Yhdysvallat
Viimeisin 4 tuntia
Kanye West ilmoittautui Twitterissä Yhdysvaltain presidenttikisaan – Ei ole aivan varmaa, oliko raptähti tosissaan ilmoittautuessaan Trumpin haastajaksi neljä kuukautta ennen vaaleja

Kanye West il­moit­tau­tui Twit­te­ris­sä Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti­ki­saan – Ei ole aivan varmaa, oliko rap­täh­ti to­sis­saan il­moit­tau­tues­saan Trumpin haas­ta­jak­si neljä kuu­kaut­ta ennen vaaleja

18:16 1
Viikko
Venäjän väitetään maksaneen tapporahoja amerikkalaissotilaita surmanneille talibaneille – Kanerva: "Se olisi järjetön sotarikos"

Venäjän väi­te­tään mak­sa­neen tap­po­ra­ho­ja ame­rik­ka­lais­so­ti­lai­ta sur­man­neil­le ta­li­ba­neil­le – Ka­ner­va: "Se olisi jär­je­tön so­ta­ri­kos"

02.07.2020 19:59 3
USA:ssa rikkoutui jälleen kyseenalainen ennätys – uusia koronatartuntoja tuli päivässä yli 50 000

USA:ssa rik­kou­tui jälleen ky­seen­alai­nen ennätys – uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja tuli päi­väs­sä yli 50 000

02.07.2020 09:47 1
Oikeus epäsi Trumpin veljentyttären paljastuskirjan – psykologi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "painajaismaisista traumoista ja tuhoavista ihmissuhteista"

Oikeus epäsi Trumpin vel­jen­tyt­tä­ren pal­jas­tus­kir­jan – psy­ko­lo­gi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "pai­na­jais­mai­sis­ta trau­mois­ta ja tu­hoa­vis­ta ih­mis­suh­teis­ta"

01.07.2020 14:56 3
Trump jakoi videon, jossa esitettiin valkoista ylivaltaa peräänkuuluttavia kommentteja

Trump jakoi videon, jossa esi­tet­tiin val­kois­ta yli­val­taa pe­rään­kuu­lut­ta­via kom­ment­te­ja

29.06.2020 06:28 0
Kuukausi
Yhdysvalloissa todettu yli 2,5 miljoonaa koronavirustartuntaa – maailmalla koronakuolemia jo noin puoli miljoonaa

Yh­dys­val­lois­sa todettu yli 2,5 mil­joo­naa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – maail­mal­la ko­ro­na­kuo­le­mia jo noin puoli mil­joo­naa

28.06.2020 10:49 1
Korona vaikeuttaa Yhdysvaltojen presidentinvaalin tuloksen ennustamista – tutkija: vaaliennusteet edelleen tarpeellisia

Korona vai­keut­taa Yh­dys­val­to­jen pre­si­den­tin­vaa­lin tu­lok­sen en­nus­ta­mis­ta – tut­ki­ja: vaa­li­en­nus­teet edel­leen tar­peel­li­sia

25.06.2020 07:41 1

Yh­dys­val­tain ko­ro­na-asian­tun­ti­jat ker­to­vat "jär­kyt­tä­väs­tä nou­sus­ta" tau­ti­ta­paus­ten mää­räs­sä

24.06.2020 08:37 1

Mediat: Yh­dys­val­tain Char­lot­tes­sa am­pu­ma­vä­li­koh­taus kort­te­li­juh­lis­sa – ainakin kaksi kuollut

22.06.2020 13:55 0
Tutkija Hanna Smith: Boltonin kirjaamat Niinistön evästykset Trumpille Putinista eivät hätkähdytä

Tutkija Hanna Smith: Bol­to­nin kir­jaa­mat Nii­nis­tön eväs­tyk­set Trum­pil­le Pu­ti­nis­ta eivät hät­käh­dy­tä

22.06.2020 12:37 0
Boltonin kirja: Presidentti Niinistö briiffasi Trumpia ennen Putinin tapaamista Helsingissä

