Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Tilaajille

Kon­tin­kan­kaal­la aloi­te­taan laajan kaa­va­muu­tok­sen val­mis­te­lut – muu­tos­ta hakevat Suomen Yli­opis­to­kiin­teis­töt ja Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

Muutos mahdollistaa kampusalueen laajat tulevaisuuden kehityshankkeet. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan muun muassa uuden pysäköintitalon ja potilashotellin rakentaminen.

Muutos mahdollistaa kampusalueen laajat tulevaisuuden kehityshankkeet. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan muun muassa uuden pysäköintitalon ja potilashotellin rakentaminen.

Kontinkankaalle ryhdytään valmistelemaan laajaa asemakaavamuutosta. Sitä ovat hakeneet alueella koulutus- ja terveyspalvelutiloja hallinnoiva Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, jotka omistavat muutosalueen tontit.

Hakijat aikovat toteuttaa myöhemmin keskinäisiä maanvaihtoja laadittavan kaavan pohjalta.