Tulipalot: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 24 tuntia
Kevätmuutto alkoi Oulun seudulla tavanomaista varhaisemmin – Mustavarikset ja merilokit saapuivat

Ke­vät­muut­to alkoi Oulun seu­dul­la ta­van­omais­ta var­hai­sem­min – ­Mus­ta­va­rik­set ja me­ri­lo­kit saa­pui­vat

26.02.2024 19:00 7
Tilaajille
Viikko
Nollakelit jatkuvat Oulun seudulla alkavalla viikolla

Nol­la­ke­lit jat­ku­vat Oulun seu­dul­la al­ka­val­la vii­kol­la

25.02.2024 19:19 2
Tilaajille
Lunta on nyt poikkeuksellisen paljon – Oulun keskustan lumenpoistossa koko kalusto on nyt käytössä

Lunta on nyt poik­keuk­sel­li­sen paljon – Oulun kes­kus­tan lu­men­pois­tos­sa koko kalusto on nyt käy­tös­sä

23.02.2024 16:06 22
Tilaajille
Rakennetaanko kaivosten jätealtaat Suomessa väärin? Riippumaton taho kyseenalaistaa Ranuan suurkaivoksen suunnitelmat

Ra­ken­ne­taan­ko kai­vos­ten jä­te­al­taat Suo­mes­sa väärin? Riip­pu­ma­ton taho ky­seen­alais­taa Ranuan suur­kai­vok­sen suun­ni­tel­mat

23.02.2024 06:00 13
Tilaajille
Ranua torppasi kertaalleen uudet tuulihankkeet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voimalasta – Tuulivoima voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

Ranua torp­pa­si ker­taal­leen uudet tuu­li­hank­keet, mutta nyt pitäisi päättää yli 200:sta voi­ma­las­ta – Tuu­li­voi­ma voisi tuoda kuntaan ison tehtaan

22.02.2024 15:18 14
Tilaajille
Useilla tuntureilla lumivyöryvaara, kertoo Ilmatieteen laitos – talven pahimmat pakkaset ovat jo takana

Useilla tun­tu­reil­la lu­mi­vyö­ry­vaa­ra, kertoo Il­ma­tie­teen laitos – talven pa­him­mat pak­ka­set ovat jo takana

22.02.2024 13:51 2
Kiimingistä löytyi täysin tuntematon sienilaji – Outo alkukesän seitikki paljastui puoli vuosisataa myöhemmin

Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji – Outo al­ku­ke­sän sei­tik­ki pal­jas­tui puoli vuo­si­sa­taa myö­hem­min

22.02.2024 07:00 7
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Jätehuollon perusmaksua ryhdytään perimään Lakeuden EKOn alueella – jätetaksoihin myös alennuksia

Jä­te­huol­lon pe­rus­mak­sua ryh­dy­tään pe­ri­mään La­keu­den EKOn alueel­la – jä­te­tak­soi­hin myös alen­nuk­sia

19.02.2024 19:58
Tilaajille
Tornioon valmistuu 40 megawatin sähkökattila – Halpoina päivinä kaukolämpö kannattaa tehdä sähköllä

Tor­nioon val­mis­tuu 40 me­ga­wa­tin säh­kö­kat­ti­la – Hal­poi­na päivinä kau­ko­läm­pö kan­nat­taa tehdä säh­köl­lä

19.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Ensi viikon aikana aurinkoinen pakkassää kääntyy lauhaksi ja vesisateeksi

Ensi viikon aikana au­rin­koi­nen pak­kas­sää kääntyy lau­hak­si ja ve­si­sa­teek­si

18.02.2024 19:16 1
Tilaajille
Elokapina pysäytti jälleen Viiankiaavan koeporaukset – kaivosyhtiö syyttää Viiankiaavan aktivisteja väkivallasta ja vandalismista

Elo­ka­pi­na py­säyt­ti jälleen Viian­kiaa­van koe­po­rauk­set – kai­vos­yh­tiö syyttää Viian­kiaa­van ak­ti­vis­te­ja vä­ki­val­las­ta ja van­da­lis­mis­ta

18.02.2024 17:58 20
Tilaajille
Kuluttajan täytyy vain sopeutua sähkön hinnan sahaamiseen, sanoo oululaisprofessori – "Sähkömarkkina toimii kuten pitää"

Ku­lut­ta­jan täytyy vain so­peu­tua sähkön hinnan sa­haa­mi­seen, sanoo ou­lu­lais­pro­fes­so­ri – "Säh­kö­mark­ki­na toimii kuten pitää"

18.02.2024 06:00
Tilaajille
Liminkalainen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mummonsa perustaman suojelualueen koskemattomana  –Pohjoisessa yksityisen luonnonsuojelun rahat ovat loppumassa

Li­min­ka­lai­nen Aki Keisu on ylpeä, kun saa pitää mum­mon­sa pe­rus­ta­man suo­je­lu­alueen kos­ke­mat­to­ma­na –Poh­joi­ses­sa yk­si­tyi­sen luon­non­suo­je­lun rahat ovat lop­pu­mas­sa

18.02.2024 08:51 29
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle annettu varoitus huonosta ajokelistä

Poh­jois-Poh­jan­maal­le annettu va­roi­tus huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä

16.02.2024 19:47 3
Satavuotiaasta hotellista on löydyttävä ainakin palovaroitin – vanhojen rakennusten paloturvallisuusmääräykset voivat olla kymmeniä vuosia vanhoja

Sa­ta­vuo­tiaas­ta ho­tel­lis­ta on löy­dyt­tä­vä ainakin pa­lo­va­roi­tin – van­ho­jen ra­ken­nus­ten pa­lo­tur­val­li­suus­mää­räyk­set voivat olla kym­me­niä vuosia vanhoja

16.02.2024 17:36 3
Tilaajille
Miika Moilanen, 36, on rakentanut massiivista hirsitaloaan jo viisi vuotta – Ammattirakentaja tekee oman kotinsa kestämään vuosisatoja

Miika Moi­la­nen, 36, on ra­ken­ta­nut mas­sii­vis­ta hir­si­ta­loaan jo viisi vuotta – Am­mat­ti­ra­ken­ta­ja tekee oman kotinsa kes­tä­mään vuo­si­sa­to­ja

16.02.2024 06:59 46
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 06:00 34
Tilaajille
Soita, koskia ja arvoituksellinen jätinkirkko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luonnossa näkyy hurja menneisyys

Soita, koskia ja ar­voi­tuk­sel­li­nen jä­tin­kirk­ko – Tätä kaikkea tarjoaa Muhos, jonka luon­nos­sa näkyy hurja men­nei­syys

14.02.2024 18:00 3
Tilaajille
Pohjoisen ohjelman toteutus nytkähti liikkeelle – Oulu nimesi edustajansa

Poh­joi­sen oh­jel­man to­teu­tus nyt­käh­ti liik­keel­le – Oulu nimesi edus­ta­jan­sa

14.02.2024 14:37 13
Tilaajille
Oulangan luontokeskus Kuusamossa suljetaan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Pohjois-Suomen hiihtolomaviikkoa

Ou­lan­gan luon­to­kes­kus Kuu­sa­mos­sa sul­je­taan kevään ajaksi – Ovet menevät kiinni juuri ennen Poh­jois-Suo­men hiih­to­lo­ma­viik­koa

12.02.2024 16:41 12
Tilaajille