Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ulkomaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Oulun Rotuaarilla osoitetaan mieltä Suomen ja Turkin lähentymisen vuoksi sekä vaaditaan Öcalanin vapauttamista

Oulun Ro­tuaa­ril­la osoi­te­taan mieltä Suomen ja Turkin lä­hen­ty­mi­sen vuoksi sekä vaa­di­taan Öca­la­nin va­paut­ta­mis­ta

06.02.2023 10:42 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kivinen ja kuop­pai­nen Na­to-tie

06.02.2023 05:15
Tilaajille
Viikko
Scholz: Zelenskyin kanssa on yksimielisyys länsimaisista aseista – ei käytetä Venäjän alueella

Scholz: Ze­lens­kyin kanssa on yk­si­mie­li­syys län­si­mai­sis­ta aseista – ei käytetä Venäjän alueel­la

05.02.2023 14:52 22
Israelin ex-pääministeri Bennett: Putin lupasi, ettei surmaa Zelenskyiä

Is­rae­lin ex-pää­mi­nis­te­ri Ben­nett: Putin lupasi, ettei surmaa Ze­lens­kyiä

05.02.2023 14:28 17
Armeija ampui epäillyn kiinalaisen vakoilupallon alas Yhdysvaltain itärannikolla

Armeija ampui epäil­lyn kii­na­lai­sen va­koi­lu­pal­lon alas Yh­dys­val­tain itä­ran­ni­kol­la

04.02.2023 23:40 14
WHO: Ukrainassa avun tarpeessa jo viime vuonna 17,7 miljoonaa ihmistä

WHO: Uk­rai­nas­sa avun tar­pees­sa jo viime vuonna 17,7 mil­joo­naa ihmistä

04.02.2023 21:13 3
Viileä virolainen Kristi Raik osoitti suomalaisille Venäjän vaaran ja sai kiitokseksi palautetulvan – "Ukraina pitäisi nopeasti ottaa Naton jäseneksi, kun sota pysähtyy"

Viileä vi­ro­lai­nen Kristi Raik osoitti suo­ma­lai­sil­le Venäjän vaaran ja sai kii­tok­sek­si pa­lau­te­tul­van – "Uk­rai­na pitäisi no­peas­ti ottaa Naton jä­se­nek­si, kun sota py­säh­tyy"

04.02.2023 18:30 13
Tilaajille
Ukraina: Yli 130 000 venäläissotilasta saanut surmansa taisteluissa – Ukraina sai vankienvaihdossa takaisin 116 taistelijaa

Uk­rai­na: Yli 130 000 ve­nä­läis­so­ti­las­ta saanut sur­man­sa tais­te­luis­sa – Ukraina sai van­kien­vaih­dos­sa ta­kai­sin 116 tais­te­li­jaa

04.02.2023 14:49 8
Pentagon havaitsi toisen kiinalaisen vakoiluilmapallon, tällä kertaa Latinalaisessa Amerikassa

Pen­ta­gon ha­vait­si toisen kii­na­lai­sen va­koi­luil­ma­pal­lon, tällä kertaa La­ti­na­lai­ses­sa Ame­ri­kas­sa

04.02.2023 10:55 6
Yhdysvalloilta, Ranskalta ja Italialta uutta aseapua Ukrainalle – Yhdysvaltojen paketti yli kaksi miljardia dollaria

Yh­dys­val­loil­ta, Rans­kal­ta ja Ita­lial­ta uutta aseapua Uk­rai­nal­le – Yh­dys­val­to­jen paketti yli kaksi mil­jar­dia dol­la­ria

03.02.2023 23:04 13
Kiovassa ilmahälytys, EU:n korkeita diplomaatteja kaupungissa

Kio­vas­sa il­ma­hä­ly­tys, EU:n kor­kei­ta dip­lo­maat­te­ja kau­pun­gis­sa

03.02.2023 12:21 7
Pitkän linjan ruotsalaisasiantuntijan kanta: Turkin hyväksyntä voi kestää vuodenkin eikä missään nimessä erikseen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yhdessä, kuten aloitimmekin sen"

Pitkän linjan ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jan kanta: Turkin hy­väk­syn­tä voi kestää vuo­den­kin eikä missään nimessä erik­seen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yh­des­sä, kuten aloi­tim­me­kin sen"

02.02.2023 18:05 45
Tilaajille
Itä-Ukrainassa Donetskin alueella iskettiin asuintaloon, ainakin kolme kuollut

Itä-Uk­rai­nas­sa Do­nets­kin alueel­la is­ket­tiin asuin­ta­loon, ainakin kolme kuollut

02.02.2023 06:16 2
Venäjä jatkaa Hersonin kiivasta tulittamista Etelä-Ukrainassa, kertoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä jatkaa Her­so­nin kii­vas­ta tu­lit­ta­mis­ta Ete­lä-Uk­rai­nas­sa, kertoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

01.02.2023 11:09 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka opettaa Turkkia ja Unkaria de­mo­kra­tian tielle

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Putin hyväksyi yhteiset sotilaiden koulutuskeskukset Valko-Venäjän kanssa

Putin hy­väk­syi yh­tei­set so­ti­lai­den kou­lu­tus­kes­kuk­set Val­ko-Ve­nä­jän kanssa

31.01.2023 15:00 10
Memphisin kaupunki julkaisi poliisivideot mustan miehen kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä – Yhdysvalloissa ympäri maata muistotilaisuuksia ja protesteja

Memp­hi­sin kau­pun­ki jul­kai­si po­lii­si­vi­deot mustan miehen kuo­le­maan joh­ta­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä – Yh­dys­val­lois­sa ympäri maata muis­to­ti­lai­suuk­sia ja pro­tes­te­ja

31.01.2023 06:39 1
Yhdysvaltain presidentti Biden ei kannata F-16-hävittäjien toimittamista Ukrainalle

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden ei kannata F-16-hä­vit­tä­jien toi­mit­ta­mis­ta Uk­rai­nal­le

31.01.2023 06:35 16
Vanhemmat
Venäjä pohtii yhä liikekannallepanon jatkamista, uskoo Britannian puolustusministeriö

Venäjä pohtii yhä lii­ke­kan­nal­le­pa­non jat­ka­mis­ta, uskoo Bri­tan­nian puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

30.01.2023 20:58 1
Pääministeri Sanna Marin Oulussa: On molempien maiden etu, jos Suomi ja Ruotsi ratifioidaan Natoon yhtä aikaa

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Ou­lus­sa: On mo­lem­pien maiden etu, jos Suomi ja Ruotsi ra­ti­fioi­daan Natoon yhtä aikaa

30.01.2023 17:13 102
Tilaajille