koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Investoinnit: Nokia ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun

vapaaehtoistyö
Vapaaehtoisten pelastuspalveluiden etsintätoiminta ja koulutus vaakalaudalla, koska valtion tukirahoitus vähenee vuosi vuodelta

Va­paa­eh­tois­ten pe­las­tus­pal­ve­lui­den et­sin­tä­toi­min­ta ja kou­lu­tus vaa­ka­lau­dal­la, koska valtion tu­ki­ra­hoi­tus vähenee vuosi vuo­del­ta

12.09.2021 06:00 5
Tilaajille

Va­paa­eh­toi­set rien­tä­vät met­sän­kä­vi­jöi­den avuksi – mar­jas­tus­kau­si pitää kii­rei­se­nä

30.07.2021 06:00
Vapaaehtoistyö antaa 50 vuotta täyttävälle Leena Jumiskolle enemmän kuin ottaa: ”Kaikkia ihmisiä tulee kohdella samalla tavalla”

Va­paa­eh­tois­työ antaa 50 vuotta täyt­tä­väl­le Leena Ju­mis­kol­le enemmän kuin ottaa: ”Kaik­kia ihmisiä tulee koh­del­la samalla ta­val­la”

13.11.2020 10:00
Tilaajille
Kiiminkiläinen Teija Hanhela on hyvän mielen tekijä: "Uskon, että kun me autetaan sekä ihmisiä että eläimiä, niin asiat paranevat tässä maailmassa"

Kii­min­ki­läi­nen Teija Hanhela on hyvän mielen tekijä: "Uskon, että kun me au­te­taan sekä ihmisiä että eläi­miä, niin asiat pa­ra­ne­vat tässä maail­mas­sa"

08.10.2020 19:00 2
Tilaajille
Antti Alaviitala on vapaaehtoinen viimeisen matkan saattaja – kaupunkiseurakunnissa hautajaisvieraat vähenevät ja ikääntyvät

Antti Ala­vii­ta­la on va­paa­eh­toi­nen vii­mei­sen matkan saat­ta­ja – kau­pun­ki­seu­ra­kun­nis­sa hau­ta­jais­vie­raat vä­he­ne­vät ja ikään­ty­vät

06.09.2020 07:00
Tilaajille
Talousarvioesitys leikkaisi A-killoiltakin rahoitusta rajusti, syyskuun budjettiriihen toivotaan parantavan tilannetta – Toiminnanjohtaja: Leikkausten inhimillinen hinta olisi kova

Ta­lous­ar­vio­esi­tys leik­kai­si A-kil­loil­ta­kin ra­hoi­tus­ta ra­jus­ti, syys­kuun bud­jet­ti­rii­hen toi­vo­taan pa­ran­ta­van ti­lan­net­ta – Toi­min­nan­joh­ta­ja: Leik­kaus­ten in­hi­mil­li­nen hinta olisi kova

23.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Vielä muutama vuosi sitten oululainen Heidi Kuusela jaksoi vain pakollisen – Nyt hän kiertää ympäri maailmaa vapaaehtoistyössä: "Masentuneena keskityin paljon itseeni, mutta nyt on aika keskittyä muihin"

Vielä muutama vuosi sitten ou­lu­lai­nen Heidi Kuusela jaksoi vain pa­kol­li­sen – Nyt hän kiertää ympäri maail­maa va­paaeh­tois­työs­sä: "Ma­sen­tu­nee­na kes­ki­tyin paljon it­see­ni, mutta nyt on aika kes­kit­tyä muihin"

06.06.2020 19:01 1
Tilaajille