Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueen ki­vi­jal­ka ra­ken­tuu

Hyvinvointialueiden perustaminen on historiallisen suuri uudistus: Suomeen on muodostettu eduskunnan päätöksellä 22 sosiaali- ja terveyspalvelujen eli soten ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavaa aluetta.

Kirsti Ylitalo-Katajisto on sote-palvelujen järjestämisen vastuuvalmistelija.
Kirsti Ylitalo-Katajisto on sote-palvelujen järjestämisen vastuuvalmistelija.
Kuva: Reijo Koirikivi

Hyvinvointialueiden perustaminen on historiallisen suuri uudistus: Suomeen on muodostettu eduskunnan päätöksellä 22 sosiaali- ja terveyspalvelujen eli soten ja pelastustoimen järjestämisestä vastaavaa aluetta. Myös Pohjois-Pohjanmaalla soten ja pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueen järjestettäväksi.

Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistuksen valmistelutyö on edennyt hyvin. Parhaillaan työstetään palvelustrategiaa, joka toimii osaltaan uuden hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kivijalkana.

Palvelustrategiassa määritellään muun muassa pitkän aikavälin tavoitteet alueen sote-palveluille ja kuvataan, miten asukkaiden tarpeet ja resurssit sovitetaan yhteen niin, että tuloksena ovat yhdenvertaiset, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut sekä tasapainoinen talous.

Anu Vuorinen on sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö.
Anu Vuorinen on sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö.
Kuva: Martu Väisänen

Moni uuden hyvinvointialueen asukas ehkä pohtii, millaiset sosiaali- ja terveyspalvelut Pohjois-Pohjanmaalla jatkossa on tai onko tuttuihin palveluihin tulossa muutoksia.

Vastaus on, että hyvinvointialueella palvelut uudistuvat ja yhtenäistyvät vaiheittain. Kehittämistyötä tehdään parhaillaan esimerkiksi toimivaan palveluverkostoon, yhtenäisiin palvelukriteereihin sekä vaikuttaviin palvelupolkuihin liittyen.

Myös sähköisten palveluiden käyttö ja valikoima laajenevat. Jo aiemmin erikoissairaanhoidossa on käynnistynyt Tulevaisuuden sairaalan uudistusohjelma. Uutta on myös alueen yhteinen noin 1,5 miljardin euron budjetti.

Palvelustrategiatyössä linjataan periaatteita hyvinvointialueen sote-palveluille: lähtökohta on, että arjessa tarvittavia palveluita on jatkossakin sujuvasti tarjolla asukkaiden tarpeet ja alueelliset erityispiirteet huomioiden. Pohjois-Pohjanmaan sote-toimijat ovat syystäkin ylpeitä omista hyvistä käytännöistään ja tavoite on, että näitä malleja saadaan kuntalaisten hyödynnettäväksi laajasti koko hyvinvointialueella.

Pohjois-Pohjanmaalla eri toimijat ovat päässeet osallistumaan palvelustrategian työstämiseen laajasti muun muassa erilaisten yhteistyötapaamisten, työpajojen ja kyselyiden kautta.

Työ jatkuu nyt väliaikaisessa valmistelutoimielimessä, eli niin sanotussa vatessa. Palvelustrategiasta päättää ensi keväänä aluevaltuusto. Tärkeä tapahtuma kuntalaisille ovatkin ensi tammikuun aluevaalit, joissa sote-palveluihin pääsee vaikuttamaan äänestämällä tai asettumalla niissä itse ehdolle.

Pohjois-Pohjanmaalla on nyt uudistuksen toimeenpanon aika: muutosta valmistellaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta maaliskuussa työnsä aloittava aluevaltuusto voi päättää uudesta palvelustrategiasta ja näin rakentaa hyvinvointialueelle vahvaa, pohjoispohjalaista kivijalkaa.