Li­min­gan­lah­del­le ra­ken­net­tiin lois­to­kas hyön­teis­ho­tel­li – "Luonto ja luon­non­hoi­to­työt ovat tulleet osaksi Oulun kau­pun­gin nuorten työ­pa­ja­toi­min­taa"

Konkreettinen luonnonsuojelutyö on tullut nuorten työpajan toiminnan keskiöön viime vuosina.
Konkreettinen luonnonsuojelutyö on tullut nuorten työpajan toiminnan keskiöön viime vuosina.
Kuva: Ismo Lampi

Oulun kaupungin nuorten työpajat suunnittelivat ja toteuttivat upean hyönteishotellin Liminganlahden luontokeskuksen pihaan.

Hyönteishotelli syntyi eri työpajojen yhteistyönä. Mukana toteutuksessa olivat Kädentaitopaja, Raksapaja ja Ympäristöpaja. Starttipaja ja Lounasravintola Makoisa taikoivat lisäksi avajaisjuhlallisuuksiin herkulliset tarjoilut.

– Luonto ja luonnonhoitotyöt ovat tulleet osaksi Oulun kaupungin nuorten työpajatoimintaa viime vuosien aikana. Taustalla on selkeä tarve, kertoo työpaja-asiantuntija ja Luontoa toimintaan -hankekoordinaattori Anu Puhakka tiedotteessa.

Oulun kaupungin nuorten työpajojen asiakkaat ovat 17–29 -vuotiaita oululaisia, pääasiassa työttömiä nuoria, jotka ovat ilman työ- tai koulutuspaikkaa, tai heillä on opiskelupaikka mutta he tarvitsevat esim. tuetun työpaikan työssäoppimiseen.

Työpajatoiminnassa heidän elämänhallintaansa ja työelämävalmiuksia vahvistetaan valmennuksen ja merkityksellisten tekemisten kautta.

HyönteisHiltoniksi nimetty hotelli on merkityksellinen myös Liminganlahden asiakaspalvelun kannalta, sillä sitä tullaan hyödyntämään luonto-opastuksissa.

Yhteistyötä nuorten pajatoiminta tekee muiden Oulun kaupungin toimijoiden, alueen palvelutuottajien ja koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien kanssa. Vuodesta 2018 lähtien on tehty kehittämisyhteistyötä myös Metsähallituksen kanssa.

Pölyttäjien tärkeys on noussut viime aikoina esille. Yli 70 prosenttia viljelykasveista vaatii pölytyksen. Hyönteishotelleja mielellään asuttavat erakkomehiläiset ovat erittäin tehokkaita ja tärkeitä pölyttäjiä. Liminganlahden hotellin käyttöasteen ounastellaan olevan korkea.