Jääkiekko: Kärpät hävisi vii­mei­sen lii­ga­kamp­pai­lun­sa Ha­ka­met­säs­sä jat­ko­ajal­la

Pääkirjoitus: Köy­hil­le pu­toi­lee nyt vain muruja rik­kai­den ro­ko­te­pöy­dil­tä, eikä se ole edes jäl­kim­mäi­sen joukon etu

Tilaajille

Lapin liitto myönsi ra­hoi­tus­ta ko­ro­nas­ta el­py­mi­seen ja äkil­li­siin ra­ken­ne­muu­tos­ti­lan­tei­siin yli 1,1 mil­joo­nan euron verran

Lapin liitto on tehnyt ensimmäiset alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahojen (AKKE) rahoituspäätöksen. Yhteensä rahoitusta myönnettiin reilu 1 188 000 euroa.

Rahoitusta saaneet hankkeet kohdentuivat koronasta elpymiseen, kuten uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen matkailussa sekä etätyön toimintamallien luomiseen. Rahoitusta myönnettiin myös Rovaniemen kaupungin ekosysteemisopimuksen käynnistämiseen sekä äkillisiin rakennemuutostilanteisiin.