Turvetuotanto
Kuukausi
Turveruukki sai ympäristöluvan Iin Hervanlatvasuon turvetuotantoon – Ii valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen: "Tuntuu ristiriitaiselta, että vielä tässä vaiheessa myönnetään uusia turvetuotantolupia"

Tur­ve­ruuk­ki sai ym­pä­ris­tö­lu­van Iin Her­van­lat­va­suon tur­ve­tuo­tan­toon – Ii va­lit­taa pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen: "Tuntuu ris­ti­rii­tai­sel­ta, että vielä tässä vai­hees­sa myön­ne­tään uusia tur­ve­tuo­tan­to­lu­pia"

27.06.2020 06:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esa Pellikainen

Edis­tää­kö Sitra dia­lo­gia turpeen osalta?

25.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Turvekysymys ei ole helppo, ja Pohjois-Pohjanmaalla se kirpaisee erityisen kovaa
Pääkirjoitus Kaleva

Pää­kir­joi­tus: Tur­ve­ky­sy­mys ei ole helppo, ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la se kir­pai­see eri­tyi­sen kovaa

23.06.2020 20:00 0
Tilaajille
Ministerit eri linjoilla turpeen suhteen – ympäristöministeri Mikkonen muistuttaa hallitusohjelman vähintään-sanasta

Mi­nis­te­rit eri lin­joil­la turpeen suhteen – ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen muis­tut­taa hal­li­tus­oh­jel­man vä­hin­tään-sa­nas­ta

23.06.2020 17:29 0
Vanhemmat
Turvetta nousee, mutta yrittäjät urakoitsijat suhtautuvat tulevaisuuteen epäilevästi: "Turvetuotanto menee aika pieneksi puuhasteluksi"

Tur­vet­ta nousee, mutta yrit­tä­jät ura­koit­si­jat suh­tau­tu­vat tu­le­vai­suu­teen epäi­le­väs­ti: "Tur­ve­tuo­tan­to menee aika pie­nek­si puu­has­te­luk­si"

10.06.2020 08:17 1
Tilaajille
Puheenaihe: Tulisiko turpeen energiakäyttöä jatkaa? - "Luopumisen aikataulu epärealistinen etenkin Pohjois-Pohjanmaalla"

Pu­hee­nai­he: Tu­li­si­ko turpeen ener­gia­käyt­töä jatkaa? - "Luo­pu­mi­sen ai­ka­tau­lu epä­rea­lis­ti­nen etenkin Poh­jois-Poh­jan­maal­la"

24.05.2020 08:00 4
Tilaajille
Piipsannevan turvesuolle nousee suuri tuulivoimapuisto – puistoon voisi sijoittua enintään 43 tuulivoimalaa

Piip­san­ne­van tur­ve­suol­le nousee suuri tuu­li­voi­ma­puis­to – puis­toon voisi si­joit­tua enin­tään 43 tuu­li­voi­ma­laa

11.05.2020 19:46 19