Hoitojonot: Pohde aikoo purkaa ti­lan­net­ta vuok­ra­työ­voi­mal­la ja li­sä­työl­lä

Sää: Katso miten Oulussa nau­tit­tiin kesän lämmön pa­luus­ta

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 24 tuntia
Pohde antoi vastauksen hoitojonojen purkamisesta: Henkilökunnalle lisää palkkaa, jos leikkaavat ylimääräisen potilaan – tuhannet odottaneet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

Pohde antoi vas­tauk­sen hoi­to­jo­no­jen pur­ka­mi­ses­ta: Hen­ki­lö­kun­nal­le lisää palk­kaa, jos leik­kaa­vat yli­mää­räi­sen po­ti­laan – tu­han­net odot­ta­neet hoitoon pääsyä yli puoli vuotta

22.09.2023 17:00 30
Tilaajille
Viikko
Oululainen koulupoliisi: vapebisneksen velanperintä kuin huumekaupassa – Youtube neuvoo, miten aineet piilotetaan vanhemmilta

Ou­lu­lai­nen kou­lu­po­lii­si: va­pe­bis­nek­sen ve­lan­pe­rin­tä kuin huu­me­kau­pas­sa – Youtube neuvoo, miten aineet pii­lo­te­taan van­hem­mil­ta

22.09.2023 05:00 27
Tilaajille
Oulun farmaseuttikoulutukselta puuttuu enää 5 miljoonaa – Pohjois-Suomen apteekkeja vaivaa pula osaajista

Oulun far­ma­seut­ti­kou­lu­tuk­sel­ta puuttuu enää 5 mil­joo­naa – Poh­jois-Suo­men ap­teek­ke­ja vaivaa pula osaa­jis­ta

21.09.2023 17:07 13
Tilaajille
Pohteen leikkausjonot sietämättömiä, kansalaisilla on oikeus odottaa paljon parempaa
Pääkirjoitus

Pohteen leik­kaus­jo­not sie­tä­mät­tö­miä, kan­sa­lai­sil­la on oikeus odottaa paljon pa­rem­paa

21.09.2023 17:00 31
Pohde etsii leikkaussaleihin työntekijöitä ostopalveluista– Henkilöstöpula on vaikuttanut myös kiireellisiin leikkauksiin

Pohde etsii leik­kaus­sa­lei­hin työn­te­ki­jöi­tä os­to­pal­ve­luis­ta– Hen­ki­lös­tö­pu­la on vai­kut­ta­nut myös kii­reel­li­siin leik­kauk­siin

21.09.2023 17:00 10
Tilaajille
Tunnistatko oireet? Tuuli Kirsikka sai tietämättään kaksi sydänkohtausta, kolmas olisi voinut olla kohtalokas
Mainos Sydänkeskus

Tun­nis­tat­ko oireet? Tuuli Kir­sik­ka sai tie­tä­mät­tään kaksi sy­dän­koh­taus­ta, kolmas olisi voinut olla koh­ta­lo­kas

21.09.2023 06:00
"Tilanne on nyt ennätyksellisen huono", sanoo Pohteen johtajaylilääkäri Terhi Nevala, kun kymmenen OYSin leikkaussalia on jouduttu panemaan kiinni

"Ti­lan­ne on nyt en­nä­tyk­sel­li­sen huono", sanoo Pohteen joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala, kun kym­me­nen OYSin leik­kaus­sa­lia on jou­dut­tu pa­ne­maan kiinni

20.09.2023 19:45 135
Tilaajille
Juha kärsi vuosia päänsärystä ja niskan jäykkyydestä – kipujen lähde löytyi hammaslääkärikäynnillä
Mainos Hammasklinikka Sirius

Juha kärsi vuosia pään­sä­rys­tä ja niskan jäyk­kyy­des­tä – kipujen lähde löytyi ham­mas­lää­kä­ri­käyn­nil­lä

20.09.2023 06:00
Kun kesken parhaimpien työvuosien saa musertavan diagnoosin, pitääkö olla valmis kuolemaan?
Kolumni

Kun kesken par­haim­pien työ­vuo­sien saa mu­ser­ta­van diag­noo­sin, pitääkö olla valmis kuo­le­maan?

