Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pa­yrit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ulkomaan politiikka
Viimeisin 4 tuntia
Zelenskyi: Ukraina on valmis täysimittaiseen vastahyökkäykseen

Ze­lens­kyi: Ukraina on valmis täy­si­mit­tai­seen vas­ta­hyök­käyk­seen

19:41 2
Viimeisin 12 tuntia
Amerikkalaissotilas koki upottavan yllätyksen Lapin luonnossa – Nato-liittolaiset vaikuttuivat Rovajärven poikkeuksellisista mahdollisuuksista

Ame­rik­ka­lais­so­ti­las koki upot­ta­van yl­lä­tyk­sen Lapin luon­nos­sa – Na­to-liit­to­lai­set vai­kut­tui­vat Ro­va­jär­ven poik­keuk­sel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta

12:00
Tilaajille
Ukraina on viimein valmis täysimittaiseen vastahyökkäykseen, Zelenskyi sanoo

Ukraina on viimein valmis täy­si­mit­tai­seen vas­ta­hyök­käyk­seen, Ze­lens­kyi sanoo

11:15 17
Viimeisin 24 tuntia
Oulun seudulta Ukrainaan lähtenyt "Lassie" ansaitsi lempinimen pelastamalla joukkuekavereiden henkiä – 23-vuotiaan sotaveteraanin kovin kokemus oli taisteluparin kuolema omiin käsiin

Oulun seu­dul­ta Uk­rai­naan läh­te­nyt "Las­sie" an­sait­si lem­pi­ni­men pe­las­ta­mal­la jouk­kue­ka­ve­rei­den henkiä – 23-vuo­tiaan so­ta­ve­te­raa­nin kovin kokemus oli tais­te­lu­pa­rin kuolema omiin käsiin

07:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dip­lo­ma­tia petti

05:00 2
Tilaajille
Ukraina iski venäläiskohteisiin satamakaupungissa Etelä-Ukrainassa, Venäjä jatkoi iskuja Kiovaan

Ukraina iski ve­nä­läis­koh­tei­siin sa­ta­ma­kau­pun­gis­sa Ete­lä-Uk­rai­nas­sa, Venäjä jatkoi iskuja Kiovaan

02.06.2023 21:43 4
Viikko ja vanhemmat
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 8
Tilaajille
Analyysi: USA:n ulkoministeri piti historiallisen puheen Helsingissä – Blinken osoitti Nato-Suomen merkityksen maalleen ja vetosi Putinin patoamiseksi vuoden 1947 Trumanin opein

Ana­lyy­si: USA:n ul­ko­mi­nis­te­ri piti his­to­rial­li­sen puheen Hel­sin­gis­sä – Blinken osoitti Na­to-Suo­men mer­ki­tyk­sen maal­leen ja vetosi Putinin pa­toa­mi­sek­si vuoden 1947 Tru­ma­nin opein

02.06.2023 17:44 4
Tilaajille
Anthony Blinken uskoo Ruotsin Nato-jäsenyyden koittavan pian, lähetti puheessaan terveiset Venäjän kansalaisille – "Yhdysvallat ei ole vihollisenne"

Anthony Blinken uskoo Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den koit­ta­van pian, lähetti pu­hees­saan ter­vei­set Venäjän kan­sa­lai­sil­le – "Yh­dys­val­lat ei ole vi­hol­li­sen­ne"

02.06.2023 13:17 15
Yhdysvaltojen ulkoministeri Blinken saapui Suomeen – tapaa perjantaina Haaviston ja Marinin

Yh­dys­val­to­jen ul­ko­mi­nis­te­ri Blinken saapui Suomeen – tapaa per­jan­tai­na Haa­vis­ton ja Marinin

01.06.2023 21:49 5
Venäjän mukaan Ukraina tulittaa tauotta rajan yli Länsi-Venäjälle – Venäjä jatkanut iskuja Kiovaan

Venäjän mukaan Ukraina tu­lit­taa tauotta rajan yli Län­si-Ve­nä­jäl­le – Venäjä jat­ka­nut iskuja Kiovaan

01.06.2023 11:53 13
Ruotsi voi olla Naton jäsen jo lähiviikkoina, sillä kauppamies ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan on saamassa sen, mitä on vaatinut
Pääkirjoitus

Ruotsi voi olla Naton jäsen jo lä­hi­viik­koi­na, sillä kaup­pa­mies ja pre­si­dent­ti Recep Tayyip Erdoğan on saa­mas­sa sen, mitä on vaa­ti­nut

31.05.2023 20:00 5
Tilaajille
EU-komissio haluaisi korvata kartonkipakkauksia kierrätetyllä muovilla – ministeri Kurvinen: "Hieman hullua"

EU-ko­mis­sio ha­luai­si korvata kar­ton­ki­pak­kauk­sia kier­rä­te­tyl­lä muo­vil­la – mi­nis­te­ri Kur­vi­nen: "Hieman hullua"

30.05.2023 22:22 21
Venäjä sulkee Suomen toimipisteet Murmanskissa ja Petroskoissa – Suomen Venäjän-suurlähettiläs kutsuttiin puhutteluun

Venäjä sulkee Suomen toi­mi­pis­teet Mur­mans­kis­sa ja Pet­ros­kois­sa – Suomen Ve­nä­jän-suur­lä­het­ti­läs kut­sut­tiin pu­hut­te­luun

30.05.2023 22:52 14
Sota Ukrainassa ei saa arkipäiväistyä
Kolumni

Sota Uk­rai­nas­sa ei saa ar­ki­päi­väis­tyä

31.05.2023 08:43 5
Tilaajille
Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

Mos­ko­van len­nok­ki-is­ku oli Uk­rai­nan vastaus Venäjän is­kui­hin – pre­si­dent­ti sai tiedon is­kuis­ta reaa­li­ajas­sa

30.05.2023 13:32 11
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kymmenillä ohjuksilla ja lennokeilla – Kiovaan isketty kahtena peräkkäisenä päivänä

Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan kym­me­nil­lä oh­juk­sil­la ja len­no­keil­la – ­Kio­vaan isketty kahtena pe­räk­käi­se­nä päivänä

29.05.2023 20:12 6
Erdogan lähestyy voittoa Turkin presidentinvaaleissa, kun äänistä lähes kaikki on laskettu, kertoo valtiollinen media

Erdogan lä­hes­tyy voittoa Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, kun äänistä lähes kaikki on las­ket­tu, kertoo val­tiol­li­nen media

28.05.2023 20:58 6
Suomalaiset sanovat suorat sanat Venäjästä jättikyselyssä: "Minulle moista maata ei ole edes olemassa"

Suo­ma­lai­set sanovat suorat sanat Ve­nä­jäs­tä jät­ti­ky­se­lys­sä: "Mi­nul­le moista maata ei ole edes ole­mas­sa"

28.05.2023 18:30 18
Tilaajille
Venäjä hyökkäsi Kiovaan kymmenillä ilma-aluksilla, ilmatorjunta onnistui pudottamaan valtaosan

Venäjä hyök­kä­si Kiovaan kym­me­nil­lä il­ma-aluk­sil­la, il­ma­tor­jun­ta on­nis­tui pu­dot­ta­maan val­ta­osan

28.05.2023 20:06 6