Kolumni

Di­gi­osaa­mi­nen – ui­ma­tai­don ve­roi­nen kan­sa­lais­tai­to

Mitä yhteistä on uimataidolla, liikennemerkkien ymmärtämisellä ja ruuanlaiton osaamisella? Ne ovat kaikki kansalaistaitoja, jotka lisäävät ihmisen hyvinvointia ja turvallisuutta.

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedottaja ja digitukihankkeen viestintäasiantuntija.
Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liiton tiedottaja ja digitukihankkeen viestintäasiantuntija.

Kun mietitään tänä päivänä tarvittavia kansalaistaitoja, perinteisten taitojen rinnalle on tullut koko joukko uusia kansalaistaitoja, joista voi puhua yhteisesti digitaitoina.

Jos omalta asuinalueelta tai pahimmillaan omasta kunnasta katoaa esimerkiksi pankki tai itselle tärkeä erikoisliike, se aiheuttaa luonnollisesti harmia. Tällaisessa tilanteessa digitaalisista taidoista on kuitenkin ­hyötyä.

Pankkiasiat voi hoitaa netissä ja ostoksia tilata verkkokaupasta.

Digitaalisuus on tullut niin monelle elämänalueelle, että hyvät digitaidot sujuvoittavat elämää usealla tavalla.

Tutkimukset antavat myös vahvasti näyttöä siitä, että digitaitojen hallitseminen ehkäisee syrjäytymistä.

Eikä kyse ole pelkästä elämän sujuvoitumisesta. Kun digitaalisia laitteita, sovelluksia ja niiden käyttöä hallitsee hyvin, digitaidot mahdollistavat monenlaisen paikasta riippumattoman yhteydenpidon ja osallistumisen sekä oman lähipiirin kesken että suuremmissa ryhmissä.

Tutkimukset antavat myös vahvasti näyttöä siitä, että digitaitojen hallitseminen ehkäisee syrjäytymistä.

Digitaitojen osaaminen tai osaamattomuus eivät katso ikää, mutta nuoremmille sukupolville digitaaliset taidot ovat tulleet jo äidinmaidossa siinä missä vanhempien sukupolvien kohdalla taitojen haltuunotto on vaatinut ahkeraa opettelua. Koska kyseessä on ratkaisevasti ihmisten hyvinvointiin vaikuttava asia, vastuu digitaitojen opastamisessa on yhteinen.

Suomessa vastuuta on sälytetty erityisesti kunnille. Onneksi opastus ei ole pelkästään kuntien hyvän tahdon varassa, vaan digituen huomioimiseen velvoittaa useampi laki kuntalaista hallinto- ja kirjastolakiin. Toissa vuonna voimaan astunut digipalvelulaki lisää velvoitteita entisestään – ja hyvä niin!

Kuntien vastuuta asiassa ei voi kuitenkaan liikaa korostaa. Yleensä kunnista löytyy hyvää osaamista digituen antamiseen, mutta kuntalaisille ei aina osata kertoa, mistä apua kannattaa ­pyytää.

Yhteiskuntana meillä on myös tekemistä siinä, että kaikenlainen häpeä, joka liittyy digitaaliseen osaamiseen ja digituen tarjoamiseen sekä vastaanottamiseen, saadaan katoamaan.

Digitaidot ovat kansalaistaitona aivan samanlaisia kuin uimataito tai liikennemerkkien ymmärtäminen: niiden osaaminen ei ole koskaan itsestäänselvyys, ja harjoittelemalla ja hyvän opastajan huomassa jokainen voi tulla niissä paremmaksi.