Mielipiteet

Lukijalta

Asutus jäämässä tuulivoimala-alueiden väliin Haapajärvellä - ihmiskoe on valmis

Mielipiteet 23.11.2017 7:00
Paavo Lähetkangas

Edellinen Suomen hallitus halusi lisätä tuulivoiman tuotantoa maassamme ja loi kaikkien tunteman tariffipolitiikan, johon varattiin valtion varoja noin 200 miljoonaa euroa vuosi. Näin runsaskätinen rahojen käyttö sai aikaan varsinaisen ”tuulivoimabuumin”.

Suomen tuulivoimasta 44 prosenttia on rakennettu Pohjois-Pohjanmaan elyn alueelle. Maakunnan täyttyminen tuulivoimaloilla näkyy maisemassamme, samalla olemme saaneet mediasta lukea kuinka tuulivoimayhtiöt patistavat alueen asukkaita sopimuksiinsa.

Se miksi valtaosa Suomen tuulivoimasta on rakennettu yhden elyn alueelle herättää ihmetystä. Ovatko viranomaislausunnot samankaltaisia joka puolella Suomea? Täällä Pohjois-Pohjanmaalla lähes kaikki tuulivoimahankkeet tuntuvat saavan viranomaisilta hyväksynnän, ja tähän kunnat tukeutuvat lopullisia päätöksiä tehdessään.

Tuulivoimaloiden tehot ovat viime vuosina moninkertaistuneet, mutta ohjeistukset melun, välkkeen, maisemahaitan ja terveysvaikutusten suhteen ovat jääneet jälkeen. Kaavoitus tapahtuu nykyään ohjeistuksella, joka on laadittu alle kahden megawatin voimaloille.

Vuosi sitten valtioneuvosto käynnisti selvityksen voimaloiden terveysvaikutuksista, koska ihmisten pahoinvointi niiden läheisyydessä on lisääntynyt.

Tuulivoiman rakentamiseen liittyvän tiedotuksen hoitaa pääasiassa rakentaja, omien etujensa mukaisesti. Näin tapahtui myös Haapajärvellä.

Saksalaisen Infinergies Finland Oy:n toimesta rakennettiin Haapajärven keskustan läheisyyteen yhdeksän 200 metriä korkeaa, kolmen megawatin voimalaa. Kaavoitus eteni jouhevasti, kun ihmiset eivät ymmärtäneet millaisia laitoksia ovat lähelleen saamassa. En tiedä toista kaupunkia, joka olisi kaavoittanut 3–4 kilometrin päähän keskustasta tämän kokoluokan tuulivoimaloita!

"Ihmiskoe on valmis, missään ei ole koskaan altistettu ihmisiä tässä mittakaavassa jättivoimaloiden terveysvaikutuksille!"

Nyt kun voimalat ovat tovin pyörineet, ovat ihmisten käsitykset muuttuneet. Voimalat pilaavat maiseman ja aiheuttavat terveysvaikutuksia. Esimerkiksi häiriöt sydäntahdistajissa ovat yleisiä, infraäänet aiheuttavat paineen tunnetta korvissa ja verenpaine nousee.

Samainen saksalaisyhtiö suunnittelee nyt tuulivoimahanketta Haapajärven Pajuperälle. Alueelle on tulossa maailman korkeimmat asutuksen keskelle rakennetut voimalat. Nämä kuuden megawatin myllyt kohoaisivat 250 metrin korkeuteen, ja suunniteltujen 16 voimalan roottoreiden pyyhkäisyala olisi yhteensä noin 40 hehtaaria. Nämä jättimäiset laitokset ollaan kaavoittamassa samoin turvaetäisyyksin kuin alle 200 metriä korkeat kahden megawatin laitokset.

Jos Pajuperän tuulivoima-alue toteutetaan suunnitellusti heti taajaman eteläpuolelle, on asutus jäämässä kahden tuulivoimala-alueen väliin. Ihmiskoe on valmis, missään ei ole koskaan altistettu ihmisiä tässä mittakaavassa jättivoimaloiden terveysvaikutuksille!

Onko voimaloiden tuoma kiinteistöverotuotto todella riittävä kannuste näiden uhkien rinnalla? Useimmat Suomen kunnat osaavat tasapainottaa taloutensa ilman tuulivoimaloiden tuomaa lisätuloa.

