Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Etusivu

Tervetuloa tervasivustolle.Terva on viime kuukausina ollut paljon esillä Suomessa.

Tervetuloa tervasivustolle. Terva on viime kuukausina ollut paljon esillä Suomessa. Näillä sivuilla tutustutaan Suomen tervaperinteeseen sekä erityisesti tervanpolton ja tervakaupan historiaan Pohjois-Suomessa.