Thaipoimijat
Suurlähetystöllä valmius käsitellä thaipoimijoiden viisumit pika-aikataululla – lisähenkilöstöäkin koulutettu

Suur­lä­he­tys­töl­lä valmius kä­si­tel­lä thai­poi­mi­joi­den vii­su­mit pi­ka-ai­ka­tau­lul­la – li­sä­hen­ki­lös­töä­kin kou­lu­tet­tu

26.06.2020 07:00 1
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 7
Tilaajille

Mar­jan­poi­mi­jat läh­ti­vät ko­ti­mat­kal­le Thai­maa­han

15.10.2013 05:08 2

Lehti: Thai­poi­mi­joi­den määrää Suo­mes­sa ra­joi­te­taan ensi vuonna

09.10.2013 15:29 2

Mi­nis­te­riöt sel­vi­tyt­tä­vät ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den olot

07.10.2013 19:52 9

Thai­poi­mi­jat pyy­tä­vät apua Suomen hal­li­tuk­sel­ta

25.09.2013 15:31 30

Thai­poi­mi­jat saa­pui­vat Hel­sin­kiin

24.09.2013 20:53 8
Marjanpoimijoiden opastusta yritetään kohentaa

Mar­jan­poi­mi­joi­den opas­tus­ta yri­te­tään ko­hen­taa

23.09.2013 15:10 3

Häm­men­nys thai­poi­mi­joi­den palk­kio­saa­ta­vis­ta jatkuu

22.09.2013 10:50 7

Työt­tö­mät muo­nit­ta­vat thai­poi­mi­joi­ta seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

19.09.2013 12:40 1
Thaipoimijoiden lakimies pyytää marjayrittäjältä anteeksi - poimijat lähdössä kotiin

Thai­poi­mi­joi­den la­ki­mies pyytää mar­ja­yrit­tä­jäl­tä an­teek­si - poi­mi­jat läh­dös­sä kotiin

19.09.2013 11:41 64

Thai­poi­mi­joi­den la­ki­mies: "Ih­met­te­len po­lii­sin kii­reh­ti­mis­tä"

18.09.2013 16:43 35

Syyt­tä­jä kes­keyt­ti thai­poi­mi­joi­den ih­mis­kau­pan tut­kin­nan

18.09.2013 14:47 44

Mar­ja­yrit­tä­jä tekee tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

16.09.2013 18:49 4

SAK puo­lus­taa thai­poi­mi­joi­ta

14.09.2013 16:28 15

Mar­ja­yri­tys Ber-Ex sa­nou­tuu irti thai­poi­mi­jois­ta

14.09.2013 14:34 23

Suo­lah­te­lai­set jou­kol­la poi­mi­joi­den avuksi

11.09.2013 17:55 56

Avus­ta­ja: Thai­poi­mi­joi­den len­to­lip­pu­ja ai­kais­tet­tu

11.09.2013 15:32 10
Yle: Marjanpoimijoilta rikosilmoitus ihmiskaupasta

Yle: Mar­jan­poi­mi­joil­ta ri­kos­il­moi­tus ih­mis­kau­pas­ta

11.09.2013 12:20 32

En­nä­tys­mää­rä thai­maa­lai­sia poi­mi­joi­ta Suo­mes­sa

05.08.2013 04:00 42