Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Hal­lin­to-oi­keus palaa suul­li­ses­sa kä­sit­te­lys­sä nor­mi­me­net­te­lyyn – ko­ro­na-ajan laa­jas­ta etä­yh­tey­den käy­tös­tä luo­vu­taan

Hallinto-oikeus palaa normaaliin käsittelymenettelyyn suullisissa käsittelyissä.
Hallinto-oikeus palaa normaaliin käsittelymenettelyyn suullisissa käsittelyissä.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus edellyttää jälleen suullisissa käsittelyissä asianosaisten fyysistä läsnäoloa. Korona-aikana käytetystä laajasta etäyhteyden käytöstä on päätetty luopua.

Oikeus kertoo asiasta tiedotteessaan.

Läsnäolo turvaa suullisen käsittely ja siinä vastaanotetun todistelun välittömyyden. Etätyösuosituksen päätyttyä on oikeuden mukaan perusteltua palata normaaleihin menettelytapoihin.

Henkilöä voidaan lain mukaan kuulla myös videoyhteydellä tai muulla tiedonvälitystavalla. Mahdollisuutta voidaan hyödyntää edelleen. Päätöksen käsittelytavasta tekee kukin lainkäyttökokoonpano tapauskohtaisesti.

Muutos ei vaikuta jo sovittuihin istuntojärjestelyihin.