Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Tilaajille

Kak­sik­koa epäil­lään Sii­ka­joel­la teh­dys­tä taposta ja ki­ris­tyk­ses­tä – kä­rä­jä­oi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

Oulun käräjäoikeus jatkaa vuonna 1992 syntyneen miehen ja 1993 syntyneen naisen vangitsemista todennäköisin syin epäiltynä taposta ja kiristyksestä. Käräjäoikeus päätti asiasta tänään perjantaina.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Siikajoella lokakuun 2018 ja joulukuun 2020 välisenä aikana. Asiassa on määrätty yhteydenpitorajoituksia.