HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Tilaajille

Ky­syim­me: Jääkö Oulun yli­opis­to jälkeen kil­pai­li­jois­taan, jotka laa­jen­ta­vat kou­lu­tus­va­li­koi­maan­sa?

Oulun yliopisto on nykyään pienempi kuin Itä-Suomen yliopisto. Itä-Suomi hakee nyt diplomi-insinöörien koulutusvastuuta ja Turun yliopistokin kouluttaa entistä enemmän tekniikan alalle. Riittääkö Ouluun opiskelijoita?

Oulun yliopisto joutuu kilpailemaan tekniikan alan opiskelijoista entistä useamman suomalaisen yliopiston kanssa. Kuva on matematiikan luennolta Oulun yliopistosta syyskuulta 2018.
Oulun yliopisto joutuu kilpailemaan tekniikan alan opiskelijoista entistä useamman suomalaisen yliopiston kanssa. Kuva on matematiikan luennolta Oulun yliopistosta syyskuulta 2018.
Kuva: Jarmo Kontiainen
Kilpailu tekniikan alan opiskelijoista kiihtyy. Kun Oulun yliopisto on tekniikka- ja luonnontiedevaltainen, kuinka pärjätä kilpailussa alan opiskelijoista, Oulun yliopiston koulutusvararehtori Tapio Koivu?

– Meidän opiskelijoista noin 55–60 prosenttia tulee Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapin läänistä, loput satunnaisesti eri maakunnista. Jos jossain muualla lisätään alan koulutusta, se voi joiltain osin syödä meiltä niitä opiskelijoita, jotka ovat lukeneet pitkää matematiikkaa ja jotka ovat kiinnostuneita tekniikasta ja luonnontieteistä. Kuinka saada nuoret hakemaan näille aloille on kaikkien yliopistojen huoli.

– Viime ylioppilaskirjoituksissa tyttöjen osuus pitkän matematiikan kirjoittajista oli suurempi kuin poikien. Ihan ydinkysymyksiä on, miten saada naispuoliset opiskelijat kiinnostumaan insinööritieteiden ja luonnontieteiden aloista.