Teidän kuntapäättäjien olisi syytä asettua meidän tuulivoiman ”uhrien” asemaan. Te tuhoatte hankkeillanne meidän asuinympäristömme ja kiinteistöjemme arvon, sekä vaarannatte terveytemme.

Haapajärven taajaman ympäristöön ei haluta enempää tuulivoimaloita! Mielestäni tämän kokoluokan jättivoimalat tulisi rakentaa merelle, missä tuuliolosuhteet ovat parhaimmat mahdolliset, ja samalla ympäristöhaitat mahdollisimman pienet.

Paavo Lähetkangas

Haapajärvi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.

MAINOS

Kommentoi

Näytä kaikki kommentit (38)

Haapajärvisiltä vähän pöhköä antaa lupa keskustan läheisyyteen kun syrjäisempiä paikkoja olisi ollut vaikka millä mitalla. Haapajärveltä kun ajaa mihin suuntaan tahansa niin metsää löytyy paljon. Toisaalta en ole yhtään yllättynyt luvasta koska Suomessa älykkyys ei ole kovin korkealla tasolla, varsinkaan politiikassa ja julkisen puolen päättäjillä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kysymys on tuulivoimaloiden rakentamisen kokonaisvaikuttavuudesta, ne rakennetaan väärin tehdyillä melumallinuksilla liian lähelle asutusta. Alan johtavien tiedemiesten tieteelliset tutkimukset toteavat yksiselitteisesti tuulivoimaloiden lähellä ihmisten sairastumiset tuulivoimaloiden syyksi. Turbiineista lähtevä vellova muuttuvilla taajuuksilla kauas kulkeva pulssaava ilmanpaine vaikuttaa ihmisen elimistöön. Suomessa ei ole otettu mallinnuksessa impulssimaisen melun + 5 dB:n lisäystä huomioon. CE-merkintä puuttuu. - "Tuulivoimapuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulivoimapuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset."

