilläkin.

Tuhansien erilaisten tietojärjestelmien yhdistäminen ja palkkojen harmonisointi maksaa maltaita. Uudistus tulee aluksi kalliimmaksi kuin nykyjärjestelmä. Toivottavasti sosiaali- ja terveyspalvelun järjestäjien väheneminen keventää kustannuksia.

Paraneeko palvelut? Pääsenkö lääkäriin? Turvallinen vanhuus? Riittääkö rahat? Ehtiikö palokunta? Tässä pohdittavaa. Ymmärrän yskän!


Lyly Rajala,

toimittaja,

aluevaaliehdokas (kok.),

Oulu