Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­lio­lo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kah­del­le Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le tuomio lehden Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta – toi­sel­le sak­ko­ja, toinen jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

Oikeuden mukaan joulukuussa 2017 julkaistussa artikkelissa julkistettiin useita sellaisia sotilastiedustelua koskevia tietoja, jotka oli Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty salassa pidettäväksi.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa lehden Viestikoekeskus-uutisointia koskevassa oikeudenkäynnissä.

Toimittajat Tuomo Pietiläinen ja Laura Halminen tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Pietiläinen tuomittiin sakkorangaistukseen ja Halminen jätettiin rangaistuksetta.

Käräjäoikeus katsoi, että Pietiläinen oli päävastuussa artikkelin kirjoitustyöstä. Halmisen rooli oli oikeuden mukaan selvästi Pietiläistä vähäisempi, minkä lisäksi hän oikeuden mukaan pyrki varmistumaan artikkelin laillisuudesta. Siksi oikeus jätti hänet tuomitsematta rangaistukseen.

Kolmannen syytetyn toimittajan syytteet hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että Pietiläisen lähiesihenkilönä toiminut toimittaja ei osallistunut salaisuuksien paljastamiseen rikoksen tekijänä tai avunantajana.

Oikeudenkäynnissä kaikki syytetyt kiistivät syytteet. Syyttäjä oli vaatinut heille vähintään puolentoista vuoden ehdollisia vankeusrangaistuksia.

Oikeuden mukaan toimittajien täytyi tietää sotilastiedustelutietojen salassapidosta

Oikeudenkäynti koski Helsingin Sanomien 16. joulukuuta 2017 julkaisemaa artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua juttusarjaa, jotka käsittelivät Puolustusvoimien Viestikoekeskusta ja sotilastiedustelua.

Käräjäoikeuden mukaan artikkelissa julkistettiin useita sellaisia sotilastiedustelua koskevia tietoja, jotka oli Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty salassa pidettäväksi. Juttu sisälsi oikeuden mukaan yksityiskohtia kymmenen vuoden takaisista sotilastiedustelun tehtävistä, toiminnasta, organisaatiosta, suorituskyvystä ja hankinnoista. Oikeudenkäynnissä tietojen osoitettiin olevan keskeisesti peräisin Puolustusvoimilta, oikeus toteaa.

– Käräjäoikeus on pitänyt artikkelin kirjoittajien menettelyä tahallisena, koska kokeneina toimittajina heidän täytyi tuntea sotilastiedustelutietojen salassapitoa koskeva tiukka oikeuskäytäntö ja koska Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö oli etukäteen jopa kiinnittänyt toimittajien huomiota rikoslain säännökseen, sanottiin käräjäoikeuden tiedotteessa.

Käräjäoikeus viittasi myös Pietiläisen aiemmin vuonna 2017 Puolustusvoimille tekemiin tietopyyntöihin, joihin saamiensa vastausten perusteella hänen täytyi oikeuden mukaan tietää, että niiden aihepiirien tiedot, joita iso osa artikkelin tiedoista oli koskenut, olivat Puolustusvoimien oman tulkinnan mukaan salassa pidettäviä.

– Pietiläinen oli ryhtynyt laatimaan kyseisiä tietoja sisältävää artikkelia tästä Puolustusvoimien näkemyksestä tietoisena ja siitä välittämättä. Artikkelissa oli suorastaan kehuskeltu sillä, että Helsingin Sanomien käyttöön oli saatu salassa pidettävää aineistoa, jota Puolustusvoimat on aikaisemmin kieltäytynyt antamasta, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Oikeus: Artikkelin yksityiskohdat eivät liittyneet tiedustelulakihankkeeseen

Toimittajien puolustus perusteli artikkelin julkaisua yleisön silloisella tiedontarpeella tulevista tiedustelulaeista. Käräjäoikeuden mukaan artikkelissa paljastetuilla yksityiskohdilla ei kuitenkaan ollut liityntää lakihankkeeseen.

Oikeuden mukaan yksityiskohdat eivät myöskään paljastaneet epäkohtia tai väärinkäytöksiä, joten oikeus arvioi, ettei toimittajilla ollut tiedotusvälineiden yhteiskunnalliseen erityisasemaan perustuvaa oikeuttamisperustetta julkistaa tietoja.

– Se, että salassa pidettäviksi tiedettyjä kohtia salaisiksi tiedetyistä asiakirjoista poimitaan ”väriläiskiksi” ja tehosteiksi, jotta jutulle tuodaan mielenkiintoa, ei ole yhteiskunnallisesti tärkeän asian edistämistä, käräjäoikeus kirjoitti tuomiossaan.

Syyttäjä oli vaatinut toimittajille ehdollisia vankeusrangaistuksia. Käräjäoikeus viittasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjaukseen, että toimittaja voidaan vain poikkeuksellisissa tilanteissa tuomita sananvapausrikoksesta vankeusrangaistukseen.

– Kun oikeudenkäynti oli lisäksi kestänyt pitkään ja saanut poikkeuksellista julkisuutta, käräjäoikeus on tuominnut päävastuulliselle toimittajalle vankeusrangaistuksen sijasta sakkoa.

Syyttäjä vaati toimittajille rangaistusta myös turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä koskien julkaistun artikkelin jälkeen julkaistavaksi aiottua artikkelikokonaisuutta. Tämän syytteen käräjäoikeus hylkäsi. Sen sijaan käräjäoikeus hyväksyi syyttäjän vaatimuksen, että Viestikoekeskus-artikkeli on poistettava yleisön saatavilta HS:n nettisivuilta .

Käräjäoikeus ratkaisi asian kolmen ammattituomarin kokoonpanossa ja ratkaisu oli yksimielinen.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kaksi Helsingin Sanomien toimittajaa lehden Viestikoekeskus-uutisointia koskevassa oikeudenkäynnissä. Toimittajat Tuomo Pietiläinen ja Laura Halminen tuomittiin turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Pietiläinen tuomittiin sakkorangaistukseen ja Halminen jätettiin rangaistuksetta.

Kolmannen syytetyn toimittajan syytteet hylättiin. Oikeudenkäynnissä kaikki syytetyt kiistivät syytteet.

Oikeudenkäynti koski Helsingin Sanomien 16. joulukuuta 2017 julkaisemaa artikkelia ja sen jälkeen julkaistavaksi aiottua juttusarjaa, jotka käsittelivät Puolustusvoimien Viestikoekeskusta ja sotilastiedustelua.

Käräjäoikeuden mukaan artikkelissa julkistettiin useita sellaisia sotilastiedustelua koskevia tietoja, jotka oli Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi säädetty salassa pidettäväksi. Juttu sisälsi oikeuden mukaan yksityiskohtia kymmenen vuoden takaisista sotilastiedustelun tehtävistä, toiminnasta, organisaatiosta, suorituskyvystä ja hankinnoista. Oikeudenkäynnissä tietojen osoitettiin olevan keskeisesti peräisin Puolustusvoimilta, oikeus toteaa.

– Käräjäoikeus on pitänyt artikkelin kirjoittajien menettelyä tahallisena, koska kokeneina toimittajina heidän täytyi tuntea sotilastiedustelutietojen salassapitoa koskeva tiukka oikeuskäytäntö ja koska Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö oli etukäteen jopa kiinnittänyt toimittajien huomiota rikoslain säännökseen, sanotaan käräjäoikeuden tiedotteessa.

Oikeus katsoi, että Halmisen rooli artikkelissa oli selvästi Pietiläistä vähäisempi ja lisäksi hän pyrki varmistumaan artikkelin laillisuudesta. Tästä syystä hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.