Valtioneuvoston tuulivoimarakentamisen ohjeissa on paljon kauniita sanoja joiden tarkoitusta ei oteta rakentamisissa huomioon. Homma on riistäytynyt valvovan viranomaisen käsistä bisneshaukkojen haltuun. Valtion verovaroilla tuettu itsessään kannattamaton tuulivoimabisnes jonka toivotaan tuottavan verotuloja, on aivan käsittämättömän järjetöntä julkisten varojen tuhlausta. Ei tätä usko todeksi, jos ei ympäristön tuhoamista eikä ihmisten pakenemista kodeistaan näe eikä koe. Huom. Purkukustannukset hoitaa maanomistaja viimekädessä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Haapajärven kepumafia kyllä myy meidän maiseman välittämättä ihmisten mielipiteistä asian suhteen. Olenkin itse tehnyt päätöksen muuttaa naapurikaunki nivalaan joka ei ole ottanut myllyjä alueelleen. Valitettavasti työpaikka haapajärvellä jonka vuoksi noita näkee päivittäin. Harrastan metsästystä ja metsästystä ja seurani alue jäi nuitten jo pystyssäolevien varjoon. Yritin syksyllä käydä alueella jahdissa mutta tunnelma jota nykyään metsästyksestä haetaan oli mennyt vain haikeaa olo jäänyt. Toivottavasti naapuripitäjän metsästysseuraan pääsis jäseneksi. Minua ennen ainakin yksi pariskunta jo toteutti ratkaisun kun kaksi ensin rakennettua myllyä oli pystyssä he tajusivat miten heidän kiinteistön arvolle oli käymässä kun loput näistä yhdeksästä on pystyssä. Meitä on jo monta jotka suunnittelee samaa ratkaisua koska kun kaikki myllyt on pystyssä haapajärvi on kuin kalajoki.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Pohjanmaan perukoille asti tuulivoimaloita on pystytetty n. 300-600 m päähän keskustasta, jopa useiden koulujen ja päiväkotien ääreen. Yhden voimalan lähtömelutaso on n.105 dB, eli samaa melutasoa kuin rock-konsertin, johon terveysministeriö sitä häiritsevyyden vuoksi vertaa. Helsingissä rock-konserttien on määrätty loppuvan puolelta öin. mutta kylissä moninkertaisesti voimakkaampaa, eli ns. summa-efektin aiheuttamaa melua (105 dB x voimaloiden lukumäärä) sallitaan 24/7 ympäri vuoden. Tuhansia ihmisiä tulee sairastumaan jo sairastuneiden lisäksi.
Hallituksen ns. terveysselvitys koski pääosin pienien, n. 100-metristen Tanskan ja Saksan voimaloiden vaikutuksia. Julkisuudessa ei tätä kerrottu, eikä sitä, että selvityksessäkin mainittujen uusimpien tutkimusten perusteella voimalamelu todella sairastuttaa ja sen vuoksi sekä ihmisiä että eläimiä menehtyy. Ei myöskään kerrottu, että melumittaukset kyseistä selvitystä varten epäonnistuivat mm koska VTT:lle oli sitä varten annettu liian lyhyt aika. Melumittauksia tulee tehdä useamman kuukauden ajan, mieluiten jopa vuoden verran, jotta niiden tulokset olisivat luotettavia.
Tuulivoimaloita rakennettaessa melua ainoastaan arvioidaan. Lähes kaikissa hankkeiden melumallinuksissa on Suomen parhaiden akustiikan asiantuntijoiden mukaan karkeita virheitä, joiden vuoksi mallinnettu melumäärä on saatu liian alahaiseksi ja suojaetäisyydet sen vuoksi näyttämään riittäviltä, vaikka ne todellisuudessa ovat pahasti vajaat.
Ei kestäne enää pitkään, kun voimalamelun vuoksi valtio, eli me veronmaksajat joudumme korvaamaan ihmisten sairastumisista johtuvia kuluja, mm työkyvyn menettämisen vuoksi. Lisää korvattavaa meidän kaikkien maksettavaksi aiheutuu asuntojen arvon menetyksistä ja evakkoon joutuneiden ylimääräisten terveysmenojen ja asumiskustannuksien korvauksista.
Esim. Irlannissa, Portugalissa, Saksassa ja Tanskassa perheenjäsenille sekä kotieläintilallisille on jouduttu maksamaan jättikorvauksia voimaloiden aiheuttamien haittavaikutusten vuoksi.
Irlantiin tuulivoimaa rakentanut saksalainen energiajätti Enercon tunnusti oikeudenkäynnissä olevansa syyllinen siihen, että voimaloiden melu pakotti seitsemän perhettä evakkoon. Enercon joutui oikeuden päätöksellä maksamaan perheille jättikorvaukset.
Näistä oikeudenkäynneistä, mm Enerconin tapauksesta on paljon tietoa saatavissa (mm Googlen kautta), samoin hallituksen ns. terveysselvityksestä ja epäonnistuneesta neuvottelusta koskien tuulivoimaloiden melun säätelyä, josta ympäristöministeriö julkaisi loppuraportin 2014.
Suomessakin voimaloita joudutaan lähitulevaisuudessa pysäyttämään liiallisen meluhaitan vuoksi, jopa purkamaan kuten Inkoossa ja vahingontuotosta maksamaan valtaisia korvauksia. Hallitsemattomalle tuulivoimarakentamiselle tulee näistä ja monesta muusta syystä saada pikainen loppu.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Olen pakinan kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä.
Olen metsänomistajana kokoustanut tuulivoimalaedustajan kanssa Haapaveden Riskalan alueelle mahdollisesta rakennettavista tuulivoimaloista.
Lopputulos oli, ettei perikunta suostunut sopimukseen.
Meitä veronmaksajia on tarpeeksi kupattu ja rahat ovat menneet tuulivoimalabisnesyrityksille ulkomaille. Jopa pystyttäjät ovat ulkomailta.
Kauniit maisemat pilataan korkeilla hökötyksillä.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Erittäin hyvä kirjoitus. Tuulivoimassa ollaan pohjanmaalla otettu liian iso pala purtavaksi ja sen näkee entisellä kotipaikkakunnalla hyvin; Haapajärven herkkä luontomaisema on valtavien tuulivoimaloiden myötä muuttunut rujoksi tuuliteollisuuden koe laboratorioksi. Asukkailla ei ole näissä hankkeissa todellista sananvaltaa.

