Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Katri Kul­mu­nin en­ti­sel­le eri­tyis­avus­ta­jal­le vaa­di­taan eh­dol­lis­ta van­keut­ta – syyt­tä­jän mukaan val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö­tä hui­jat­tiin mak­sa­maan kou­lu­tuk­sia Kul­mu­nil­le

Erityisavustajana toiminutta Kari Jääskeläistä syytetään petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Viestintävalmennuksista noussut kohu johti kesällä 2020 Kulmunin eroon valtiovarainministerin paikalta.

Helsinki
Kari Jääskeläinen on pitkän linjan keskustavaikuttaja. Arkistokuva.
Kari Jääskeläinen on pitkän linjan keskustavaikuttaja. Arkistokuva.

Helsingin käräjäoikeudessa on torstaina alettu käsitellä tapahtumia, jotka johtivat vuonna 2020 Katri Kulmunin (kesk.) eroon valtiovarainministerin paikalta.

Syyttäjän mukaan Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen sai erehdyttämällä tai erehdystä hyväksikäyttämällä valtiovarainministeriön (VM) maksamaan perusteettomasti noin 13 700 euroa Kulmunin viestintävalmennuksista. Syyttäjän mukaan valmennukset eivät liittyneet Kulmunin työhön valtiovarainministerinä, vaan hänen tehtäviinsä tuolloisena keskustan puheenjohtajana. Ministeriöiden varoja ei saa käyttää puoluepoliittisiin tarkoituksiin.

Syyttäjä vaatii Jääskeläiselle kolmen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Jääskeläinen kiistää syytteet ja sen, että olisi erehdyttänyt ketään. Kulmunia ei ole epäilty rikoksesta.

Kulmuni sai valmennusta puoluejohtajien tv-keskusteluun

Syytteen mukaan tapahtumaketju sai alkunsa elokuussa 2019, jolloin Kulmuni toimi elinkeinoministerinä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) sopi, että viestintätoimisto Tekir antaa Kulmunille elinkeinoministerin tehtävien haltuunottoon liittyvää viestintävalmennusta.

Syyttäjän mukaan TEM ja Tekir sopivat, että Kulmunille annetaan 13 600 euron hintaan yhteensä yhdeksän tuntia valmennusta. Tavoitteena oli kehittää hänen valmiuksiaan television keskustelutilanteissa, kaksintaistelumaisissa keskusteluissa ja puheen pitämisessä. Näistä valmennuksista tai niitä koskevasta laskusta ei ole kyse nyt käytävässä oikeudenkäynnissä.

Tekir ja TEM sopivat myös mahdollisuudesta sopia erikseen lisätyöstä tuntihinnoin tai projektihinnoin. Jääskeläinen oli yhteyshenkilö, joka sopi valmennusten toteutuksesta Tekirin kanssa.

Joulukuussa 2019 Kulmuni siirtyi valtiovarainministeriksi. Jääskeläisen syytteet koskevat Tekirin noin 13 700 euron suuruista laskua joulukuun lopulta, jonka valtiovarainministeriö maksoi.

Syyttäjän mukaan Tekir antoi Kulmunille valmennusta Ylen A-studion lähetykseen 3. joulukuuta 2019. Lähetyksessä puolueiden puheenjohtajat keskustelivat samana päivänä pyydettyyn hallituksen eroon sekä tulevan hallituksen muodostamiseen ja hallitusohjelmaan liittyvistä asioista.

Syyttäjän mukaan Tekir antoi myöhemmin joulukuussa Jääskeläiselle analyysiä ja neuvontaa. Ne liittyivät Kulmunin Instagramissa 12. joulukuuta 2019 tekemään kyselyyn siitä, pitäisikö Syyrian al-Holin leiriltä palauttaa Suomeen vain lapset vai lapset äiteineen, mihin Kulmuni oli esittänyt keskustan kannanoton. Nämä kaksi toimeksiantoa kattoivat syyttäjän mukaan suurimman osan laskusta lukuun ottamatta muutamaa satasta, joiden osalta valmennus koski uuden valtiovarainministerin työlistan viestien kommentointia.

Syyttäjän mukaan ministeriöiltä salattiin se, että laskutus koski sovitun valmennuksen sijasta sellaista valmennusta, joka liittyi Kulmunin tehtäviin keskustan puheenjohtajana. Lisäksi Kulmuni aloitti valtiovarainministerinä vasta A-studion lähetyksen jälkeen 10. joulukuuta ja VM solmi Tekirin kanssa viestintäpalvelusopimuksen vasta helmikuussa 2020.

Todisteena viestittelyä Kulmunin ja Jääskeläisen välillä

Syyttäjä katsoo, että Jääskeläinen tulkitsi TEMin ja Tekirin aiemmin tekemää sopimusta niin, että valtiolla oli valmennusten suhteen "piikki auki".

