Mielipidekirjoitus

Maa­han­muu­ton ta­voit­teet kau­pun­gin stra­te­giaan

Lakiin perustuva kotouttamisohjelma tulee uudelle valtuustolle aikanaan päätettäväksi. Tuon muutaman näkökohdan aiheesta esille.

Aivan ensimmäiseksi nimenä tulisi olla kotoutumisohjelma. Lähtökohtaisestihan kotoutuminen kuuluu ensisijaisesti tänne tulleelle ihmiselle itselleen.

Itse olen työuranikin aikana tuntenut paljon tänne pysyvästi muuttaneita ihmisiä, eikä tule mieleen, että kukaan heistä olisi tarvinnut erityisiä kotoutuspalveluja. Siksi maahanmuutto tulisikin suunnata ihmisille, jotka kotoutuvat ilman erikoisia toimenpiteitä.


Tietenkin on syytä varmistaa, että suomen kielen opetusta on tarjolla kaikille halukkaille. Näkisin myös, että kaupungin tulisi pitäytyä monikielisissä palveluissaan selkeästi naapurimaihin ja matkailuun. Englantihan on nykyisenä maailmankielenä syytä olla palveluissa mukana.

Tarjoamalla tulijoille monikielisiä palveluja luomme vetovoimatekijöitä, jotka edistävät muiden kulttuuripiirien enklaavien syntymisiä. Näistä on esimerkkejä monissa länsimaissa, mm. Ruotsissa, jossa on syntynyt maahanmuuttajalähiöihin rinnakkaisyhteiskuntien tapaisia no-go -alueita, joihin viranomaisillakaan ei ole aina turvallista mennä.

Siksi tuon ohjelman tulisikin kaikin puolin kannustaa suomen kielen, kulttuurin, lakien sekä tapojen oppimista ja sisäistämistä.

Tämä kuulostaa itsestään selvältä, mutta jopa noin puolet vanhan kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenistä ei halunnut tuota kirjattavaksi viime syksynä talousarvioon.


Itse tein kesäkuussa puolestani valtuustoaloitteen, jossa toivoin maahanmuuton tavoitteet kirjattavaksi kaupungin strategiaan, josta tulisi ilmetä ne hyvät asiat, joita maahanmuuton halutaan parantavan kaupungissamme.

Noita voivat olla vaikkapa koulutusasteen ja kouluttautumisen sekä työllisyysasteen ja keskimääräisten verotulojen nousu.

Erityyppisen maahanmuuton vaikutuksia noihin mittareihin tulee tietenkin myös seurata.


Juha Vuorio,

diplomi-insinööri,

kaupunginvaltuutettu (kok.),

Oulu