Kainuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­ta­yh­ty­män hal­li­tus kä­sit­te­lee esi­tys­tä yt-neu­vot­te­luis­ta ensi vii­kol­la – edel­li­set yt-neu­vot­te­lut vuo­den­vaih­tees­sa 2019–2020

Vaikean taloustilanteen vuoksi on tehty sopeutustoimia jo pidemmän aikaa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus käsittelee ensi keskiviikon kokouksessaan esitystä yt-menettelyn käynnistämisestä.

Esityksen mukaan yt-neuvottelut koskevat Kainuun soten kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Kainuun sotella on noin 3 700 työntekijää asiakastyössä, tukipalveluissa ja hallinnossa. Edellisen kerran yt-neuvottelut käytiin vuodenvaihteessa 2019–2020.

Vaikean taloustilanteen vuoksi on tehty sopeutustoimia jo pidemmän aikaa. Vuoden 2020 alijäämän ennustetaan olevan 8,7 miljoonaa euroa. Tämän vuoden talousarvio puolestaan on laadittu 16,9 euroa alijäämäiseksi. Lisäksi viime vuodelle kohdentuu takautuvasti palkkaharmonisoinnin kustannuksia yli kymmenen miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 noin viisi miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto kertoo, että alijäämien taustalla ovat voimakkaasti tiukentunut kuntatalouden tilanne ja yleisen kustannustason nousu, jotka vaikuttavat myös sote-kustannuksiin.

– Tuottavuutta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluissa pitää merkittävästi parantaa. Samoin joudumme yhdessä Kainuun kuntien kanssa käymään läpi palvelurakennettamme. Ratkaisuina etsitään toiminnallisia, rakenteellisia ja palvelurakennemuutoksia eikä ainoastaan leikata palveluita, sillä kainuulaiset täytyy hoitaa jatkossakin, Ahopelto sanoo tiedotteessa.