Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Län­si-Suo­men me­ri­var­tios­to suo­rit­taa ve­den­alai­sia et­sin­tö­jä Oulussa Erk­ko­lan sillan ja Top­pi­lan­sal­men alueel­la

Oulussa etsitään loppuviikon aikana kadonneita henkilöitä vedestä.

Länsi-Suomen merivartiosto suorittaa vedenalaista etsintää Erkkolan sillan läheisyydessä ja Toppilansalmen alueella 20.–23. tammikuuta. Etsintää tehdään poliisin pyynnöstä.

Poliisi kertoo, että etsinnät liittyvät poliisille ilmoitettuihin kadonneisiin henkilöihin ja mahdolliseen kuolemansyyn selvittämiseen. Poliisin mukaan toiminnasta voi aiheutua vähäistä haittaa jalankulku- ja pyöräväylien liikenteelle.

Poliisin mukaan asiasta ei tiedoteta enempää.