Perhossa oli menty askel liian pitkälle; Salamajärven Kansallispuiston erämaa luonnon keskeltä pilkotti lähietäisyydellä noita härveleitä. Mikään ei ole näille tuulivoimaa ajaville näköjään pyhää. Minun luontoretki koki ainakin järkytyksen. Herkkään erämaaluontoon eivät todellakaan kuulu mitkään tuulivoimalan härvelit.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Luulosairaiden oireet ovat yhtenevät "sähköallergisten" kanssa. Asioita aletaan kokea kun tiedetään että muutaman kilometrin päässä on tuulimylly tai reitittimessä virta päällä.

PS: Kamalaa

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Totta. Lievät oireet voivat olla ihan todellisia, mutta ne eivät johdu tuulivoimaloista vaan nosebo-ilmiöstä. Placebon vastakohta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kirjoittaja ei yhtään liioittele, sillä juuri näin asia on.

Vain Suomessa saa rakentaa näin suuria maatuulivoimaloita ihmisasumusten lähinaapureiksi. Rakentaminen tapahtuu vanhoin, ajastaan jälkeenjäänein viranomaisohjein.

Tuulivoima-ala on vain mahdollisimman suuriin voittoihin pyrkivä toimiala, joka näkee pelkästään oman etunsa ja sen ohessa kuntapäättäjiä viedään, kun saavat lupauksia edes pienistä verotuloista. Jäljet todella pelottavat.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kummallista, kun Helsinkiin ei voi rakentaa tuulivoimaa - paikkaan jossa sähköteholla on tarvetta ihan voimalan juurella Pohjois-pohjanmaalla on vesivoimaa omiin tarpeisiin kylliksi!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Ei Helsinkiin voi rakentaa tuulivoimaa. Sitä ehdotettiin, muistaakseni jo 2008, mutta kaupungininsinööri (olikohan Salminen) torjui sen, todeten Hesarissa, että "...sehän pilaa maiseman"! Enpä muista oliko Anni Sinnemäki jo silloin (vihr.) jo apulaiskaupunginjohtaja, mutta asia ei edennyt. Uudellamaalla sivumennen sanoen, on nyt 1 % Suomen rakennetuista tuulivoimaloista (Energiaviraston tuorein tilasto).

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Kyllä se rakentaminen täytyy olla sopusoinnussa asukkaiden kanssa, jos niitä myllyjä ei voi rakentaa syrjäseudulle, niin olkoon rakentamatta, säästyy veronmaksajien rahatkin. Viranomaisilta vaaditaan jämäkkyyttä lupahakemusten käsittelyssä tällaisille alueille, jotta asukkaat eivät koe vuosikausien hiillostamista ja epätietoisuutta.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Viranomaisen on pakko myöntää lupa, mikäli edellytykset täyttyvät. Se missä voi parhaiten vaikuttaa on kaavoitus. Kaavoja ei ole kaupunkien valtuustojen pakko hyväksyä, vaan se on täysin poliitikkojen päätettävissä. Ei lainvoimaista kaavaa, ei voimaloita.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Jos valtion tuki suunnattaisiin kiinalaisvalmisteisiin spiraalivoimaloiden investointeihin, vuotuinen tuotto olisi yhden terawattitunnin luokkaa, seuraavana vuonna 2 TWh, seuraavana 3 TWh....

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Helsingissä vihreät rakastavat kovasti näitä tuulimyllyjä. Kummallista, ettei Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ole kuitenkaan, yhtään tuulimyllyä. Ehkäpä pääkaupunkiseudun vihreät haluavat siirtää haitat muille!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Siis täh, 200 miljoonaa vuodessa meidän verorahoja tuollaiseen? Ei hyvän tähden tämä ei käy. Ne myllyt saa luvan pyöriä omillaan ja jos ne ovat niin tehottomia että ei kannata, niin äläkää rakentako niitä. Koska ne seuraavat vaali taas olikaan? Nyt täytyy alkaa katsomaan jo hieman miten tässä äänestää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Tuskin edes muistat koko tuulivoimala asiaa, kun raapustelen numeroa äänestyslappuusi... :-)
Samaa vihreätä äänestät, veikkaisin.
Mutta tottahan se on, että meidän verorahat karkoitetaan muille maille tämän tuulivoima hankkeessa.

Liekkö Suomalaisia tuulivoimala yrityksiä enään edes pystyssä?

