Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ihminen edellä ja yhdessä toimien

Sosiaali-, terveydenhuollon ja pelastuspalvelut keskitetään tulevaisuudessa hyvinvointialueiden hoidettavaksi päättäjien luoman strategian mukaisesti, jonka taustalla on asiantuntijoiden ja kyseisten sektorien virkamiesten valmistelut ja esitykset.

POPsote alueen valmistelut ovat hyvässä vauhdissa ja siten poliittisten päättäjien on hyvä aloittaa vaalien jälkeen oma työnsä. Valmisteluissa on annettu mahdollisuus myös henkilöstölle ja alueen asukkaille tuoda esille omia toiveitaan ja ajatuksiaan uuden toimintamallin toteutukseen ja siten jokaisen osallisuutta on pyritty varmistamaan.

Yhdessä ja yhteistoiminnallisesti pääsemme alueella hyvään toimintaan kiinni ja oikea-aikaisten lakisääteisten palveluiden toteutumista pystytään aiempaa paremmin uuden mallin avulla varmistamaan ja tärkeintähän on näiden palveluiden toteutuminen kaikille alueen asukkaille.


Paljon on ollut ilmassa epäilyjä uuden mallin mahdollisuuksista ja kustannuksista ja onkin tärkeää näitä asioita arvioida jatkuvasti. Uuden mallin mahdollisuudet tasavertaiseen ja oikeudenmukaiseen oikea-aikaiseen ja laadukkaaseen palvelujen tarjontaan ovat hyvät.

Keskittämällä resursseja ja kehittämällä erilaisia keinoja tarpeellisten lähipalveluiden toteuttamiselle turvataan henkilöstöresurssien riittävyyttä kaikkeen tarvittavaan toimintaan ja saadaan myös säästöjä aikaiseksi, joiden avulla voidaan sitten perustason palvelutuotantoa lisätä ja ylläpitää oikea-aikaisesti eli tarjota tarvittava hoito ja muut palvelut ajallaan palveluja tarvitseville.

Tärkeitä painopistealueita uudessa mallissa ovat lapset, nuoret ja perheet, mielenterveys- ja päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut ja uutena hoitotakuu viikon sisällä hoidon arvioon pääsystä peruspalveluihin ja kuntoutus ja näiden varmistaminen on tärkeää.

Ihminen edellä ja yhdessä toimien turvataan alueen palvelut parhaiten julkisten palveluiden avulla omana tuotantona ja tarvittavilta osin yksityisen palvelutuotannon ja yhdistysten tuella.


Tuula Ala-Aho,

sairaanhoitaja (AMK) OYS,

johtamisen ja kehittämisen YAMK-opiskelija,

työsuojeluyhdyshenkilö ja työsuojeluvaravaltuutettu,

aluevaaliehdokas (sd.)