Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

turvallisuuspolitiikka
Suomen on opittava Nato-politiikan perusläksy – Puolustusliiton tuntija muistuttaa, että ennen isoa kokousta joku laittaa aina kapulan rattaisiin

Suomen on opit­ta­va Na­to-po­li­tii­kan pe­rus­läk­sy – Puo­lus­tus­lii­ton tuntija muis­tut­taa, että ennen isoa ko­kous­ta joku laittaa aina kapulan rat­tai­siin

26.06.2022 08:00 14
Tilaajille
Puheenaihe: Nato-jäsenyys muuttaisi Suomen asemaa, mutta pelkäämmekö edelleen Venäjää liikaakin, pohtii Sunnuntaikäräjät

Pu­hee­nai­he: Na­to-jä­se­nyys muut­tai­si Suomen asemaa, mutta pel­kääm­me­kö edel­leen Venäjää lii­kaa­kin, pohtii Sun­nun­tai­kä­rä­jät

15.05.2022 08:00
Tilaajille
Turvallisuustilanne vaatii harkintaa – Nato-jäsenyyden hakeminen voi luoda Suomeen kohdistuvan sotilaallisen uhan
Lukijalta Kolumni

Tur­val­li­suus­ti­lan­ne vaatii har­kin­taa – Na­to-jä­se­nyy­den ha­ke­mi­nen voi luoda Suomeen koh­dis­tu­van so­ti­laal­li­sen uhan

26.04.2022 16:00 41
Tilaajille
Analyysi: "Suomi jättää Nato-hakemuksen 95-prosenttisella varmuudella 29. kesäkuuta" – Ruotsalaistutkija Tomas Ries arvioi Ruotsin todennäköisyyden olevan 70 prosentin luokkaa

Ana­lyy­si: "Suomi jättää Na­to-ha­ke­muk­sen 95-pro­sent­ti­sel­la var­muu­del­la 29. ke­sä­kuu­ta" – Ruot­sa­lais­tut­ki­ja Tomas Ries arvioi Ruotsin to­den­nä­köi­syy­den olevan 70 pro­sen­tin luokkaa

08.04.2022 18:30 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä ikinä Natosta pää­te­tään, on se kan­sal­li­sen tur­val­li­suu­tem­me kan­nal­ta tärkein asia 80 vuoteen

25.03.2022 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen poh­jois­ten aluei­den stra­te­gi­nen ja so­ti­laal­li­nen mer­ki­tys kasvaa

16.03.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelkkä luuta ovella ei to­del­la­kaan riitä

15.03.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Län­si­maat ovat olleet naii­ve­ja tur­val­li­suus­po­li­tii­kas­sa koko 2000-lu­vun

03.03.2022 06:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mel­la yh­des­tois­ta hetki liittyä Natoon – siihen ei tarvita suurta kan­san­ää­nes­tys­tä eikä vuoden kes­kus­te­lua

27.02.2022 05:30 4
Tilaajille
Kirjailija Mauri Paasilinnan mielestä Suomen on aika liittyä Natoon ja nopeasti: "Vaara vaanii nyt"

Kir­jai­li­ja Mauri Paa­si­lin­nan mie­les­tä Suomen on aika liittyä Natoon ja no­peas­ti: "Vaara vaanii nyt"

23.02.2022 14:35 5
Tilaajille
Presidentti Niinistö Dagens Nyheterille: Olen erittäin huolissani mahdollisesta sodan syttymisestä Euroopassa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Dagens Ny­he­te­ril­le: Olen erit­täin huo­lis­sa­ni mah­dol­li­ses­ta sodan syt­ty­mi­ses­tä Eu­roo­pas­sa

12.02.2022 16:19 64
Valkovenäläisten protesti kestäisi jopa miehityksen – Tsihanouskajan neuvonantaja: "Olen optimisti, vaikka vankilan uhka pakottaa aktivistit maan alle"

Val­ko­ve­nä­läis­ten pro­tes­ti kes­täi­si jopa mie­hi­tyk­sen – Tsi­ha­nous­ka­jan neu­vo­nan­ta­ja: "Olen op­ti­mis­ti, vaikka van­ki­lan uhka pa­kot­taa ak­ti­vis­tit maan alle"

12.02.2022 08:00 3
Tilaajille
Haavisto: Venäjän kirje toimitettu kaikille Etyj-maille, yhteistä vastausta harkitaan

Haa­vis­to: Venäjän kirje toi­mi­tet­tu kai­kil­le Etyj-mail­le, yh­teis­tä vas­taus­ta har­ki­taan

01.02.2022 15:06 75
"Kaukana ei ole venäläisten sota toisiaan vastaan" – Stalinismin paluusta varoittanut elokuvaohjaaja-poliitikko ennustaa Venäjän kutistuvan Putinin jälkeen

"Kau­ka­na ei ole ve­nä­läis­ten sota toi­siaan vas­taan" – Sta­li­nis­min pa­luus­ta va­roit­ta­nut elo­ku­vaoh­jaa­ja-po­lii­tik­ko en­nus­taa Venäjän ku­tis­tu­van Putinin jälkeen

29.01.2022 18:30 13
Tilaajille
Presidentti Niinistö MTV:llä: Itämeren alueella ei tällä hetkellä ole kovin paljon sotilaallisen läsnäolon jännitettä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö MTV:l­lä: Itä­me­ren alueel­la ei tällä het­kel­lä ole kovin paljon so­ti­laal­li­sen läs­nä­olon jän­ni­tet­tä

27.01.2022 00:09 45
Näkökulma: Venäjän aggressio Ukrainassa on jo käynnissä – Putin tavoittelee sotasaaliita monella rintamalla, Itä-Ukrainan valevaltioista Valko-Venäjän asemaan

Nä­kö­kul­ma: Venäjän ag­gres­sio Uk­rai­nas­sa on jo käyn­nis­sä – Putin ta­voit­te­lee so­ta­saa­lii­ta monella rin­ta­mal­la, Itä-Uk­rai­nan va­le­val­tiois­ta Val­ko-Ve­nä­jän asemaan

22.01.2022 18:30 56
Tilaajille
Naton sotalaiva asemissa Itämerellä Ruotsin eteläpuolella – Naton mukaan se on tarkkailemassa alueen tilannetta

Naton so­ta­lai­va ase­mis­sa Itä­me­rel­lä Ruotsin ete­lä­puo­lel­la – Naton mukaan se on tark­kai­le­mas­sa alueen ti­lan­net­ta

17.01.2022 10:20 6
Analyysi: Natoon ei vain marssita sisään – jos tilanne kärjistyy hakuprosessin aikana, Suomen Nato-optio voi kääntyä Naton optioksi valita jäsenensä

Ana­lyy­si: Natoon ei vain mars­si­ta sisään – jos tilanne kär­jis­tyy ha­ku­pro­ses­sin aikana, Suomen Na­to-op­tio voi kääntyä Naton op­tiok­si valita jä­se­nen­sä

08.01.2022 08:00 59
Tilaajille
Venäjän "mini-Nato" kurittaa Kazakstanissa tyytymätöntä kansaa – Putin paaluttaakin neuvostoimperiumia nyt Ukrainan itäisessä lähimaassa

Venäjän "mi­ni-Na­to" ku­rit­taa Ka­zaks­ta­nis­sa tyy­ty­mä­tön­tä kansaa – Putin paa­lut­taa­kin neu­vos­to­im­pe­riu­mia nyt Uk­rai­nan itäi­ses­sä lä­hi­maas­sa

08.01.2022 06:30 6
Tilaajille
Talebanien kanssa silmästä silmään – "Jotta vastustajan kanssa voi toimia, pitää ymmärtää hänen ajatusmaailmaansa"

Ta­le­ba­nien kanssa sil­mäs­tä silmään – "Jotta vas­tus­ta­jan kanssa voi toimia, pitää ym­mär­tää hänen aja­tus­maail­maan­sa"

25.12.2021 08:00 10
Tilaajille