Syyttäjän mukaan Jääskeläinen viestitti sähköpostilla Kulmunille, että ministeriöille pitäisi kertoa A-studio-lähetyksen viestintävalmennuksen liittyneen ministerin tehtäviin ja tapahtuneen sovitun valmennusohjelman mukaisesti. Syyttäjä sanoo Kulmunin vastanneen Jääskeläiselle, ettei näin menetellä ja että Kulmuni olisi itsekin arvellut, etteivät valmennukset kuulu sopimuksen piiriin.

Syyttäjä katsoo tämän osoittavan, että Jääskeläinen tiesi, ettei valmennus sisältynyt sopimuksen piiriin ja että Kulmuni epäili laskun oikeudenmukaisuutta.

Jääskeläistä edustava asianajaja Riitta Leppiniemi katsoo, ettei kyseinen viestittely ole syytteiden kannalta relevanttia. Asiasta syntyi kiista hänen ja syyttäjän välillä.

– Ilman muuta on, erikoissyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen vastasi Leppiniemelle.

Leppiniemi jatkoi sanomalla, ettei Kulmunia kuulla eikä häntä ole voitu kuulla aiemminkaan, jolloin myöskään puolustus ei ole päässyt esittämään hänelle kysymyksiä. Leppiniemen mukaan viestit kertovat Jääskeläisen syyllisyyden sijaan siitä, että Kulmuni on ollut valtavassa paineessa asian tultua julkisuuteen ja tämä on halunnut selittää asiaa siten, ettei tilanne ole ainakaan hänen syytään.

Puolustus: Ministerin ja puheenjohtajan roolit limittyvät

Jääskeläisen puolustus katsoo, että on vaikea vetää rajaa, milloin kyse on ministerin ja milloin puheenjohtajan tehtävästä. Puolustuksen mukaan Kulmuni on esiintynyt julkisesti sekä ministerinä että puolueen puheenjohtajana ja valmennus on hyödyttänyt molempia rooleja.

– Olisi myös mahdoton ajatus olla hyödyntämättä toiseen tehtävään saatua esiintymisvalmennusta kaikessa esiintymisessä. Puhe- ja esiintymisvalmennus on yleistä koulutusta, joka harjoitustilanteesta ja harjoiteltavasta puheesta riippumatta hyödyttää esiintymistä kaikissa tilanteissa, sanotaan Jääskeläisen kirjallisessa vastauksessa.

Puolustus vetoaa myös siihen, että Jääskeläinen oli sopimusten yhteyshenkilö, mutta sopimukset Tekirin kanssa allekirjoittivat aikanaan TEM ja sittemmin VM.

– Jääskeläinen ei ole saanut mitään laskuja, ne ovat menneet suoraan ministeriöille, asianajaja Leppiniemi sanoi.

Hän kyseenalaisti sitä, mikä motiivi Jääskeläisellä olisi ollut hankkia oikeudetonta etua Kulmunille, kun häntä syytetään tahallisista rikoksista.

Kulmuni maksoi koulutusten hinnan ministeriöille

Suomen Kuvalehden jutusta alkanut viestintäkoulutuskohu johti Kulmunin eroon valtiovarainministerin paikalta kesällä 2020. Samana syksynä hän tavoitteli jatkokautta keskustan puheenjohtajana, mutta puolueväki valitsi johtoon Annika Saarikon.

Suomen Kuvalehden mukaan Kulmunille oli annettu viestintäkoulutusta valtion rahoilla miltei 50 000 eurolla. Valtiovarainministeriön tiedoista selvisi myöhemmin, että laskujen mukaan summa oli itse asiassa suurempi, noin 56 000 euroa.

Viestintävalmennusta ja -konsultointia oli hankittu viestintätoimisto Tekiriltä vuosina 2019 ja 2020. Valmennuksen maksoivat VM ja TEM. Valtiovarainministerin paikalta erottuaan Kulmuni kertoi maksaneensa viestintäkoulutusten hinnan ministeriöiden tileille.

Oikeuskansleriltakin odotetaan vielä ratkaisua

Kulmunin viestintävalmennuksista tehtiin myös useita kanteluita oikeuskanslerille. Kanteluissa katsottiin valmennuksen ainakin osaksi liittyneen pikemmin puolueen puheenjohtajan kuin ministerin tehtävien hoitamiseen.

Kesäkuussa 2021 oikeuskanslerille toimittamassaan vastauksessa Kulmuni sanoi, ettei hän laatinut, hyväksynyt tai allekirjoittanut ministeriöiden ja Tekirin välisiä sopimuksia.

– En ole ollut päättämässä Tekirille tehdyistä tilauksista enkä ole ollut tietoinen, että Tekiriltä olisi hankittu jotain muuta kuin ministerin tehtäviin liittyviä palveluita, Kulmuni kirjoitti.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti ei ole vielä antanut ratkaisua kanteluista.

Juttu päivitetty kauttaaltaan kello 11.50.