TV-sarjat
Viimeisin tunti
TV-arvio: Ihmeestä kertova italialaissarja iskee ja lujaa – "Ehkä kaipaamme tähän aikaan juuri tällaista"

TV-ar­vio: Ih­mees­tä kertova ita­lia­lais­sar­ja iskee ja lujaa – "Ehkä kai­paam­me tähän aikaan juuri täl­lais­ta"

07:00 0
Vanhemmat
Postimies ryhtyy salapoliisiksi – sarjassa irvaillaan hyväntahtoisesti modernin tietotekniikan ja vanhanaikaisen postitoiminnan eroille

Pos­ti­mies ryhtyy sa­la­po­lii­sik­si – sar­jas­sa ir­vail­laan hy­vän­tah­toi­ses­ti mo­der­nin tie­to­tek­nii­kan ja van­han­ai­kai­sen pos­ti­toi­min­nan eroille

15.05.2020 07:00 0
Puitteet ovat kunnossa, mutta sisältö on ontto: b-luokan historiallinen pukudraama yhdistyy saippuasarjamaiseen fiktioon

Puit­teet ovat kun­nos­sa, mutta sisältö on ontto: b-luo­kan his­to­rial­li­nen pu­ku­draa­ma yh­dis­tyy saip­pua­sar­ja­mai­seen fik­tioon

12.05.2020 07:00 0
Nuoren miehen urakiito tyssää yksityiselämän skandaalin vuoksi – uusi jännityssarja vie Lontoon hektisiin finanssipiireihin

Nuoren miehen ura­kii­to tyssää yk­si­tyis­elä­män skan­daa­lin vuoksi – uusi jän­ni­tys­sar­ja vie Lontoon hek­ti­siin fi­nans­si­pii­rei­hin

08.05.2020 07:00 0
Vesisateet ja lumettomuus ovat Kaikki synnit -sarjan kakkoskauden talvikohtausten riesana – "Lavasteryhmä on etenkin ollut helisemässä"

Ve­si­sa­teet ja lu­met­to­muus ovat Kaikki synnit -sarjan kak­kos­kau­den tal­vi­koh­taus­ten riesana – "La­vas­te­ryh­mä on etenkin ollut he­li­se­mäs­sä"

12.02.2020 07:03 0
Tilaajille