JUURI NYT: Belgia ei antanut Tanskan yl­lät­tää, Kevin De Bryune käänsi ottelun suunnan toi­sel­la jak­sol­la

TILAAJIEN SUOSITUIN: Syy­te:Pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai mat­ka­lah­ja­kort­te­ja kii­tok­sek­si kymp­pi­ton­nien pe­su­ai­ne­ti­lauk­sis­ta

Kolumni

Luvassa rei­pas­ta kes­kus­te­lua ja pärinää

-
Kuva: Erkki Oksanen/Luke

Oulujoen vesistöalueella on monenlaista aktiivista virettä meneillään.

Vesistöalueen vuoteen 2035 johtavaa vesistövisiota valmistellaan syksyllä käynnistyneessä Arvovesi-hankkeessa. Vision tavoitteena on sovittaa yhteen vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteita. Yhteisiä askeleita näkemyksien toteuttamiseksi muodostetaan keskeisimpien toimijatahojen muodostamassa neuvottelukunnassa. Reipasta keskustelua ja pärinääkin lienee luvassa, kun eri tahojen toiveet ja tavoitteet ovat osittain hyvin erilaisia.

Vesistöalueella on jo vuosikymmenien ajan laadittu toisistaan irrallisia selvityksiä ja nyt niitä päästään tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti. Tietoja ja selvityksiä on esimerkiksi kalaston osalta kerätty yhteen muun muassa koko vesistöalueen istutuskäytännöistä, kokonaissaaliista, kalastussäännöistä ja velvoitetarkkailuista. Aineistojen perusteella tullaan arvioimaan eri kalalajien saalispotentiaalia ja rakentamaan ehdotuksia kestävän kalastuksen ja kalastusmatkailun tueksi niin Oulujärvellä kuin pääuomassa ja reittivesistöilläkin.

Samassa työpaketissa myös rakennetaan ja arvioidaan eri vaihtoehtoja palauttaa vaelluskalojen luonnollista elinkiertoa Oulujoen vesistöön. Alueen erityispiirteet, nykyinen kalaston tila ja vesistön säännöstely asettavat vaelluskalatyölle tiettyjä reunaehtoja, joiden pohjalta sovittuihin tavoitteisiin olisi toimijoiden sitouduttava vuosien ajaksi.

Oulujoen istukaskalojen laadun ja istutuskäytäntöjen kehittämisessä on otettu harppausaskelia eteenpäin viime vuosina. Tutkimus- ja käytännön kalankasvatus ovat kohdanneet toivotulla tavalla. Ainakin osittain tämän työn tuloksia taidettiin nähdä viime kesänä jokeen nousseiden lohien ja niitä seuranneiden kalastajien määrissä.

Miettikääpä hetken, missä muualla Suomessa pääsee lohenpyyntiin keskellä kaupunkia kuin Oulussa?

Valtuustoaloitteesta vauhtia saaneen Merikosken alueen kunnostaminen ja kuivan uoman vesittämisen selvittäminen tulee myös olemaan mielenkiintoinen prosessi. Ajatustasolla jokisuussa vaelluskalojen lisääntymisalueiden kunnostamiselle voisi ollakin mahdollisuuksia ja vähintäänkin se on selvittämisen arvoinen aloite.

Lupaavia kokemuksiahan on jo saatu Hupisaarten kaupunkipuiston puroverkoston kunnostamisesta ja sen ympärivuotisesta vesittämisestä. Puroihin siirretyt taimenet ja ympärivuotinen veden virtaus ovat houkuttaneet puroihin kutemaan myös mereltä nousevia taimenia.

Valtaosa oululaisista pitää selvityksemme mukaan taimenten kotiuttamista puroihin tärkeänä, vaikka kaikki eivät ole taimenta siellä vielä nähneetkään.

Näin poikkeuksellisena aikana onkin havahduttu monissa kohteissa luontoarvojen tärkeyteen, ja luontomatkailu on ilahduttavasti kasvattanut suosiotaan. Hupisaarten vihreä kaupunkipuisto tarjoaa tähän erinomaisen ja helposti lähestyttävän mahdollisuuden. Nähdään siis siellä!