tulvat
Viimeisin tunti
Jongunjärvellä voi hyvin asua tulvamotissa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asumista, ovat ennen vanhaan osanneet rakentaa paikkoja"

Jon­gun­jär­vel­lä voi hyvin asua tul­va­mo­tis­sa, kunhan ruokaa riittää – "Täällä eivät vedet haittaa asu­mis­ta, ovat ennen vanhaan osan­neet ra­ken­taa paik­ko­ja"

14:46 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Arktinen pelastusjoukkue lähtee torjumaan tulvaa Rovaniemelle, mukana väkeä myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta – kulotus ja roskien poltto kielletään Rovaniemellä ja Kittilässä

Ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue lähtee tor­ju­maan tulvaa Ro­va­nie­mel­le, mukana väkeä myös Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tok­sel­ta – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 15:32 0
Viikko
Takatalvi pelastaisi Lapin tulvilta, mutta sellaista ei ole luvassa  – "Nyt on pakko olla huolissaan", sanoo johtava hydrologi

Ta­ka­tal­vi pe­las­tai­si Lapin tul­vil­ta, mutta sel­lais­ta ei ole luvassa – "Nyt on pakko olla huo­lis­saan", sanoo johtava hyd­ro­lo­gi

24.05.2020 21:32 0
Vesi tulee Satu Murtomaan taloon, jos pahin ennuste toteutuu – Lapissa vapaaehtoiset auttavat tulvasuojauksessa, kun omat keinot eivät riitä

Vesi tulee Satu Mur­to­maan taloon, jos pahin ennuste to­teu­tuu – Lapissa va­paa­eh­toi­set aut­ta­vat tul­va­suo­jauk­ses­sa, kun omat keinot eivät riitä

23.05.2020 22:19 0
Iijoki tulvii, mutta tulvahuippu vasta tulossa – kevät jopa kolmisen viikkoa myöhässä

Iijoki tulvii, mutta tul­va­huip­pu vasta tulossa – kevät jopa kol­mi­sen viikkoa myö­häs­sä

20.05.2020 17:30 2
Tilaajille
Vanhemmat
Ely-keskus: Varoitukset Iijoen ja Kuivajoen suurista tulvista edelleen voimassa, Iijoen tulvahuippua odotetaan toukokuun lopulla

Ely-kes­kus: Va­roi­tuk­set Iijoen ja Kui­va­joen suu­ris­ta tul­vis­ta edel­leen voi­mas­sa, Iijoen tul­va­huip­pua odo­te­taan tou­ko­kuun lopulla

07.05.2020 15:23 5
Lapin tulvahuippujen arvioidaan ajoittuvan kesäkuulle – mahdollisuus jopa ennätystulviin

Lapin tul­va­huip­pu­jen ar­vioi­daan ajoit­tu­van ke­sä­kuul­le – mah­dol­li­suus jopa en­nä­tys­tul­viin

07.05.2020 13:20 2
Lapinkankaalla Oulujoki tulvii pelloille – maanomistaja harmittelee sitä seuraavaa routaa ja kylvön venymistä

La­pin­kan­kaal­la Ou­lu­jo­ki tulvii pel­loil­le – maan­omis­ta­ja har­mit­te­lee sitä seu­raa­vaa routaa ja kylvön ve­ny­mis­tä

08.02.2020 21:12 31
Lämmin sää kasvattaa Kiiminkijoen virtaamaa nopeasti, tulvahuippu saavutetaan viikonloppuna – pieniä teitä poikki useilla alueilla

Lämmin sää kas­vat­taa Kii­min­ki­joen vir­taa­maa no­peas­ti, tul­va­huip­pu saa­vu­te­taan vii­kon­lop­pu­na – pieniä teitä poikki useilla alueil­la

26.04.2019 11:40 0

Tul­va­ti­lan­ne kriit­ti­nen Tor­nion­joel­la - Kit­ti­läs­sä väl­tyt­tä­neen eva­kuoin­neil­ta

14.05.2018 08:24 1

Vedet nou­se­vat yhä Kit­ti­läs­sä - eva­kuoin­te­ja har­ki­taan

13.05.2018 11:53 2

Läm­pö­aal­to tuo­mas­sa voi­mak­kai­ta tulvia Lap­piin, pa­him­pia tulvia en­nus­te­taan Tor­nioon

08.05.2018 18:26 0
Tulvaennustajan pahin painajainen on kaatosade – ennustemalli on aiempaa parempi, mutta sekin on vain malli

Tul­va­en­nus­ta­jan pahin pai­na­jai­nen on kaa­to­sa­de – en­nus­te­mal­li on aiempaa pa­rem­pi, mutta sekin on vain malli

07.05.2018 05:00 1
Jokien virtaamat ovat edelleen vahvassa nousussa – Kiiminkijoella lähennellään keskimääräistä kevättulvaa

Jokien vir­taa­mat ovat edel­leen vah­vas­sa nou­sus­sa – Kii­min­ki­joel­la lä­hen­nel­lään kes­ki­mää­räis­tä ke­vät­tul­vaa

29.04.2018 21:22 2

Tulva hou­kut­te­li väkeä Kii­min­ki­jo­ki­var­teen – katso video suuren jää­pa­don liik­kees­tä

28.04.2018 20:40 3
Massiivinen jääpato liikkui Kiiminkijoessa lauantaina

Mas­sii­vi­nen jääpato liikkui Kii­min­ki­joes­sa lauan­tai­na

28.04.2018 20:38 0

Vesi nousee Utos­joel­la ja San­gin­joel­la, Kii­min­ki­joel­la tilanne on vakaa – katso upea video Koi­te­lin­kos­kel­ta

28.04.2018 12:51 8
Veden ja jään upea näytelmä Koitelinkoskella

Veden ja jään upea näy­tel­mä Koi­te­lin­kos­kel­la

28.04.2018 12:39 0
Jääpatotulvat voivat nostaa vesiä teille ja pelloille Oulun seudun, Kiiminkijoen jäät liikkuvat ja virtaama nousee viikonloppuna

Jää­pa­to­tul­vat voivat nostaa vesiä teille ja pel­loil­le Oulun seudun, Kii­min­ki­joen jäät liik­ku­vat ja vir­taa­ma nousee vii­kon­lop­pu­na

27.04.2018 19:53 19