Yt-neuvottelut
Viimeisin 4 tuntia
Oamkin yt-neuvottelut saatiin päätökseen: irtisanomisia enimmillään yhdeksälle työntekijälle, osa-aikaistamisia enimmillään neljälle

Oamkin yt-neu­vot­te­lut saatiin pää­tök­seen: ir­ti­sa­no­mi­sia enim­mil­lään yh­dek­säl­le työn­te­ki­jäl­le, osa-ai­kais­ta­mi­sia enim­mil­lään nel­jäl­le

15:00 0
Viimeisin 24 tuntia
Terveystalon yt-neuvottelut ovat päättyneet: lomautukset mahdollisia, mikäli koronan vuoksi alentunut kysyntä ei normalisoidu

Ter­veys­ta­lon yt-neu­vot­te­lut ovat päät­ty­neet: lo­mau­tuk­set mah­dol­li­sia, mikäli koronan vuoksi alen­tu­nut kysyntä ei nor­ma­li­soi­du

29.06.2020 19:43 2
Kuukausi
Touhula-päiväkotien sulkeminen huolestuttaa perheitä – kunnista kerrotaan, että hoitopaikkoja riittää, eikä paniikkiin ole syytä

Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien sul­ke­mi­nen huo­les­tut­taa per­hei­tä – kun­nis­ta ker­ro­taan, että hoi­to­paik­ko­ja riit­tää, eikä pa­niik­kiin ole syytä

18.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Oulunkaari aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – korona heikensi taloudellista tilannetta entisestään

Ou­lun­kaa­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – korona hei­ken­si ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään

18.06.2020 13:03 2
Touhula-päiväkotien yt-neuvottelut päätökseen – 43 päiväkotia lopettaa toimintansa

Tou­hu­la-päi­vä­ko­tien yt-neu­vot­te­lut pää­tök­seen – 43 päi­vä­ko­tia lo­pet­taa toi­min­tan­sa

17.06.2020 19:34 5
Iin kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Iin kunta aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut

03.06.2020 17:41 3
Uudenkaupungin autotehdas lomauttaa työntekijät toistaiseksi – "Tilanne on erittäin vaikea ja näkymät ovat epävarmat"

Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­das lo­maut­taa työn­te­ki­jät tois­tai­sek­si – "Ti­lan­ne on erit­täin vaikea ja näkymät ovat epä­var­mat"

01.06.2020 16:54 0
Vanhemmat
Oululainen päiväkotiketju Touhula aloittaa yt-neuvottelut – 43 päiväkotia saatetaan sulkea

Ou­lu­lai­nen päi­vä­ko­ti­ket­ju Touhula aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – 43 päi­vä­ko­tia saa­te­taan sulkea

26.05.2020 16:01 2
VR aikoo sulkea rautatieaseman palvelupisteen Oulussa ja neljällä muulla paikkakunnalla

VR aikoo sulkea rau­ta­tie­ase­man pal­ve­lu­pis­teen Oulussa ja nel­jäl­lä muulla paik­ka­kun­nal­la

25.05.2020 23:55 25
Oulun OAJ:n puheenjohtaja: Oulun esittämät lomautukset ovat laittomia – myös muut ammattijärjestöt eri linjoilla kaupungin kanssa

Oulun OAJ:n pu­heen­joh­ta­ja: Oulun esit­tä­mät lo­mau­tuk­set ovat lait­to­mia – myös muut am­mat­ti­jär­jes­töt eri lin­joil­la kau­pun­gin kanssa

15.05.2020 19:22 43
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aloitti yt-neuvottelut – koronapandemia aiheuttanut OYS:n toiminnalle haasteita

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri aloitti yt-neu­vot­te­lut – ko­ro­na­pan­de­mia ai­heut­ta­nut OYS:n toi­min­nal­le haas­tei­ta

14.05.2020 22:14 17
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – taustalla tarve organisoida uudelleen, irtisanomisia ei luvassa

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – taus­tal­la tarve or­ga­ni­soi­da uu­del­leen, ir­ti­sa­no­mi­sia ei luvassa

06.05.2020 16:30 39