20.09.2023 06:00 8
Tilaajille
"Mikä tahansa tapa jolla puhutaan psyykkisistä sairauksista on hyvä tapa purkaa siihen liittyvää stigmaa" — psykiatri Erfan Jahangirin kiinnostus psykiatriaan syntyi sen moniulotteisuudesta

"Mikä tahansa tapa jolla pu­hu­taan psyyk­ki­sis­tä sai­rauk­sis­ta on hyvä tapa purkaa siihen liit­ty­vää stig­maa" — psy­kiat­ri Erfan Ja­han­gi­rin kiin­nos­tus psy­kiat­riaan syntyi sen mo­ni­ulot­tei­suu­des­ta

19.09.2023 14:59
Silmien laserleikkauksessa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyytyväisiä ihmiset ovat leikkauksen jälkeen”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Silmien la­ser­leik­kauk­ses­sa käyneet katuvat yleensä vain yhtä asiaa – ”On ihana kuulla, miten tyy­ty­väi­siä ihmiset ovat leik­kauk­sen jäl­keen”

19.09.2023 06:00
Oululainen Jouko Haapalainen huomasi maalaavansa kattoa, kun olisi pitänyt maalata seinää – Hänellä todettiin Alzheimerin tauti viisikymppisenä

Ou­lu­lai­nen Jouko Haa­pa­lai­nen huomasi maa­laa­van­sa kattoa, kun olisi pitänyt maalata seinää – Hänellä to­det­tiin Al­zhei­me­rin tauti vii­si­kymp­pi­se­nä

18.09.2023 17:00 7
Tilaajille
Pia Sillsten oli 45-vuotias saadessaan aivoinfarktin, ja se muutti hänen elämänsä – tässä aivoverenkiertohäiriöiden suurin riskitekijä ja varoitussignaalit

Pia Sills­ten oli 45-vuo­tias saa­des­saan ai­voin­fark­tin, ja se muutti hänen elä­män­sä – tässä ai­vo­ve­ren­kier­to­häi­riöi­den suurin ris­ki­te­ki­jä ja va­roi­tus­sig­naa­lit

18.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­vain­to­ja nar­ko­maa­nin äitinä – val­mis­tau­du olemaan rohkea ja vaa­ti­maan asial­lis­ta koh­te­lua

16.09.2023 06:00 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Terapianavigaattori otetaan tänään käyttöön koko Pohteen alueella – "Voi olla, että palvelujen kysyntä kasvaa hetkellisesti"

Te­ra­pia­na­vi­gaat­to­ri otetaan tänään käyt­töön koko Pohteen alueel­la – "Voi olla, että pal­ve­lu­jen kysyntä kasvaa het­kel­li­ses­ti"

15.09.2023 06:03 1
Pohde: Oulaisten akuuttiosasto suljetaan – Tilalle arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Pohde: Ou­lais­ten akuut­ti­osas­to sul­je­taan – Tilalle ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö

14.09.2023 14:13 1
Migrin Oulun tiloissa tutkitaan mahdollista sisäilmaongelmaa – Senaatti teki rakennuksessa mittavan remontin viime vuonna

Migrin Oulun ti­lois­sa tut­ki­taan mah­dol­lis­ta si­sä­il­ma­on­gel­maa – Se­naat­ti teki ra­ken­nuk­ses­sa mit­ta­van re­mon­tin viime vuonna

13.09.2023 15:57 11
Tilaajille
Taivalkosken 15-paikkainen arviointi- ja kuntoutusyksikkö aloittaa lokakuussa

Tai­val­kos­ken 15-paik­kai­nen ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö aloit­taa lo­ka­kuus­sa

13.09.2023 13:41 2
Ruokavirasto määrää kaikki eläimet lopetettavaksi turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta

Ruo­ka­vi­ras­to määrää kaikki eläimet lo­pe­tet­ta­vak­si tur­kis­tar­hoil­ta, joilla on todettu lin­tu­inf­luens­sa­tar­tun­ta

13.09.2023 12:53 5
OYSin uuden sairaalan käyttöönotto viivästyy – "Leikkaussalitoimituksessa merkittäviä laatupoikkeamia"

OYSin uuden sai­raa­lan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy – "Leik­kaus­sa­li­toi­mi­tuk­ses­sa mer­kit­tä­viä laa­tu­poik­kea­mia"

12.09.2023 10:04 25
Tilaajille