Mielipiteet

Lukijalta

Mitoitus on myös tekoja – onnistuminen vaatii lä­hie­si­mies­ten ja henkilöstön panostusta, yhteistyötä ja rehellistä tosiasioiden tunnistamista

Mielipiteet 6.2.2019 6:00
Pirjo Lukkarila, Päivi Lavander, Pia Liljamo

Viime päivinä on keskusteltu paljon vanhustenhuollossa esiin tulleista epäkohdista. Keskeiseksi haasteeksi on nostettu liian niukka henkilöstömitoitus, hoitavien käsien puuttumien. Eri tahot ovat vaatineet, että vanhuspalvelulakiin kirjataan mitoituksen vähimmäisvaatimus 0,5 tai 0,7.

Emme lähde arvioimaan, mitä positiivisia tai negatiivisia asioita mitoituksen kirjaaminen lakiin voisi tuottaa. Haluamme tuoda esille, että henkilöstön mitoituksesta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää, mitä mitoituksella eri yhteyksissä tarkoitetaan.

Laskentatapoja on hyvin monenlaisia; sosiaalihuollon vanhuspalveluissa ja terveydenhuollon palveluissa omansa.

Suosittelemme kuitenkin, että hoito- ja hoivapalveluja tuottavissa yksiköissä tehdään henkilöstöresurssien mitoitus, mikä edellyttää hoitohenkilökunnan määrällistä mutta myös laadullista tarkastelua. Tämän lisäksi on tehtävä epäkohtien korjausta ja johdettava henkilöstöresursseja.

Oulun yliopistollisen sairaalan kaikissa yksiköissä toteutettiin muutama vuosi sitten täydellinen hoitohenkilöstön mitoituslaskenta. Tulokseksi saatu henkilöstömitoitusluku muodostuu useista toisiinsa vaikuttavista tekijöistä. Laskennan perusteena käytettiin toiminnan määrää kuvaavia tietoja, potilaiden hoidon tarvetta ja hoidon vaativuutta mittaavia hoitoisuustietoja sekä henkilöstön määrä- ja ammattiryhmätietoja.

Lisäksi henkilöstön poissaolot kuten vuosilomat ja koulutusvapaat huomioitiin, jotta saatu tulos on realistinen.

”Mitoituksen määrittäminen vaatii säännöllistä päivitystä aina kun toimintaympäristössä tai potilaan hoitoisuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.”

Potilaan yksilöllisen hoitoisuuden arviointi on keskeinen mitoitusta laskettaessa, jotta potilaan tarvitsema hoito ja hoidon toteuttamiseksi tarvittava henkilöstömäärä saadaan kohtaamaan.

Hoitoisuuden arviointi vaatii henkilökunnalta hyvää osaamista ja standardoidun mittariston käyttöä. Henkilöstöresurssien tulee olla erilaiset avohoidon yksiköissä, sairaalan vuodeosastolla tai teho-osastolla, koska potilaat vaativat erilaista hoitoa.

Hoitoisuuden arviointi ja osuvan mitoituksen onnistuminen vaativat lähiesimiesten ja henkilöstön panostusta, yhteistyötä ja rehellistä tosiasioiden tunnistamista.

Mitoituksen määrittäminen vaatii säännöllistä päivitystä aina kun toimintaympäristössä tai potilaan hoitoisuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, eli laskennan perusteena oleva tieto muuttuu. Olemme huomanneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä muutokset ovat nopeita.

Sen lisäksi tarvitaan tekoja; erityisesti räikeiden epäkohtien korjaamista. Tämä ei tarkoita aina resurssien lisäämistä vaan myös toimintamallien ja -tapojen uudistamista. Epäkohtien korjaaminen voi kuitenkin olla haasteellista talous- ja henkilöstön saatavuuspaineissa.

