Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 24 tuntia
Viikko
Oulun viheralueita kehitetään luonnonmukaisempaan suuntaan – tavoitteena ovat kukkivat niityt

Oulun vi­her­aluei­ta ke­hi­te­tään luon­non­mu­kai­sem­paan suun­taan – ta­voit­tee­na ovat kuk­ki­vat niityt

26.05.2023 14:49 4
Tilaajille
Oululaisyleisölle puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neuvottelupöydissä – Nyt maailma on muuttunut, ja se on rohkaiseva viesti ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta

Ou­lu­lais­ylei­söl­le puhunut Kaisa Hietala tietää, miten raha sanelee neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä – Nyt maailma on muut­tu­nut, ja se on roh­kai­se­va viesti ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta

24.05.2023 20:00 6
Tilaajille
Näkökulma: Perussuomalaisten parjaaman "viherhumpan" tahti kiihtyy – Suomeen tulossa yli kahden miljardin euron tuulivoimasijoitus tanskalaisten kanssa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten par­jaa­man "vi­her­hum­pan" tahti kiihtyy – Suomeen tulossa yli kahden mil­jar­din euron tuu­li­voi­ma­si­joi­tus tans­ka­lais­ten kanssa

24.05.2023 16:30 54
Tilaajille
Merilohien ja -taimenien poikasia istutetaan Iijokeen – Istutusten onnistumista seurataan sähkökalastuksilla

Me­ri­lo­hien ja -tai­me­nien poi­ka­sia is­tu­te­taan Ii­jo­keen – Is­tu­tus­ten on­nis­tu­mis­ta seu­ra­taan säh­kö­ka­las­tuk­sil­la

24.05.2023 09:36 3
Tilaajille
Kesän ensimmäinen kunnon ukkonen romautti raeryöpyn Oulun seudulle – katso lukijoiden kuvia ja video

Kesän en­sim­mäi­nen kunnon ukkonen ro­maut­ti rae­ryö­pyn Oulun seu­dul­le – katso lu­ki­joi­den kuvia ja video

23.05.2023 15:25 9
Tilaajille
Kauan kaivattu vesisade tuli ihan ryminällä!
Lukijalta

Kauan kai­vat­tu ve­si­sa­de tuli ihan ry­mi­näl­lä!

23.05.2023 14:28
Kyttyrälohen torjunta alkaa Tenolla kesäkuussa – vieraslajin erottelevan pyydyksen toivotaan päästävän atlantinlohet nousemaan kudulle

Kyt­ty­rä­lo­hen tor­jun­ta alkaa Tenolla ke­sä­kuus­sa – vie­ras­la­jin erot­te­le­van pyy­dyk­sen toi­vo­taan pääs­tä­vän at­lan­tin­lo­het nou­se­maan kudulle

23.05.2023 07:13 5
Tilaajille
Tulva esti viemäreiden käytön, kasteli kellarin sekä pihoja – luonnon näytelmä koettelee torniolaisia

Tulva esti vie­mä­rei­den käytön, kasteli kel­la­rin sekä pihoja – luonnon näy­tel­mä koet­te­lee tor­nio­lai­sia

22.05.2023 20:03 1
Tilaajille
Katupölyä on lentänyt Oulussa tänä keväänä enemmän – ympäristötarkastaja: Helpotusta on luvassa

Ka­tu­pö­lyä on len­tä­nyt Oulussa tänä keväänä enemmän – ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja: Hel­po­tus­ta on luvassa

22.05.2023 12:57 10
Tilaajille
Hannamari Kurunlahti sai viimeiset vinkit kadulla noppakiviä asentaneelta mieheltä – kempeleläinen voitti kultaa valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa

Han­na­ma­ri Ku­run­lah­ti sai vii­mei­set vinkit kadulla nop­pa­ki­viä asen­ta­neel­ta mie­hel­tä – ­kem­pe­le­läi­nen voitti kultaa val­ta­kun­nal­li­ses­sa Tai­ta­ja-kil­pai­lus­sa

