Tietyöt
Viimeisin tunti
Tuplasti päällystettä teiden pintaan tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaan elyn alueella – korjausvelkaa se ei juuri hetkauta

Tup­las­ti pääl­lys­tet­tä teiden pintaan tänä vuonna Poh­jois-Poh­jan­maan elyn alueel­la – kor­jaus­vel­kaa se ei juuri het­kau­ta

14:15 1
Tilaajille
Kuukausi
Pohjantien päällystystöissä ohjataan autoilijoita tavallisilla nopeusrajoitusmerkeillä – miksi tien sähköiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä?

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille
Elyn kunnossapitopäällikkö kehuu Pohjantiellä liikkuvia autoilijoita – "Kerrankin on hyvää sanottavaa"

Elyn kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö kehuu Poh­jan­tiel­lä liik­ku­via au­toi­li­joi­ta – "Ker­ran­kin on hyvää sa­not­ta­vaa"

08.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Sorsatie suljetaan Lintulammentien liittymän kohdalta päiväksi – kiertotie Hanhitien kautta

Sor­sa­tie sul­je­taan Lin­tu­lam­men­tien liit­ty­män koh­dal­ta päi­väk­si – kier­to­tie Han­hi­tien kautta

08.07.2020 13:23 0
Tietöitä Nelostiellä – yksi ramppi suljettu liikenteeltä

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä – yksi ramppi sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

29.06.2020 19:08 2
Tietyöt ruuhkauttivat liikennettä hieman Nelostiellä

Tietyöt ruuh­kaut­ti­vat lii­ken­net­tä hieman Ne­los­tiel­lä

25.06.2020 21:04 1
Tietöitä Nelostiellä – kaksi ramppia ja yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, nopeusrajoitusta laskettu

Tie­töi­tä Ne­los­tiel­lä – kaksi ramppia ja yksi ajo­kais­ta sul­jet­tu lii­ken­teel­tä, no­peus­ra­joi­tus­ta las­ket­tu

25.06.2020 16:26 0
Tietyöt käynnissä Siikajoella – Pattijoen ja Limingan välinen tie suljettu liikenteeltä

Tietyöt käyn­nis­sä Sii­ka­joel­la – Pat­ti­joen ja Li­min­gan välinen tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

23.06.2020 21:09 0
Nelostiellä tehdään päällystystöitä – kaksi ramppia suljettu liikenteeltä

Ne­los­tiel­lä tehdään pääl­lys­tys­töi­tä – kaksi ramppia sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

23.06.2020 20:30 0
Vanhemmat
Kiiminkijoen ylittävän sillan liikenne Nelostiellä ohjataan kiertotielle huomisesta alkaen – liikennejärjestely voimassa loppuvuoteen asti

Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sillan lii­ken­ne Ne­los­tiel­lä oh­ja­taan kier­to­tiel­le huo­mi­ses­ta alkaen – lii­ken­ne­jär­jes­te­ly voi­mas­sa lop­pu­vuo­teen asti

08.06.2020 07:30 3
Viitantien ja Urheilutien peruskorjaus alkaa Kiimingissä – joukkoliikenne siirtyy Kuusamontielle

Vii­tan­tien ja Ur­hei­lu­tien pe­rus­kor­jaus alkaa Kii­min­gis­sä – jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy Kuu­sa­mon­tiel­le

20.05.2020 10:26 0

Kol­laan­tie osit­tain sul­jet­tu lä­pi­ajo­lii­ken­teel­tä ka­tu­sa­nee­raus­työn vuoksi hei­nä­kuun loppuun asti

18.05.2020 09:07 0

Val­ta­tie 4:n pa­ran­nus­työt ete­ne­vät – Maks­nie­men ali­kul­kusil­lal­la otetaan käyt­töön kier­to­tie

14.05.2020 22:38 1