Painotamme, että oikein toteutettu mitoituslaskenta ja mitoituksen riittävyyden arviointi ovat tärkeä perusta riittävien henkilöstöresurssien määrittämiseksi. Toteutuupa potilaan hoito missä tahansa, se vaatii runsaasti jokapäiväistä päivittyvän tiedon käyttöä, henkilöstön hyvää reagointia ja asiantuntevaa hoitotyön resurssien johtamista.

Pirjo Lukkarila

hallintoylihoitaja

Päivi Lavander

tulosalueen ylihoitaja

Pia Liljamo

kehittämispäällikkö

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (28)

Mikä taho tarkistaa rouvien mittarin oikeellisuuden? Eli onko mittari tieteellistä tarkastelua kestävä? Ainakaan käytännössä ei toimi, paitsi toki säästöjä saa aikaa, kun hoitajia saadaan mittausten perusteella vähennettyä. Samalla kiire ja henkilökunnan sairaslomat Oysissa lisääntyvät. Toimii?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Odotan innolla seuraava tes-neuvotteluja. Toivottavasti ei neuvotella taas jotain omaa sopimusta ja korotukset ovat taas 20 euron luokkaa paitsi luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuille 4%

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt on aika kaikkien päättäjien puhua siitä, miten me suuret hoivantarpeeseen tulevat isot sukupolvet tulemme vanhuuden ja hoivatarpeemme elämään. Meidän itsemme ei siitä pidä hermostua ja loukkaantua. Realiteetti on se mikä on. -Itse kannatan lempeän kuoleman ( armokuolema) mahdollisuutta kohdallani.Samoin monet ystäväni. Toivon ,että siihen annettaisiin mahdollisuus, jos elämällä ei ole tarjota enää mitään muuta kuin kipua ja tuskaa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kun nyt ajatus on se että vanhukset hoidetaan mahdollisimman pitkään kotiin ja kotona hoidetaan kovinkin huonokuntoisia vanhuksia mikä lienee kotihoidon mitoitus? Luulisi että sinne on lisätty resurseeja toteuttaa laadukasta ja inhimillistä kotihoitoa. Ettei vaan ole pommi muhimassa silläkin suunnalla? Ketä esim toimittajaa kiinnostaisi tehdä juttu siltä suunnalta kun näyttää että jotain alkaa tapahtua vasta silloin kun asia nostetaan julkisuuteen.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onhan se ihmeellistä että kun kysyin ko.mitoituksesta, vastaus tuli vuoden päästä. Huolestuttavaksi asian tekee Tehyn pääluottamusmiehen julkinen ulostulo asiassa: Suomen parasta. Mahtaa kyseisellä herralla mennyt puurot ja vellit sekaisin

