Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Kolumni

Iloa liik­ku­mi­seen, euroja lii­kun­ta­paik­ka­ra­ken­ta­mi­seen

Ouluun on saatu tänä vuonna yhteisen pohjoisen vaikuttamistyön ansiosta historiallisen hyvin valtion liikuntapaikkarakentamisen avustuksia.

Liikunnan vaikutukset yksilön hyvinvointiin ja elämään ovat kiistattomia. Liikunta arjessa parantaa elämänlaatua: auttaa palautumaan ja hallitsemaan stressiä sekä parantaa unta ja elämänhallintaa. Liikunta vaikuttaa myönteisesti myös koulumenestykseen, koulutustasoon, ansiotuloihin ja jopa kiinnittymiseen.

On tärkeää, että yhteiskunta, siis sekä valtio että kunnat, tukevat ihmisten liikkuvaa elämäntapaa. Se on sekä yksilön että yhteiskunnan etu.