Ympäristö ja ilmasto
Viikko
Kovaa tuulta, lumisadetta ja plusasteita – Oulun säässä riittää käänteitä alkavalla viikolla, maanantaina tuulee kovaa

Kovaa tuulta, lu­mi­sa­det­ta ja plus­as­tei­ta – Oulun säässä riittää kään­tei­tä al­ka­val­la vii­kol­la, maa­nan­tai­na tuulee kovaa

16.01.2022 20:46 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreän siir­ty­män ihanuus – minkäpä sille voi, kun bussit ei kulje, rataa ei ole ja asioil­le on pääs­tä­vä

15.01.2022 06:00 15
Tilaajille
Rokualla raivataan retkeilyreittejä – Tykkylumi kaatoi ja katkoi puita

Ro­kual­la rai­va­taan ret­kei­ly­reit­te­jä – Tyk­ky­lu­mi kaatoi ja katkoi puita

14.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Vanhan Pohjola-opiston purkutyöt seisovat edelleen Haukiputaalla – "Tavoitteena on päästä purkutöihin tänä vuonna"

Vanhan Poh­jo­la-opis­ton pur­ku­työt sei­so­vat edel­leen Hau­ki­pu­taal­la – "Ta­voit­tee­na on päästä pur­ku­töi­hin tänä vuonna"

13.01.2022 06:15 12
Nopeat sään vaihtelut aiheuttaneet sähkökatkoja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata ja Kainuuta

Nopeat sään vaih­te­lut ai­heut­ta­neet säh­kö­kat­ko­ja eri puo­lil­la Poh­jois-Poh­jan­maa­ta ja Kai­nuu­ta

12.01.2022 20:09
Tilaajille
Lounaismyrsky nostaa merivettä Perämerellä – Oulun virallinen merivedenkorkeus mitataan pikkumökistä Toppilassa

Lou­nais­myrs­ky nostaa me­ri­vet­tä Pe­rä­me­rel­lä – Oulun vi­ral­li­nen me­ri­ve­den­kor­keus mi­ta­taan pik­ku­mö­kis­tä Top­pi­las­sa

12.01.2022 19:29 12
Tilaajille
Ikiroudan sulamisesta kymmenien miljardien eurojen lisäkulut rakennettuun ympäristöön

Iki­rou­dan su­la­mi­ses­ta kym­me­nien mil­jar­dien eurojen li­sä­ku­lut ra­ken­net­tuun ym­pä­ris­töön

12.01.2022 11:15 13
Autoilijat saavat kuraa niskaansa ja usein ihan syystä – silti huudan sen ääneen: Minä rakastan autoja!
Kolumni

Au­toi­li­jat saavat kuraa nis­kaan­sa ja usein ihan syystä – silti huudan sen ääneen: Minä ra­kas­tan autoja!

11.01.2022 20:00 20
Tilaajille
Föhn-tuuli ja Atlantin virtaukset sysäävät lämpimän myrskytuulen Oulun seudulle – puhuri voi työntää merijäät liikkeelle

Föhn-tuu­li ja At­lan­tin vir­tauk­set sy­sää­vät läm­pi­män myrs­ky­tuu­len Oulun seu­dul­le – puhuri voi työntää me­ri­jäät liik­keel­le

11.01.2022 12:46 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Puupolttoaineen kysyntä on kasvussa kylmän alkutalven johdosta – Oulussa turpeen käyttö on lisääntynyt laitosten käydessä täydellä teholla

Puu­polt­to­ai­neen kysyntä on kas­vus­sa kylmän al­ku­tal­ven joh­dos­ta – Oulussa turpeen käyttö on li­sään­ty­nyt lai­tos­ten käy­des­sä täy­del­lä teholla

11.01.2022 06:00 58
Tilaajille
Pakkanen paukahtelee Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla alkuviikosta – viikon edetessä luvassa sateita ja jopa plussakelejä

Pak­ka­nen pau­kah­te­lee Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la al­ku­vii­kos­ta – viikon ede­tes­sä luvassa sateita ja jopa plus­sa­ke­le­jä

09.01.2022 21:36 4
Tilaajille
Pakkanen paukkui tuimasti Enontekiöllä, ennätyslukemat rikki puolella asteella

Pak­ka­nen paukkui tui­mas­ti Enon­te­kiöl­lä, en­nä­tys­lu­ke­mat rikki puo­lel­la as­teel­la

08.01.2022 20:34 2
Vaihtuvat virtaamat syövät jääkantta – Tällä hetkellä ei ole suositeltavaa liikkua missään Oulujoella

Vaih­tu­vat vir­taa­mat syövät jää­kant­ta – Tällä het­kel­lä ei ole suo­si­tel­ta­vaa liikkua missään Ou­lu­joel­la

07.01.2022 18:00 3
Tilaajille
BirdLifen Pihabongaus järjestetään tammikuun viimeisenä viikonloppuna, tapahtuman suojelijana toimii Jenni Haukio

Bird­Li­fen Pi­ha­bon­gaus jär­jes­te­tään tam­mi­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na, ta­pah­tu­man suo­je­li­ja­na toimii Jenni Haukio

07.01.2022 15:10
Säävuosi 2021 oli ja ei ollut tavanomainen – Ilmasto on lämmennyt niin, että nyt tavanomainen vuosi 2021 olisi 1900-luvulla ollut tavallista lämpimämpi

Sää­vuo­si 2021 oli ja ei ollut ta­van­omai­nen – Ilmasto on läm­men­nyt niin, että nyt ta­van­omai­nen vuosi 2021 olisi 1900-lu­vul­la ollut ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­pi

06.01.2022 14:00 32
Tilaajille
Terrafame suunnittelee loppusijoittavansa kipsisakka-altaan vuodoista aiheutuneita vesienkäsittelysakkoja Kortelammen padon ulkopuolelle

Ter­ra­fa­me suun­nit­te­lee lop­pu­si­joit­ta­van­sa kip­si­sak­ka-al­taan vuo­dois­ta ai­heu­tu­nei­ta ve­sien­kä­sit­te­ly­sak­ko­ja Kor­te­lam­men padon ul­ko­puo­lel­le

05.01.2022 14:09 1
OAK laajentaa Oritkarissa sijaitsevaa terminaaliaan – tuplasti isompi terminaali luo työpaikkoja ja antaa tilaa kasvaa
Mainos Oulun Autokuljetus Oy

OAK laa­jen­taa Orit­ka­ris­sa si­jait­se­vaa ter­mi­naa­liaan – tup­las­ti isompi ter­mi­naa­li luo työ­paik­ko­ja ja antaa tilaa kasvaa

05.01.2022 06:00
Oulun Ritaharjuntiellä poistetaan puustoa Nokian uuden toimitilan tieltä

Oulun Ri­ta­har­jun­tiel­lä pois­te­taan puustoa Nokian uuden toi­mi­ti­lan tieltä

03.01.2022 15:59 33
Ilmatieteen laitos: Kesäkuu oli paikoin mittaushistorian lämpimin, mutta vuoteen mahtui myös tavallista kylmempiä kuukausia

Il­ma­tie­teen laitos: Kesäkuu oli paikoin mit­taus­his­to­rian läm­pi­min, mutta vuoteen mahtui myös ta­val­lis­ta kyl­mem­piä kuu­kau­sia

03.01.2022 15:53 3
Rapsakat pakkaspäivät jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla loppiaisviikolla

Rap­sa­kat pak­kas­päi­vät jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la lop­piais­vii­kol­la

02.01.2022 21:08
Tilaajille