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Valitettavasti Oysissä on monella osastolla tilanteeseen nähden aivan liian vähän henkilökuntaa. Esimiehet toistavat samoja asioita, jätetään tekemättä tiettyjä tehtäviä ja tehdään vain pakolliset. Nämä mittarit osoittivat, että monta hoitajaa olisi pitänyt palkata lisää, mutta ei palkattu. Mitoitukset on laskettu paikkamäärän mukaan vaikka melkein koko ajan ollaan ylipaikoilla. Johtajat eivät ymmärrä, että vaikka yöksi ehkä saadaan ne potilasmäärät paikkaluvun mukaiseksi, päivän aikana voidaan olla 10 potilaan verran ylipaikoilla. Ja ne osastolle sisäänottamiset ja kotiutukset juuri vievät eniten aikaa. Nykyään ei lähellekään aina saa sijaisia, kun tulijoita ei karmeaan tilanateeseen ole. Tilanne ei voi olla hyvä, jos puolet henkilökunnasta etsii koko ajan muualta töitä tai haaveilee alan vaihtamisesta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Asiaa kirjoitat. OYS vähentää vuodeosastopaikkoja ja sulkee osastoja. Kuitenkin potilasmäärät kasvaa, kun pieniä sairaaloita ajetaan alas (esim Raahen ja Oulaskankaan kirurgia ja synnytykset). Hoitajia ei OYSiin lisätä lisääntyvän työkuorman mukaan, vaan mitoitukset osoitti, että jo ennestään liian vähäisestä hoitajamäärästä pitää vähentää hoitajia. Mittari ei toimi, vaikka valitettavasti ammattiliittokin sitä hehkuttaa. Päättäjät: katse OYSiin, mikä on hoidon taso?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Miten lienee terveyskeskusten vuodeosastojen hoitajamitoituksen laita? Onko sinne omansa vai lasketaanko saman kaavan mukaan kuin hoivilla?Sairaanhoidossa kuitenkin työ on monipuolisempaa kun hoidetaan akuutisti sairaita. Heidän hoitonsa vaatii hoitajalta monipuolista osaamista erilaisten sairauksien hoidosta, oireiden tarkkailusta, vaativista lääkityksistä jne. Ikäihmisten hoidon puutteet eivät ole pelkästään yksityisten toimijoiden ongelma vaan koskee ihan samalla tavoin julkista puolta. Olisi kiva saada tietoon esim avi:lta tai valvirasta minkä kunnan omien hoivalaitosten ja tk vuodeosastojen asioista on tehty kanteluita samalla tavoin kuin yksityisten toimijoidenkin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt ajetaan myös erikoissairaanhoitoa alas. Ainoaa asiaa, joka Suomessa vielä toimii. Euroopan mittakaavalla ollut myös kustannustehokasta. Mutta lisää säästöjä, väsyneestä henkilökunnasta puristetaan viimeisetkin mehut. Ps. Uusia tulijoita hoitajaksi OYSiin ei ole enää "hautausmaan porteille asti", niinkuin ennen hoitajia kiristettiin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

”Mitoituksen määrittäminen vaatii säännöllistä päivitystä aina kun toimintaympäristössä tai potilaan hoitoisuudessa tapahtuu merkittäviä muutoksia.”

Kun OYS:n päivystyksessä tapahtuu merkittäviä muutoksia ei siellä tehdä mitoituksia uudelleen vaan siirretään olemassa olevaa vähäistä henkilökunta määrää paikasta toiseen, jolloin kakku ei keikahda aivan täysin nurin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyseiset kirjoittajat ovat niin kaukana tavallisesta hoitotyöstä kuin voi vaan olla. Samaa voi sanoa Tehyn pääluottamismiehestä joka näiden rouvien mitoitusta kehuu Suomen parhaaksi

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Näin se tuntuu olevan. Toivottavasti OYSin mittari ei leviä valtakunnalliseksi. Tietää vain kurjuutta hoitajille ja potilaille. Kunpa joku ulkopuolinen taho tutkisi mittarin pätevyyden. AVI? Tehyä viedään kuin pässiä narussa.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kaikki yksiköt myös hoitoalalla ovat erilaisia ja yksikön sisällä hoidettavat/asukkaat ja heidän hoidettavuutensa tai kuntoisuutensa vaihtelevat todella suuresti.
Esim. osasto jossa on 10 asukasta, kahden hoidettavia on 9 ja yksi yhden hoitajan avulla selviävä asukas. Edellä mainitussa tapauksessa kaikki paitsi yksi on syötettävä ja hänkin itsenäisesti syövä tarvitsee apuja kaikissa muissa toiminnoissa. Vanhuksen hoitaminen ja avustaminen ei ole nk. hätäsen hommaa, eli sitä ei voi toteuttaa normaali tahdissa vaan kaikki tapahtuu ikäänkuin hidastetussa filmissä. Tietenkin, koska omaa toimintakykyä ei ole enää jäljellä ja hoitaja tekee kaiken hänen puolestaan. On todella vaikea yhtälö hoitaa kaikki asukkaat hyvin tai edes kohtuullisesti, ja aikataulussakin pitää ainakin yrittää pysyä, että homma toimii edes jotenkin. Ei ole ihme jos hoitajat kuormittuu ja uupuu ja s-lomat lisääntyy. Asukkaat tällaisilla osastoilla vaihtuu suht harvoin ja asuvat samassa laitoksessa useita vuosia, eli hoitoisuus aste pysyy aikalailla samana. Toisin kuin esim. sairaaloiden osastohoidossa. Siellä taas on eri haasteet edessä. Kyllä on hoitajia kyykytetty kaikenlaisilla kiky sopimuksilla ja lomaraha leikkauksilla, kun palkka on muutenkin surkea. Ei todellakaan houkuttele nuoria alalle, eikä kyllä tarvitse ihmetellä miksi koko ajan vajetta hoitajissa ja et saa sijaisia lyhyisiin etkä pitempiinkään sijaisuuksiin. Arvostus puuttuu tyystin, koska kyllähän se palkka on yksi arvostuksen mittari. Vai miten se meni??

