Mielipiteet

Lukijalta

Oulusta työl­lis­tä­mi­sen mallikaupunki tiiviimmällä yrittäjien ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den yhteistyöllä

Mielipiteet 12.1.2020 8:00
Paula Himanen

Suomen talouden hyvästä ja kohtuullisen pitkästä suhdannejaksosta huolimatta työllisyyden kehitys Oulussa ei ole toivotulla tasolla. Oululainen työssäkäyvä veronmaksaja maksaa vuodessa sakkomaksuja noin 250 euroa ja tämän lisäksi noin 88 euroa perustoimeentulotukimenoja (kunnan osuus) työttömyyden kustannuksina.

Tämän päälle on lisättävä kasvaneet kulut perheiden ja yksilöiden pahoinvoinnin hoidon kuluista, joita syntyy lisääntyneiden mielenterveys- ja päihdehuollon palveluiden sekä lasten huostaanottojen vuoksi. Työttömyyden aiheuttamaa osattomuuden hintaa en edes yritä esittää.

Haluan nostaa aiheen esille, koska Oulussa näyttää olevan vallalla ajattelumalli, jossa työttömyyden nujertamiseksi luotetaan enemmän suhdanteisiin ja valtiontason toimenpiteisiin kuin paikallisiin toimiin. Tästä kertoo muun muassa se, että virkamiesten työttömyyden tavoitteen asetannassa riittävä kunnianhimo puuttuu täysin ja palkkatukimäärärahoja jätetään käyttämättä Business Oulun työllisyyspalveluissa. Vasta talousarvion 2020 muutosesitysten kautta työttömyystavoite saatiin laskettua valtuustossa 10 prosenttiin.

Joitain hyviäkin päätöksiä on tehty, kuten kaupunginhallituksen 12.11.2019 tekemä päätös Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilusta, joka tarkoittaa melko varmasti 3-vuotisen työllisyyskokeilun aloittamista Oulussa ja ympäröivissä kunnissa ensi keväänä.

Kokeilun tarkoituksena on panostaa uusiin integroituihin työvoimapalveluihin, koulutukseen, palkkatukityöllistämiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan, joiden avulla tavoitellaan vähintään kaksinkertaista säästövaikutusta työmarkkinamaksuissa, joita Oulu maksaa yli 300 päivää työttöminä olleista.

"Oulussa näyttää olevan vallalla ajattelumalli, jossa työttömyyden nujertamiseksi luotetaan enemmän suhdanteisiin ja valtiontason toimenpiteisiin kuin paikallisiin toimiin."

Elokuussa Oulussa solmittiin kumppanuussopimus, jossa osapuolina ovat työllisyyden hoidosta vastaavia tahoja kaupungin, maakunnan sekä Kelan organisaatiosta. Tämä on merkittävä edistysaskel kohti integroitua ja kokonaisvaltaista työllisyyspalvelua työnhakijan näkökulmasta, jonka ansiosta hakijan tiedoista, taidoista ja elämäntilanteesta saadaan toivottavasti selkeämpi kokonaiskuva. Mutta riittääkö tämä Oulussa? Palkkatukirahoja jäi Suomessa viime vuonna käyttämättä yli 100 miljoonaa ja Oulussakin 1,6 miljoonaa budjetoituja varoja. Olisiko Oulussa aihetta miettiä vahvempaa ja tiiviimpää yhteistyötä suoraan myös yrittäjäjärjestöjen kanssa ja luoda oma ns. Oulun malli?

Mallissa lähdettäisiin poistamaan nimenomaan Oulussa palkkatuen käyttöön liittyviä esteitä ja siten tuen käyttöön liittyvää huonoa stigmaa. Kaikenkokoiset alueen yrittäjät yksinyrittäjistä mikroyrittäjiin tulisi saada yhteistyöhön mukaan nyt jo suunnitteluvaiheessa Business Aseman kohtaamisien rinnalle.

Kaupungin työllisyyspalvelujen ja te-hallinnon tiiviimpi yhteistyö yrittäjien kanssa tukisi myös hallituksen rekrytointitukikokeilun toimeenpanoa, jonka tarkoituksena on uusien työnantajayritysten syntyminen ja pk-yritysten kasvun tuki alentamalla yksinyrittäjien ja mikroyritysten kynnystä rekrytoida.

