Urheilu
Viimeisin tunti
Hallitus arvioi lähiaikoina isojen yleisötapahtumien järjestämisohjeita

Hal­li­tus arvioi lä­hi­ai­koi­na isojen ylei­sö­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­oh­jei­ta

16:05 0
Kuukausi ja vanhemmat
Lähtölaukaus uudelle kesälle – Urheilijat pääsivät tositoimiin maanantai-iltana Limingan urheilukentällä: "Olen kaivannut tätä kovasti"

Läh­tö­lau­kaus uudelle kesälle – Ur­hei­li­jat pää­si­vät to­si­toi­miin maa­nan­tai-il­ta­na Li­min­gan ur­hei­lu­ken­täl­lä: "Olen kai­van­nut tätä ko­vas­ti"

01.06.2020 22:35 0
Tilaajille
Susanna Pöykiön ura päättyi kymmenen vuotta sitten – Oululainen jääprinsessa pystyy nyt katsomaan uraansa kiitollisena mutta myös hämmentyneenä ja epäuskoisena: olenko tosiaan onnistunut tuossa kaikessa? Kuuntele myös Kalevan podcast aiheesta

Susanna Pöykiön ura päättyi kym­me­nen vuotta sitten – Ou­lu­lai­nen jää­prin­ses­sa pystyy nyt kat­so­maan uraansa kii­tol­li­se­na mutta myös häm­men­ty­nee­nä ja epäus­koi­se­na: olenko tosiaan on­nis­tu­nut tuossa kai­kes­sa? Kuun­te­le myös Kalevan podcast ai­hees­ta

29.05.2020 17:30 0
Tilaajille
Kolumni: Therese Johaugin juoksukello tikittää – "Hän juoksi lenkkikengät jalassaan kantapäille astuen"
Kolumni Kai Nevala

Ko­lum­ni: Therese Jo­hau­gin juok­su­kel­lo ti­kit­tää – "Hän juoksi lenk­ki­ken­gät ja­las­saan kan­ta­päil­le astuen"

29.05.2020 08:00 2
Tilaajille
Pyrinnön pikajuoksija Eetu Rantala on edennyt maltillisesti: "Jo hallikisojen aikaan oli sellainen tunne, että pääsisipä kisaamaan"

Py­rin­nön pi­ka­juok­si­ja Eetu Rantala on edennyt mal­til­li­ses­ti: "Jo hal­li­ki­so­jen aikaan oli sel­lai­nen tunne, että pää­si­si­pä ki­saa­maan"

27.05.2020 15:10 0
Pyrinnön Jandeh Jallow, 22, on saanut juoksunsa kulkemaan pohjoisessa – samalla hän on sopeutunut hyvin kaupunkiin: "Kun olen Helsingissä, minulla tulee ikävä Ouluun"

Py­rin­nön Jandeh Jallow, 22, on saanut juok­sun­sa kul­ke­maan poh­joi­ses­sa – samalla hän on so­peu­tu­nut hyvin kau­pun­kiin: "Kun olen Hel­sin­gis­sä, minulla tulee ikävä Ouluun"

26.05.2020 19:40 2
Tilaajille
Esa Sievinen alkoi tietoisesti rakentaa Jani-pojastaan uinnin maailmanmestaria – isän ja pojan yhteinen unelma toteutui viisinkertaisesti

Esa Sie­vi­nen alkoi tie­toi­ses­ti ra­ken­taa Ja­ni-po­jas­taan uinnin maail­man­mes­ta­ria – isän ja pojan yh­tei­nen unelma to­teu­tui vii­sin­ker­tai­ses­ti

26.05.2020 19:00 0
Saksan Bundesliiga rikkoo tv-katsojaennätyksiä

Saksan Bun­des­lii­ga rikkoo tv-kat­so­ja­en­nä­tyk­siä

26.05.2020 09:00 0
Yleisurheilijoille tarjotaan heti kilpailu – LNM järjestää piirikunnallisen tapahtuman 1. kesäkuuta

Yleis­ur­hei­li­joil­le tar­jo­taan heti kil­pai­lu – LNM jär­jes­tää pii­ri­kun­nal­li­sen ta­pah­tu­man 1. ke­sä­kuu­ta

25.05.2020 17:00 0
17-vuotiaalla oululaisella Kasper Paanasella on takanaan ensimmäinen vuosi Bolognan akatemiassa: "Vaikka harjoittelisin kuinka kovasti, seura voi kylmästi ostaa yhdellä kahdella miljoonalla eurolla nuoren pelaajan juuri sinun paikallesi"