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ottakaa vuorolistat käyttöön kuten yleensä vuorotyössä lähes kaikilla aloilla on.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Nyt kun on tehty se mitoituslaskelma ni olisi hoitohenkilökuntakin siitä kiinnostunut. Ja sekin laskelma on jo vanhaa tietoa päivysryksen osalta. Päivystyksessä on tehty täydellinen toiminnanmuutos, jonka johdosta hoitajamitoitus on liian pieni sekä ammattitaidon puute on huono, kun perehdytyskin on jäänyt nollaan. Tiimimallien muutos on johtanut siihen, ettei henkilökunta enää ehdi riittävän hyvin hoitamaan potilaita. Kriittisesti sairaat potilaat hukkuvat muiden joukkoon. Esimiesten kommentit vain, että "hammasta purren ja pää kylmänä" Ikäviltä tapahtumiltakaan ei ole vältytty. Esimiehet vaan kohattelevat olkapäitä kun henkilökunta tuo asioita esille. Remontit jatkuu, rahaa laitetaan haisemaan turhiin remontteihin. Henkilökunta on väsynyttä ja stressaantunut. Sairaslomat lisääntyneet. SAIRAANOITOPIIRIN JOHTAJALLE TERVEISET

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei taida sairaanhoitopiirin johtoa hoidon laatu eikä työhyvinvointi kiinnostaa. Mutta tällä menolla saavat unohtaa magneettisairaalan. Jatkuva henkilökunnasta säästäminen vie tuhon tielle.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Eipä nuista mitotuksen tuloksista ole käyty kertomassa. Oh näytti vaikeaselkoiset pylpyrät joita ei ees itse osannut tulkita. Totesi että liikaa hoitajia. Sijasia ei saa käyttää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Juurikin näin. Mitoitus johti automaattisesti henkilökunnan vähennyksiin. Hoitajat väsyy, sairaslomat lisääntyy, hoidon laatu huononee, virheet lisääntyy. TERVESET JOHDOLLE. Hankkikaa uudet mittarit ja myös korvat, jolla kuunnella henkilökunnan hätää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

En tiiä millaiset älyvalot näitä lukuja pyörittää, mutta näin rivimiehen näkökulmasta muutoksilla ei mitään muuta ole saatu aikaan kun vähennetään porukkaa entisestään, tehdään potilaiden asema entistä huonommaksi ja uuvutetaan työntekijät. Työntekijöitä saa aina uusia asenteella eteen päin! Mitoitukset on laskettu päin seiniä eikä kukaan selviä sellaisesta työtaakasta mikä oletus on. Tai no hoitajat selviää, mutta potilaista olen kyllä kovasti huolissani. Eikä johtava taho osaa selvittää mistä ne yhä nyhtää ne ylimääräiset hoitajat joita meillä muka on, kun nytkään ei selvitä. Juututaan vain niihin numeroihin eikä kuunnella niitä, jotka sitä työtä tekee.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Onhan tuota alasajoa tehty jo parikymmentä vuotta ,hoitoalalla, järjestettiin koulutuksia hoitohenkilökunnalle ,nämä Helsingistä tilatut kouluttajat totesivat ,eli jousta, jousta,jousta,jousta ,tätä politiikka on nyt toteutettu potilaiden ja erityisesti vanhustenhoidon kustannuksella ,joka erotettiin sitte sairaanhoidosta, onhan tuota tuurillakin menty täällä hoitotyössä aikansa,mitä kaikkea olisi vältetty siellä hoitopaikkoissa ihan tapaturmia,kaatumisia, huonokuntoisen ihmisen ravitsemus ja nesteensaanti,kuntoutus,rauhoittavia lääkkeittenkäytöstä puhumatakkaan ,kotihoidossa on aikapommi myös tikittämässä,ihan heitteillejättämistä,onko enää ihmiselle se Oikeapaikka kotona kaiken ikää neljänseinänsisällä ympärivuosista eristettynä muusta maailmasta, onhan se silloin ihmisellä oikeus päästä vaikka hoitopaikkaan ihmisten luokse, turvallisuus syystä.on tultu nyt kehitysmaiden tasolle suomessa valitettavasti. Välinpitämättömyys,hoitajien uupuminen,kyynistyminen työhön,ei ala enää kiinnosta ,tuhontiet huonosti korjattavissa,valitettavasti koskee kaikkia ihmisiä jossakin elämänvaiheessa,ei olla kuolemantomia kukaan, terveisiä myös täältä koilliskairastakin.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (28)