Miten tämä tullaan toteuttamaan Oulussa ja miten se loppujen lopuksi eroaa palkkatuesta? Oulun pitovoiman kannalta on ratkaisevaa, kuinka paljon hallituksen suunnittelemasta 60 000 uudesta työpaikasta sijoittuu Ouluun vuoteen 2023 mennessä. Vetoankin tässä suoraan yrittäjäjärjestöihin ja kaupungin johtaviin virkamiehiin Oulun mallin kehittämiseksi. Yhteistä poliittista tahtoa löytyy nyt riittävästi.

Paula Himanen

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Oulu

 

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.

MAINOS

Kommentoi

Oulussa on kokeiltu jo 90-luvun alussa... tuloksetta. Eivät ne työpaikat virkamieskokeiluilla synny.

Jättäkää veronmaksajalle enemmän käteen, niin jää jotain millä ostaa palveluja. Silloin työpaikat syntyvät ihan itsestään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pieni hintahan tuo on siitä ilosta, että saa levätä vuodesta toiseen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Palkkatuki ei ole houkuttava vaihtoehto, kun ei ole riittävästi neuvontaa tuen hakemiseen ja päätöksiä joutuu odottamaan liian pitkään.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulun on maksanut alle kymmenessä vuodessa luokkaa 100 000 000 euroa sakkoja käyttämättömistä työllistämisrahoista.

Se on virkarikos josta ei ole tuomittu ketään.

Kuka tästä hyötyy Oulussa?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Oulun työllistämisen mallikaupunki on vuosikymmenten mittaan ollut aina tilaston kärkeä työttömyydessä.
Siis aina huonoimmasta päästä kunnostautuen noin kaksinkertaisella työttömyysasteella maan keskiarvosta.

Piiloutuminen suhdanteiden ja/tai valtiollisten lahjusten varaan on lähinnä kyvytöntä vastuuttomuutta.
Potkujen arvoinen suoritus.

Oulun kokoinen yli 200 000 asukkaan yksikkö voi toimia kunnolla vain jos se omaa monipuolisen elinkeinoelämän.
Eikä yritä räpistellä parilla savisilla jaloilla aina kailotetusta erittäin kapeasta ICT-alan sektorista puhumattakaan.

Kauppahallin pienyrittäjien toiminnan tappaminen on esimerkki rikollisesta Oulun seudun elinvoiman tuhotyöstä.
Sitä ollaan viimeistelemässä täysin väärään paikkaan - kauppatorille - sijoitetuilla hotellihankkeilla. Uskomatonta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Työvoimatoimiston välittämällä valtion varoista myönnettävällä yrittäjille työllistämistukena maksettavalla palkkatuella on työmarkkinoita vinouttaa vaikutus. Lisäksi yrittäjät käyttävät tukea väärin työllistämällä jatkuvasti työttömiä vain määräajaksi. Palkkatukikäytäntö pitää lakkauttaa.

Yrittäjien verotusta täytyy muuttaa. Yritystoiminnan tuloksesta vero pitää periä tuloksen mukaan verovuoden lopussa ei sen kuluessa aina etukäteen arvioituna verona.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Palkkatuella työllistyminen Oulun kaupungille on nöyryyttämistä: Ennen palkkatukityösuhdetta on pakollinen työkokeilujakso, joka tietenkin on palkaton. Jos homma etenee "oikeaan" työsuhteeseen, niin palkkaus on vain se, mitä työnantajalle palkkatukena myönnetään -- ei senttiäkään enempää. Palkkana tuo merkitsee vähän päälle tuhatta euroa kuukaudessa. Työaikakin on 85 %:ia eli lähes kokoaikainen.
Kuka itseään kunnioittava työnhakija lähtee tällaisilla ehdoilla töihin? Jos työnhakijalla on koulutusta ja työkokemustakin takanaan, niin kyllä silloin työnantajan pitää maksaa ihan oikeaa, käypää palkkaa ja ilman työkokeilua. Töitä tehdään rahan vuoksi, ja Oulun kaupunginkin on ymmärrettävä tämä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Palkaton työ on orjuutta, johon ei kenenkään tarvitse suotua ja jos on suostunutkin niin kannattaa tehdä rikosilmoitus ihmiskaupasta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Hyvä kommentti ! Oulussa nöyryytetään työnhakijoita, erityisesti heitä, jotka eivät ole sosiaalihuollon asiakkaita. Nyt selvisi, että vihreät pikkupoliitikot Himanen aloitteellisena ovat aktiivisia "sosiaalisen työllistämisen" kannattajia. Yksilön oma-aloitteellisuus poljetaan lokaan ja työvoimatoimistossa on määräaikaisina työllistettyinä sosiaalitukien suurkuluttajia, jotka jatkavat samaa tukilinjaa vuodesta toiseen. Sama linja Oulun kaupungin toiminnoissa. Tähän täytyy tulla täydellinen muutos!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikille yrityksille jotka saavat yritystukea ja jotka eivät työllistä/palkkaa työtöntä, niin yritystuet pois.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ajatuksia vähän aiheen sivusta:

Ihmisen jäädessä työttömäksi tulisi heti muutaman kuukauden sisällä tarjota palveluita, jotka ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tulisi kysyä häneltä itseltään heti, haluaisiko hän henkilökohtaista ohjausta työnhakuun, tulevaisuuden suunnitelmiin, ammatinvalintaan, elämänhallintaan yms. Löydettäisiin nopeasti monet sellaiset, jotka ovat syrjäytymisriskissä ennen kuin ongelmat kärjistyvät, ja jotka tunnistavat ongelmansa itse.

Nykyinen menettely, että jo ensimmäisessä työvoimaviranomaisen kirjeessä tai puhelussa karenssilla uhkaillen pakotetaan menemään jonnekin tai tekemään jotain, tekee vain vahinkoa työvoimaviranomaisten ja työttömien välille. Epäluuloiseksi ja pelokkaaksi uhkailtu työtön on vaikea vakuuttaa siitä, että häntä todella halutaan auttaa.

Etenkin pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa suurta vahinkoa ihmisen itsensä itsetunnolle, mistä itsestään voi tulla suuri työllistymisen este. Sitä voi yllättävän paljon kohottaa jo se, että häntä lähestytään hyväntahtoisesti ja kysytään, mitä hän itse haluaisi ja tarvitsisi. Kohdellaan kuin ihmistä.

T: Kokemusta on

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Vai käyttämättä jääny. Ja TE-toimistosta parinakin vuonna sanottu kun kyselin palkkatukea, että palkkatukirahat loppunu heti alkuvuodesta koska ne on korvamerkitty etukäteen jonnekin. Siksi en päässy kuin työkokeiluihin & harjoitteluihin sitten.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Uutisvirta

28.1.
Kiinalainen matkailija on tuotu eristykseen Lapin keskussairaalaan koronavirusepäilyn vuoksi – potilas oli tullut Wuhanista
28.1.
Oulun ammattikorkeakoulussa ultralujasta teräksestä rakennetulla autolla pyritään parantamaan autojen energiatehokkuutta – "Tavoitteena oli suunnitella mahdollisimman luja ja kevyt auton runkorakenne"
28.1.
Karibianmerellä voimakas maanjäristys, useille maille annettiin tsunamivaroitus – Vedenalainen järistys oli voimakkuudeltaan 7,7 richteriä
28.1.
Lin­ja-au­to suistui ojaan Enon­te­kiöl­lä
28.1.
Oulun keskustan Snellmaninpuistolle laadittiin rakennussuunnitelma – puistoon suunnitellaan oleskelumahdollisuuksia ja taidepolkua
28.1.
Trump: Palestiinalle itsenäinen valtio, Israelin miehittämät siirtokunnat tunnustetaan, Jerusalem säilyy "jakamattomasti" Israelilla, Palestiinalle pääkaupunki Itä-Jerusalemiin
28.1.
Hiihtosuunnistuksen kuusinkertainen nuorten maailmanmestari Liisa Nenonen muutti Ouluun opiskelemaan: "Lunta on pitänyt etsiä" Tilaajille

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on huono maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa lumisateen, lumisten teiden ja sohjoisten teiden vuoksi.
Ajokeli on huono Lapin länsiosassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Posio ja Kemijärvi pöllyävän lumen vuoksi.
Ajokeli muuttuu huonoksi aamusta alkaen maan etelä- ja keskiosassa lukuunottamatta Ahvenanmaan maakuntaa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Lukijakuvat

Katsotuin tänään

Iitaz

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Hinnoittelevatko selluköpit itsensä työttömäksi?

Ei mitään rajaa taas suomalaisen työntekijän haukkumisella. Ylen telkemän tutkimuksen , Yle uutiset Politiikka 28.2.201... Lue lisää...
taas aivan bullshitt...

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

29.1.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Pohjoisen kattavimmat mediatilat ja monipuoliset markkinoinnin palvelut printtiin ja digiin.

Kaleva Media B2B asiakasratkaisut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityksille


stats-image