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Haapajärvellä, johon uusiutuvaan energiaan, tuulivoimaan satsataan, ei ole yhtää Vihreää valtuutettua koko kunnassa. Keskustajohtoisesti päätöksiä tehdään, niin kuin monessa muussakin Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Älä mustamaalaa. Ota asioista selvää!

Vastaa Ilmoita asiaton viesti

Katso tuulivahinko piste fi, ei edes riitä tuo 200 miljoonaa vuodessa kun kaikki projektit valmistuvat. Ja tukea on jo luvattu ainakin 10 vuotta voimalan valmistumisen jälkeen, eli paha mennä enää perumaankaan.

Mutta sitä saa mitä äänestää.

Vastaa Ilmoita asiaton viesti
Näytä kaikki kommentit (38)

Uutisvirta

23:26
Kaksi miestä mur­tau­tui lii­ke­ti­loi­hin ja va­ras­toon Ko­la­ris­sa – aje­li­vat va­ras­te­tuil­la moot­to­ri­kel­kal­la ja mön­ki­jäl­lä läpi yön, kunnes poliisi sai miehet kiinni
23:16
Kärpät palasi voittojen tielle junioripainotteisella joukkueella – Päävalmentaja Manneria sijaistava Lauri Mikkola: ”Tämä oli iso taisteluvoitto”
23:04
Ikimuistoinen ilta – Kärppien tähtien tuuraajaksi hälytetty Olli Vanttaja, 20, nautti kauan odottamastaan liigadebyytistä jokaisella solullaan Tilaajille
21:56
Korjaamohallissa tulipalo Torniossa, vahingot jäivät lieviksi
21:06
Oulujoella käyty koulua 90 vuotta – juhlaa vietettiin keskiviikkona
20:58
Oulujoen koulua on kehitetty perinteitä kunnioittaen – se perustettiin Oulujoen kuntaan 1939
20:52
Ylivieskassa hurja liikenneonnettomuus: henkilöauton hirvikolari johti törmäykseen pakettiauton kanssa
111
Katri Kulmuni: Keskusta ei hyväksy kaikkien al-Holin suomalaisten kotiuttamista – Paine ulkoministeri Haaviston ympärillä kasvaa
99
Ulkoministeri Pekka Haavisto: Minulla ei ole tietoa operaatiosta, jolla suomalaisia tuotaisiin al-Holin leiriltä Suomeen
72
Kärpät ja kuusi muuta seuraa solmivat jättimäisen yhteistyön: Koskettaa yli 2500 pelaajaa – "Suurin jääkiekon seurayhteistyö koko Suomessa"
66
Suurin osa al-Holin suomalaisista lapsista on alle kouluikäisiä – joukossa on myös orpoja
63
Halla-ahon tietojen mukaan al-Holin leiriltä suunniteltu tilauslento Suomeen – Pääministeri Marin: uuden hallituksen linja ei poikkea aiemmasta
55
Hallitus istunut vajaan vuorokauden - oppositiosta sataa jo rankkaa arvostelua
46
Sanna Marinin hallitus sulki ensitöikseen ministereiltä pyöröoven – puolen vuoden karenssi, jos siirtyy "eturistiriidan" synnyttäviin tehtäviin

Etusivulla nyt

Paikallissää

Varoituksia voimassa!

Ajokeli on aluksi huono maan pohjoisosassa sekä Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Ajokeli on huomenna huono maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Juttutupa

Päivän tykätyin viesti

Kerrostalo

Matti ja Teppo laulaa - se on mahtavaa- jne Ok-talo ,167 neliötä yksin. Oikein naurattaa ko ajattelee pikkukopperoasukke... Lue lisää...
on missä mällätä

Jari ja sarjakuvat

Jari

23.6.
Jari on tauolla.

Naapurit

11.12.

Fingerpori

11.12.
;

Uutiset osastoittain

Palvelemme sinua

Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään Kalevan tilausasioissa ja muissa lukijan palveluissa.

Asiakaspalvelu

(08) 5377 610 (ma-pe 9-16)

www.kaleva.fi/asiakaspalvelu

Kalevan kokonaistavoittavuus on 86 % Oulun markkina-alueen kuluttajista viikossa.

Kaleva Media Yrityspalvelut

(08) 5377 180

kalevamedia.fi/yrityspalvelut/


stats-image