Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Kolumni

Maailma muut­tuu, ja me ai­kui­set voi­sim­me ottaa mallia nuo­ris­ta

Tämän päivän nuoret suvaitsevat toistensa erilaisuutta ihan toisella tavalla kuin me aikuiset. He osaavat myös toimia yhteisöllisesti yksilöiden erilaisista lähtökohdista sekä ajatustavoista huolimatta. Valmiudet vuorovaikutukseen ovat parantuneet, ja vaikeistakin asioista uskalletaan puhua, koska muutkin uskaltavat.

Enää ei tarvitse yksinään pohtia erilaisuuttaan, koska ajatus siitä, että me kaikki olemme erilaisia, hyväksytään avoimemmin kuin koskaan. Ihmisten ennakkoluuloinen lokerointi on nykyään vanhanaikaista, koska jokainen saa olla sellainen kuin on.