17-vuo­tiaal­la ou­lu­lai­sel­la Kasper Paa­na­sel­la on ta­ka­naan en­sim­mäi­nen vuosi Bo­log­nan aka­te­mias­sa: "Vaikka har­joit­te­li­sin kuinka ko­vas­ti, seura voi kyl­mäs­ti ostaa yhdellä kah­del­la mil­joo­nal­la eurolla nuoren pe­laa­jan juuri sinun pai­kal­le­si"

24.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Pulliainen palaa KeKi:n pelinjohtajaksi – "Haalarit päälle ja käydään töihin"

Pul­liai­nen palaa KeKi:n pe­lin­joh­ta­jak­si – "Haa­la­rit päälle ja käydään töihin"

22.05.2020 16:31 1
Jääurheilijat pääsevät tutulle alustalle kesäkuussa – Kärpät harjoittelee jäällä lajitaitoja ilman kontakteja

Jää­ur­hei­li­jat pää­se­vät tutulle alus­tal­le ke­sä­kuus­sa – Kärpät har­joit­te­lee jäällä la­ji­tai­to­ja ilman kon­tak­te­ja

22.05.2020 12:50 0
Tärkeintä on voittaa itsensä – Kastellin Karaus saa lapset koettelemaan omia rajojaan: "Jos lapset haluavat kilpailla, niin annetaan kilpailla"

Tär­kein­tä on voittaa itsensä – Kas­tel­lin Karaus saa lapset koet­te­le­maan omia ra­jo­jaan: "Jos lapset ha­lua­vat kil­pail­la, niin an­ne­taan kil­pail­la"

20.05.2020 21:00 0
Tilaajille
KeKi:n pelinjohtaja vaihtuu, pelaajistossa muutoksia

KeKi:n pe­lin­joh­ta­ja vaih­tuu, pe­laa­jis­tos­sa muu­tok­sia

20.05.2020 15:59 1
Urheilijat saivat kaivatun luvan kilpailla toisiaan vastaan

Ur­hei­li­jat saivat kai­va­tun luvan kil­pail­la toi­siaan vastaan

19.05.2020 20:18 0
Miesten Superpesis alkaa 2. heinäkuuta – KeKi:ssä iloitaan kauden alkamisesta, mutta tunnustetaan rajoitusten aiheuttama taloudellinen haaste

Miesten Su­per­pe­sis alkaa 2. hei­nä­kuu­ta – Ke­Ki:s­sä iloi­taan kauden al­ka­mi­ses­ta, mutta tun­nus­te­taan ra­joi­tus­ten ai­heut­ta­ma ta­lou­del­li­nen haaste

19.05.2020 16:22 0

Tai­to­luis­te­lu­liit­to, HSK ja Mirjami Pent­ti­nen pää­si­vät sopuun

18.05.2020 21:11 0
Miltä näyttäisivät Neuvostoliiton tai Jugoslavian maajoukkueet vuonna 2020? Yltäisivätkö Quebec tai Katalonia maailman huipulle?
Kolumni Joonas Hentilä

Miltä näyt­täi­si­vät Neu­vos­to­lii­ton tai Ju­go­sla­vian maa­jouk­kueet vuonna 2020? Yl­täi­si­vät­kö Quebec tai Ka­ta­lo­nia maail­man hui­pul­le?

18.05.2020 19:02 0
Tilaajille
Onko poseeraus muka urheilusuoritus? Entä e-urheilu tai pokeri? Filosofi ja urheilumies Jani Hakkarainen vastaa kiperiin urheilukysymyksiin

Onko po­see­raus muka ur­hei­lu­suo­ri­tus? Entä e-ur­hei­lu tai pokeri? Fi­lo­so­fi ja ur­hei­lu­mies Jani Hak­ka­rai­nen vastaa ki­pe­riin ur­hei­lu­ky­sy­myk­siin

17.05.2020 21:00 1
Tilaajille
Kuka on Malick Thiaw? – Hän on Schalken topparilupaus, jolla on oululaisen äitinsä kautta Suomen kansalaisuus: "Ensin pitää kuitenkin katsoa, miten hyvä pelaaja minusta tulee"

Kuka on Malick Thiaw? – Hän on Schal­ken top­pa­ri­lu­paus, jolla on ou­lu­lai­sen äitinsä kautta Suomen kan­sa­lai­suus: "Ensin pitää kui­ten­kin katsoa, miten hyvä pelaaja minusta tulee"

15.05.2020 19:00 0
Tilaajille