Tulipalot
Viimeisin 4 tuntia
Kerrostaloasunto paloi pahoin Puolivälinkankaalla Oulussa – asunnon asukkaat lomalla, palo ei levinnyt toisiin asuntoihin

Ker­ros­ta­lo­asun­to paloi pahoin Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la Oulussa – asunnon asuk­kaat lo­mal­la, palo ei le­vin­nyt toisiin asun­toi­hin

12:13 3
Viimeisin 12 tuntia
Omakotitalon keittiö tuhoutui täysin tulipalossa Tervolassa

Oma­ko­ti­ta­lon keittiö tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ter­vo­las­sa

07:19 0
Viikko
Henkilöauto tuhoutui tulipalossa Haukiputaalla

Hen­ki­lö­au­to tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Hau­ki­pu­taal­la

30.06.2020 07:13 0
Muhoksen jättimäinen metsäpalo jälkisammutuksessa, aamulla alueella oli yhä töissä 80 pelastajaa kaivamassa palopesäkkeitä sammutettaviksi – työt saattavat jatkua huomiseen saakka

Mu­hok­sen jät­ti­mäi­nen met­sä­pa­lo jäl­ki­sam­mu­tuk­ses­sa, aamulla alueel­la oli yhä töissä 80 pe­las­ta­jaa kai­va­mas­sa pa­lo­pe­säk­kei­tä sam­mu­tet­ta­vik­si – työt saat­ta­vat jatkua huo­mi­seen saakka

30.06.2020 06:32 5
Vetomestari syttyi palamaan Oulun satamassa

Ve­to­mes­ta­ri syttyi pa­la­maan Oulun sa­ta­mas­sa

28.06.2020 19:31 0
Auto tuhoutui tulipalossa omakotitalon pihassa Haukiputaalla

Auto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa oma­ko­ti­ta­lon pihassa Hau­ki­pu­taal­la

28.06.2020 17:02 0
Liesituuletin ja osa keittiön kattoa tuhoutuivat tulipalossa Ylivieskassa sunnuntain vastaisena yönä

Lie­si­tuu­le­tin ja osa keit­tiön kattoa tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Yli­vies­kas­sa sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

28.06.2020 08:45
Kaksi Siikalatvalla syttynyttä maastopaloa työllisti pelastuslaitosta perjantaina – palojen epäillään saaneen alkunsa edellisen päivän salamoinnista

Kaksi Sii­ka­lat­val­la syt­ty­nyt­tä maas­to­pa­loa työl­lis­ti pe­las­tus­lai­tos­ta per­jan­tai­na – palojen epäil­lään saaneen alkunsa edel­li­sen päivän sa­la­moin­nis­ta

27.06.2020 09:47 0
Omakotitalo syttyi tuleen Rovaniemen Permantokoskentiellä – yksi paikalla ollut vietiin tarkistettavaksi sairaalaan

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi tuleen Ro­va­nie­men Per­man­to­kos­ken­tiel­lä – yksi pai­kal­la ollut vietiin tar­kis­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

27.06.2020 08:43
Pihasauna tuhoutui tulipalossa Iin Kirkkosaaressa

Pi­ha­sau­na tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Iin Kirk­ko­saa­res­sa

26.06.2020 23:11 0
Omakotitalon pihassa syttyi maastopalo Oulussa – tuli runteli piha-aitaa ja varastoa

Oma­ko­ti­ta­lon pihassa syttyi maas­to­pa­lo Oulussa – tuli runteli pi­ha-ai­taa ja va­ras­toa

26.06.2020 18:08 0
Kemissä paloi ratapölkky perjantaina iltapäivällä

Kemissä paloi ra­ta­pölk­ky per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä

26.06.2020 15:56 0
Pallastunturin hirsiseinärakenteen palo on sammutettu – Hotellin mukaan palo sai alkunsa kattotöistä lentäneistä kipinöistä

Pal­las­tun­tu­rin hir­si­sei­nä­ra­ken­teen palo on sam­mu­tet­tu – Ho­tel­lin mukaan palo sai alkunsa kat­to­töis­tä len­tä­neis­tä ki­pi­nöis­tä

26.06.2020 14:36 0
Tilaajille
Sodankylässä paloi uudehko hevostalli, palo levisi myös maastoon

So­dan­ky­läs­sä paloi uudehko he­vos­tal­li, palo levisi myös maas­toon

25.06.2020 17:06 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Tulipalo kerrostalohuoneistossa Oulun Toppilassa – asunnosta pelastettiin yksi henkilö

Tu­li­pa­lo ker­ros­ta­lo­huo­neis­tos­sa Oulun Top­pi­las­sa – asun­nos­ta pe­las­tet­tiin yksi henkilö

21.06.2020 12:06
Luhtitalon alakerrassa syttyi tulipalo Kajaanissa – savusukeltajat pelastivat yhden ihmisen palavasta huoneistosta

Luh­ti­ta­lon ala­ker­ras­sa syttyi tu­li­pa­lo Ka­jaa­nis­sa – sa­vu­su­kel­ta­jat pe­las­ti­vat yhden ihmisen pa­la­vas­ta huo­neis­tos­ta

21.06.2020 08:52
Vanha tyhjillään oleva navettarakennus syttyi tuleen Enontekiöllä – ei henkilövahinkoja

Vanha tyh­jil­lään oleva na­vet­ta­ra­ken­nus syttyi tuleen Enon­te­kiöl­lä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

21.06.2020 08:35 0
Asukas pelastautui palavasta talosta Rovaniemellä – talo tuhoutui käyttökelvottomaksi

Asukas pe­las­tau­tui pa­la­vas­ta talosta Ro­va­nie­mel­lä – talo tu­hou­tui käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

20.06.2020 21:32
Tehtaan pihalla syttyi tulipalo Nivalassa – palavista akuista levisi aluksi myrkyllistä savua ympäristöön

Tehtaan pihalla syttyi tu­li­pa­lo Ni­va­las­sa – pa­la­vis­ta akuista levisi aluksi myr­kyl­lis­tä savua ym­pä­ris­töön

19.06.2020 13:15 0
Salaman epäillään iskeneen muuntajan tuleen Revonlahden Taukokartanolla – Pelastuslaitos pyrkii estämään maastopalon leviämisen

Salaman epäil­lään is­ke­neen muun­ta­jan tuleen Re­von­lah­den Tau­ko­kar­ta­nol­la – Pe­las­tus­lai­tos pyrkii es­tä­mään maas­to­pa­lon le­viä­mi­sen

18.06.2020 14:41 0
Tilaajille