Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Eh­dok­kail­ta tyrmäys su­si­lau­moil­le Kalevan vaa­li­ko­nees­sa – ­tut­ki­jan mukaan pin­ta-alaa ja ra­vin­toa riit­täi­si uusille re­vii­reil­le

Yksikään keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaista ei peukuta susimäärän kasvattamisen puolesta. Eduskunta päätti metsästyslain muutoksesta perjantaina. Susiasia pysyy pöydällä vaalien jälkeenkin.

Kalevan vaalikoneen kysymys susireviireistä osoittaa, että valtaosa eduskuntavaaliehdokkaista ei innostu susien määrän kasvusta Oulun vaalipiirin alueella. Vastauksissa korostuvat susien aiheuttamat haitat ja koettu tarve vähentää susia. Tällä hetkellä suden kannanhoidollista metsästystä ei tapahdu lainkaan.

Lähes 60 prosenttia koneeseen vastanneista ehdokkaista on eri mieltä väitteen kanssa, että Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on tilaa uusille susireviireille.

Yksikään keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokas ei ole väitteen kanssa samaa mieltä.

– Susikanta on pidettävä kontrollissa siten, että sudet eivät aiheuta vahinkoja kotitalouksille, ihmisille tai kotieläimille, perustelee torjuvaa kantaansa keskustan oululainen ehdokas Susanna Kisner.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät