Tilaajille

"I­sois­sa asiois­sa to­teu­tu­vat isoim­mat sääs­töt", sanoo kes­kus­tan Jukka Kol­mo­nen – Kai­kil­la val­tuus­to­ryh­mien joh­ta­jil­la ei usko riitä yh­tei­sen tahdon to­teu­tu­mi­seen

Kysyimme Oulun kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajilta, onko 53 miljoonan suuruisiksi tavoitelluilla talouden ulkoisen arvioinnin esittämillä sopeutustoimilla mahdollisuudet toteutua.

Kaupungin teettämän ulkopuolisen talouden arvioinnin esittämät 120 toimea tavoitellaan tuottavan 53 miljoonan säästöt. Suurimman valtuustoryhmän, keskustan, puheenjohtaja Jukka Kolmonen on sitä mieltä, että niitä ei ole vaikeuksia toteuttaa.

– Näyttää siltä, että noin 50 miljoonan euron säästötavoite toteutuu. Se syntyy isoista asioista, joiden onnistuminen näyttää kohtuullisen selvältä. Ongelmia on ollut pienissä asioissa, kuten pienten koulujen asian vetämisessä pois kaupunginhallituksesta.