Uutisvirta

14:58
Antti Häkkänen: On tervettä, että kokoomuksen puheenjohtajasta keskustellaan
14:57
Orpo käyttäisi kolmen miljardin investointirahat ratoihin ja korkeakouluihin – " Ei kannattaisi ripotella vaalilupauksiin"
14:55
Liitovarjoilija tippui veteen Taskilan edustalla, ohikulkija hälytti apua
14:54
Kiikelin Allas Sea Poolin hanke siirtyy vuodelle 2020 ­– ”Varaudutaan siihen, että loppusyksyn aikana ei tehdäkään kaupungin valmistelevia töitä”
14:45
Suomalaisperhe rajussa onnettomuudessa Liettuassa – vanhemmat kuolivat heti, kolme lasta sairaalassa
14:32
Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa saa ampua ilotulitteita venetsialaisissa – ilotulitus sallittua vain taajaman ulkopuolella
14:22
Auto ajautui ulos tieltä ja kierähti katolleen Kajaanissa, kuski loukkaantui lievästi
86
Viinaralli Virosta kiihtynyt rajusti, suurtuojat suhaavat edelleen kauemmas – "Kasvuluvut yllättävät rajuudellaan"
71
Utajärveläisen Attendon hoivakodin asukkaat saivat 750 euron yllätyslaskun – "Attendo tuottaa tukipalvelut ja voi periä niistä mitä haluaa"
35
Kesälomalta palaava Sipilä kertoo saaneensa työtarjouksia – "En ole antanut ymmärtää, että olisin käytettävissä"
29
Orpo ikävöi vanhoja SDP:n vastuunkantajia – "Nyt on tämän vuosituhannen vasemmistolaisin hallitus"
27
Henkilöstöpalvelualalla pulaa työntekijöistä – toimitusjohtaja Merru Tuliaran mukaan työllistämiskynnystä tulisi madaltaa
24
Oulun kaupungin velanotto voi kasvaa tulevina vuosina – kaupunginhallitus pohtii tulevia investointeja
22
OP-ryhmä aloittaa peräti 3 000:a henkilöä koskevat yt-neuvottelut – irtisanomisia voi tulla jopa 250

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Maan itäosassa, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, yli 15 m/s.

Lukijakuvat

Katsotuin tänään

"kalakisa"
Magge

Uusin lukijakuva

Sateen jälkeen.
Lukija

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

No, sossuja äänestäneet, miltä nyt tuntuu

Että meitä älykkäitä demareita on. Maailma on hieno paikka, kun meitä viisaita on. Tuntuu siis tosi hyvältä. Lue lisää...
On se hyvä

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

20.8.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan medioilla tavoitat 331 000 lukijaa.

Yrityspalvelut

(08) 5377 180

yrityspalvelut.kaleva.fi


stats-image