Eu­roo­pan ko­mis­sio yrittää välttää imp­ro­vi­soin­tia tu­le­vis­sa ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mois­sa – jul­kai­si listan toi­mis­ta, joilla eu­roop­pa­lai­nen ter­vey­den­huol­to vastaa epi­de­mioi­hin

Testauksen, kontaktien jäljittämisen ja seurannan lisääminen kuuluu myös komission työkalupakkiin.

EU haluaa varmistaa toimillaan henkilönsuojainten, lääkkeiden ja laitteiden saatavuuden uusien koronavirusepidemioiden aikana.
EU haluaa varmistaa toimillaan henkilönsuojainten, lääkkeiden ja laitteiden saatavuuden uusien koronavirusepidemioiden aikana.
Kuva: Jussi Leinonen

Euroopan komissio on julkaissut listan toimenpiteistä, joilla vahvistetaan EU:n terveydenhuoltovalmiutta uusien koronavirusepidemoiden varalta.

Toimiin kuuluvat muun muassa testauksen, kontaktien jäljittämisen ja seurannan lisääminen sekä henkilönsuojainten, lääkkeiden ja laitteiden saatavuuden varmistaminen yhteishankinnoilla ja EU:n varmuusvarastoilla.

Toimet antavat esimerkiksi taloudellista tukea hoitohenkilöstön ja potilaiden siirtämiseen EU-maiden välillä. EU voi lisäksi koordinoida hoitotiimien ja -laitteiden kiireellisia toimituksia apua pyytäneisiin maihin.

Toimilla halutaan tukea myös riskialttiita ryhmiä, kuten ikääntyneitä ja ihmisiä, joilla on muita terveysongelmia.

Komissio esittää toimia myös kausi-influenssan kuormituksen vähentämiseksi. Tämä onnistuu esimerkiksi lisäämällä rokotuskattavuutta ja varmistamalla influenssarokotteiden kansalliset lisähankinnat.

Tällä on tarkoitus varmistaa, ettei terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistu vielä suurempaa painetta influenssapotilaiden vuoksi.

Komission varapuheenjohtaja Margaritis Schinas kertoo tiedotteessa, että komissio on tehnyt suunnitelmat improvisoinnin välttämiseksi uusissa epidemiatilanteissa.

Terveysministerit kokoontuvat torstaina

EU:n terveysministerit keskustelevat torstaina epävirallisessa videokokouksessa tehokkaammasta varautumisesta tartuntatauteihin ja koronaviruspandemian opeista.

Pandemia on osoittanut, että kansainvälinen koordinaatio ja yhteistyö ovat tärkeitä tartuntatautien torjunnassa. EU:n mukaan jatkossa on huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot ja EU ovat paremmin valmistuneita pandemiatilanteissa.

EU-puheenjohtaja Saksa on ehdottanut, että Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen ECDC:n mandaattia vahvistetaan. Saksa esittää myös, että lääkkeiden saatavuuden varmistaminen EU:ssa olisi yksi EU:n lääkestrategian painopisteistä.