Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

EVAn kysely: Suo­ma­lai­set pitävät hyvin to­den­nä­köi­se­nä, että Venäjä pai­nos­taa Suomea Na­to-pro­ses­sin aikana

Suomalaiset pitävät todennäköisenä, että Venäjä kohdistaa Suomeen painostusta tai vaikuttamista Nato-hakuprosessin aikana. Painostamista pidetään 86-prosenttisen todennäköisenä Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn turvallisuuskyselyn perusteella.

Suomalaiset arvioivat myös, että 30 prosentin todennäköisyydellä Venäjä kohdistaa Suomeen sotilaallista voimaa Nato-prosessin aikana. Jäsenyyden hyväksymisen jälkeen todennäköisyyden arvioidaan laskevat 14 prosenttiin.

Vastaajien mukaan on 74 prosentin todennäköisyys, että Suomi on hyväksytty Naton jäseneksi puolen vuoden kuluttua jäsenyyden hakemisesta. Suomi jätti Nato-hakemuksensa viime viikolla.

– Suomalaiset pitävät Nato-jäsenyyden hakemisen ajankohtaa oikeana, ja he ovat arvioineet Nato-jäsenyyden hakemiseen liittyvät riskit kylmän realistisesti, EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto toteaa.

EVA selvitti suomalaisten suhtautumista turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja erilaisten tapahtumien todennäköisyyteen 14. huhtikuuta–2. toukokuuta järjestetyssä kyselyssä. Kyselyyn vastasi 2 832 henkilöä.