Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueet tulevat

Nyt tapahtuva muutos on suurin hallinnollinen uudistus maassamme miesmuistiin.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 hyvinvointialueiden perustamista koskevat lait.

Kirjoittaja on POPsote-hankkeen hankejohtaja.
Kirjoittaja on POPsote-hankkeen hankejohtaja.

Laaja lakikokonaisuus merkitsee sitä, että kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät uusille hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.

Nyt tapahtuva muutos on suurin hallinnollinen uudistus maassamme miesmuistiin. Kuntien ja valtion välille muodostuu uusi demokraattisen päätöksenteon alainen hallinto.

Uusi hallinnon taso se ei kuitenkaan ole, vaan se kokoaa yhteen lukuisia nykyisiä organisaatioita.

Uudistus selkiyttää erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmää.

Nykyinen rakenne on Pohjois-Pohjanmaallakin hyvin kirjava. Palveluista vastaa kaikkiaan 19 eri organisaatiota Hailuodon kunnasta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Uudistuksen myötä palveluista vastaa yksi organisaatio, hyvinvointialue.

Pelastustoimessa meillä on nyt kaksi pelastuslaitosta, jotka nyt yhdistyvät yhdeksi.

Kuntien asema muuttuu merkittävästi, kun niiden tehtäväalasta yli puolet poistuu. Toisaalta se selkiyttää kuntien roolia ja antaa niille mahdollisuuden keskittyä erityisesti kuntayhteisön elinvoimaan liittyviin tehtäviin.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vastuulla tulee olemaan yli 400 000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut. Hyvinvointialueen vuotuinen budjetti on yli 1,5 miljardia euroa, ja sen palvelukseen tulee siirtymään 17 000–18 000 työntekijää.

Hyvinvointialue saa rahoituksensa suoraan valtiolta pääosin erilaisten laskennallisten tarvetekijöiden mukaisesti.

Palvelustrategiassa hyvinvointialue sitten linjaa, miten rahoitusta kohdennetaan ja miten palveluja järjestetään.

Tähän asti käydyissä keskusteluissa on korostettu muun muassa tarvetta panostaa perustason palveluihin ja digitaalisiin palveluihin.

Perustavoitteena on, että kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuisi nykyistä paremmin.

Tällä hetkellä palvelujen taso ja saatavuus riippuvat liian paljon siitä, missä sattuu asumaan.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa tulee käyttämään aluevaltuusto.

Sen jäsenet valitaan 23.1.2022 pidettävissä aluevaaleissa.

On tärkeää, että me kansalaisina annamme äänemme myös aluevaaleissa.

Vain näin voimme varmistaa sen, että aluevaltuuston päätöksenteossa huomioidaan kaikki erilaiset näkökulmat.

Nyt tapahtuva muutos on suurin hallinnollinen uudistus maassamme miesmuistiin.