Bol­to­nin kirja: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö briif­fa­si Trumpia ennen Putinin ta­paa­mis­ta Hel­sin­gis­sä

21.06.2020 20:02 6
Trump teki paluun kampanjointiin odotettua pienemmän yleisön kera – kertoi haluavansa vähentää koronatestausta, sillä se nostaa tartuntatilastoja

Trump teki paluun kam­pan­join­tiin odo­tet­tua pie­nem­män yleisön kera – kertoi ha­lua­van­sa vä­hen­tää ko­ro­na­tes­taus­ta, sillä se nostaa tar­tun­ta­ti­las­to­ja

21.06.2020 11:22 19
Oikeusministeri yrittää erottaa Trumpin liittolaisia tutkineen syyttäjän – syyttäjä kieltäytyy lähtemästä

Oi­keus­mi­nis­te­ri yrittää erottaa Trumpin liit­to­lai­sia tut­ki­neen syyt­tä­jän – syyt­tä­jä kiel­täy­tyy läh­te­mäs­tä

20.06.2020 09:41 4
Analyysi: Trumpia ja Bolsonaroa yhdistää nyt uhkaus irtautua WHO:sta – presidentit ovat selvinneet skandaalista toiseen, mutta koronapandemia voi olla viimeinen niitti äänestäjille

Ana­lyy­si: Trumpia ja Bol­so­na­roa yh­dis­tää nyt uhkaus ir­tau­tua WHO:sta – pre­si­den­tit ovat sel­vin­neet skan­daa­lis­ta toi­seen, mutta ko­ro­na­pan­de­mia voi olla vii­mei­nen niitti ää­nes­tä­jil­le

14.06.2020 19:00 1
Tilaajille
Trump vaatii kannattajiltaan vakuutusta: eivät saa haastaa presidenttiä oikeuteen, jos saavat vaalitilaisuudessa koronatartunnan

Trump vaatii kan­nat­ta­jil­taan va­kuu­tus­ta: eivät saa haastaa pre­si­dent­tiä oi­keu­teen, jos saavat vaa­li­ti­lai­suu­des­sa ko­ro­na­tar­tun­nan

12.06.2020 21:14 2
Amerikkalaistutkimus: Koronavirus saattoi levitä Kiinassa jo viime vuoden elokuussa

Ame­rik­ka­lais­tut­ki­mus: Ko­ro­na­vi­rus saattoi levitä Kii­nas­sa jo viime vuoden elo­kuus­sa

09.06.2020 11:25 0
Rasisminvastaiset mielenosoitukset rauhoittuivat viikonloppuna Yhdysvalloissa – kansalliskaarti aikoo poistua Washingtonista

Ra­sis­min­vas­tai­set mie­len­osoi­tuk­set rau­hoit­tui­vat vii­kon­lop­pu­na Yh­dys­val­lois­sa – kan­sal­lis­kaar­ti aikoo poistua Wa­shing­to­nis­ta

07.06.2020 13:20 0
Mielenosoitukset jatkuvat Yhdysvalloissa, poliisin voimankäyttöä halutaan suitsia – Denverissä poliisilta kiellettiin kumiluotien ja kyynelkaasun käyttö

Mie­len­osoi­tuk­set jat­ku­vat Yh­dys­val­lois­sa, po­lii­sin voi­man­käyt­töä ha­lu­taan suitsia – Den­ve­ris­sä po­lii­sil­ta kiel­let­tiin ku­mi­luo­tien ja kyy­nel­kaa­sun käyttö

06.06.2020 12:11 2
Vanhemmat
Pääkirjoitus: Trumpin puutteellinen johtajuus näkyy kadulla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Trumpin puut­teel­li­nen joh­ta­juus näkyy kadulla

04.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Neljän poliisin syytteitä kovennettiin George Floydin surmasta

Neljän po­lii­sin syyt­tei­tä ko­ven­net­tiin George Floydin sur­mas­ta

04.06.2020 15:35 0