Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Jatkuva var­hais­kas­va­tuk­ses­ta sääs­tä­mi­nen kar­kot­taa tulevia opet­ta­jia Oulusta

Pääkaupunkiseudulla on jo päätetty nostaa varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja, Oulun siirtoa odotellaan vielä.

Toteutimme Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille kyselyn, jossa selvitimme tulevien varhaiskasvatuksen opettajien ajatuksia työllistymiseen liittyen Oulussa.

Kyselyyn vastasi lyhyessä ajassa reilut 150 opiskelijaa, joista lähes 60 prosenttia vastasi harkitsevansa alan vaihtoa joko heti opiskelujen jälkeen, viiden vuoden sisällä valmistumisesta tai on jo vaihtamassa opintojensa aikana.

"Huono palkka suhteessa koulutustasoon ja työn vaativuuteen. Työnkuvan muuttuminen vaativammaksi, vaikka se ei näy palkassa. Suuret ryhmäkoot ja se, ettei henkilökuntaa ole välttämättä tarpeeksi aiheuttavat suurta kuormitusta", kuvailevat opiskelija syitä alanvaihtoon.

Suurin osa kokee varhaiskasvatuksen opettajan työn liian raskaaksi, aliarvostetuksi ja palkan aivan liian pieneksi työn vastuuseen sekä alati kasvavaan vaativuuteen nähden.

Jopa 58 prosenttia vastasi, että lasten ja henkilöstön välinen kasvatettu suhdeluku (1:8) vaikuttaa Oulun vetovoimaan työnantajana. 21,3 prosentin mielestä ei vaikuta ja 20,7 prosenttia ei osannut sanoa.

"Houkuttelevimpia ovat ne kaupungit, joissa suhdelukua ei ole kasvatettu eikä subjektiivista vk-oikeutta rajattu (eli ei niin paljon "puolikkaita" lapsia)."

Ryhmäkokojen kasvattamisella ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella on kerrannaisvaikutuksia, sillä 20 tuntia viikossa ja 10 päivää kuukaudessa olevat lapset lasketaan puolikkaina. Ei ole takeita siitä, että "puolikkaat" eivät olisi yhtä aikaa päiväkodissa.

41,3 prosenttia vastasi, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen vaikuttaa Oulun vetovoimaan työnantajana. 32 prosenttia ei osannut sanoa ja 26,7 prosenttia vastasi, ettei vaikuta.

"Löytyykö Oulusta vuonna 2030 riittävästi lain vaatima määrä varhaiskasvatuksen opettajia ja päteviä johtajia?"

Oulu on ainoa suurista kaupungeista, jossa nämä molemmat varhaiskasvatuksen heikennykset ovat voimassa. "Työn kuitenkin haluaisi tehdä aina hyvin lasten etua ajatellen. Se ei kuitenkaan nykyisissä olosuhteissa ole mielestäni aina täysin mahdollista."

Varhaiskasvatuslain myötä vuodesta 2030 alkaen jokaisen päiväkodin työntekijällä kahdella kolmasosalla täytyy olla korkeakoulututkinto, mistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto.

Opettajista on valtakunnallisesti jo nyt kova pula. Lisäksi päiväkodin johtajilta vaaditaan tulevaisuudessa kasvatustieteen maisterin tutkinto. Miten käy, kun laki astuu voimaan? Löytyykö Oulusta vuonna 2030 riittävästi lain vaatima määrä varhaiskasvatuksen opettajia ja päteviä johtajia?

Pääkaupunkiseudulla on jo päätetty nostaa varhaiskasvatuksen opettajien palkkoja, Oulun siirtoa odotellaan vielä. Helsingissä ja Espoossa tämä tarkoittaa 175, Vantaalla 145 euron kasvua kuukausipalkkaan. Kaiken lisäksi Helsinki on käynyt rekrytoimassa Oulun yliopistolla alan opiskelijoita jo nyt.

Tiedämme, mitkä kehittämiskohteet ovat. Kysymys kuuluu, miten nämä ongelmat ratkaistaan ja miten ala pidetään Oulussa vetovoimaisena? Miten taataan kaikkien osaavien ammattilaisten saaminen tulevaisuudessa? Muutoksia täytyy tehdä nyt, jotta opiskelijat haluavat jäädä alalle ja töihin Ouluun.

Sonja Turkki

puheenjohtaja

Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen

opiskelijoiden ainejärjestö Lastarit ry

Susa Vikeväkorva

varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija ja opettaja

kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Oulu

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.