22.05.2023 12:38 1
Tilaajille
Tornionjoen vedenpinnan nousu tasaantunut, vesi pysyy kuitenkin huippulukemissa Torniossa vielä maanantain – Pellossa vesi laskenut 40 senttiä

Tor­nion­joen ve­den­pin­nan nousu ta­saan­tu­nut, vesi pysyy kui­ten­kin huip­pu­lu­ke­mis­sa Tor­nios­sa vielä maa­nan­tain – Pel­los­sa vesi las­ke­nut 40 senttiä

22.05.2023 12:17
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tulva katkaisi valtatien aivan Mikko Savikujan tilan vierestä Ylitorniolla – nyt tilallinen tarjoaa hinausapua ja opastusta kiertotielle

Tulva kat­kai­si val­ta­tien aivan Mikko Sa­vi­ku­jan tilan vie­res­tä Yli­tor­niol­la – nyt ti­lal­li­nen tarjoaa hi­naus­apua ja opas­tus­ta kier­to­tiel­le

21.05.2023 17:41
Tilaajille
Tulvatilanne on pahin nyt Torniossa, vesi voi nousta vielä 10–15 senttiä – apuja saatu muilta pelastuslaitoksilta ja puolustusvoimilta

Tul­va­ti­lan­ne on pahin nyt Tor­nios­sa, vesi voi nousta vielä 10–15 senttiä – apuja saatu muilta pe­las­tus­lai­tok­sil­ta ja puo­lus­tus­voi­mil­ta

21.05.2023 17:38 5
Tilaajille
Ensi viikko alkaa lämpimällä poutasäällä Pohjois-Pohjanmaalla, mutta tiistaina saapuu sateita

Ensi viikko alkaa läm­pi­mäl­lä pou­ta­sääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta tiis­tai­na saapuu sateita

21.05.2023 16:15 1
Tilaajille
Tulvavesi pakotti sulkemaan valtatie 21:n Ylitorniolla – liikenteelle on kiertotie käytössä, Ruotsin puolelta kierto ei onnistu

Tul­va­ve­si pakotti sul­ke­maan val­ta­tie 21:n Yli­tor­niol­la – lii­ken­teel­le on kier­to­tie käy­tös­sä, Ruotsin puo­lel­ta kierto ei onnistu

20.05.2023 16:25 2
Tilaajille
Kysäisimme: Maalataanko uusitut Hupisaarten sillat valkoisiksi?

Ky­säi­sim­me: Maa­la­taan­ko uusitut Hu­pi­saar­ten sillat val­koi­sik­si?

20.05.2023 06:11 7
Kolarissa ja Pellossa tulva hätyyttelee jo ennätyskorkeuksia – talojen muovitus aloitettiin yön pikkutunneilla

Ko­la­ris­sa ja Pel­los­sa tulva hä­tyyt­te­lee jo en­nä­tys­kor­keuk­sia – talojen muo­vi­tus aloi­tet­tiin yön pik­ku­tun­neil­la

19.05.2023 22:00 5
Tilaajille
Päätöntä politiikkaa vai varmoja faktoja? – Kokosimme, mistä ilmasto- ja ympäristötavoitteiden eri vuosiluvut tulevat

Pää­tön­tä po­li­tiik­kaa vai varmoja fak­to­ja? – Ko­ko­sim­me, mistä il­mas­to- ja ym­pä­ris­tö­ta­voit­tei­den eri vuo­si­lu­vut tulevat

18.05.2023 18:30 34
Tilaajille
Oululaislukioissa alettiin jakaa oppilaille syömätöntä ruokaa ilmaiseksi – Kaupunki kiistää somessa levinneet huhut ruoan loppumisesta päiväkodeissa

Ou­lu­lais­lu­kiois­sa alet­tiin jakaa op­pi­lail­le syö­mä­tön­tä ruokaa il­mai­sek­si – Kau­pun­ki kiistää somessa le­vin­neet huhut ruoan lop­pu­mi­ses­ta päi­vä­ko­deis­sa

17.05.2023 18:00 27
Tilaajille