Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Terveys ja lääketiede
Viimeisin 24 tuntia
Aivovamman saaneesta Päivi Gauthierista oli tulossa työkyvytön pitkäaikaistyötön, mutta yllättävä apu löytyi Business Oululta – Nyt samaa mallia jatkaa Pohde

Ai­vo­vam­man saa­nees­ta Päivi Gaut­hie­ris­ta oli tulossa työ­ky­vy­tön pit­käai­kais­työ­tön, mutta yl­lät­tä­vä apu löytyi Bu­si­ness Oululta – Nyt samaa mallia jatkaa Pohde

05:00 2
Tilaajille
Viikko
Muistokirjoitus: Rehtori, professori Juhani Kärjä 1934–2024

Muis­to­kir­joi­tus: Reh­to­ri, pro­fes­so­ri Juhani Kärjä 1934–2024

24.02.2024 09:00
Iiläinen Vera Turtinen painoi syntyessään vain 500 grammaa – OYSissa pienten keskosten hoito on huippuluokkaa

Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa – OYSissa pienten kes­kos­ten hoito on huip­pu­luok­kaa

24.02.2024 06:00 4
Tilaajille
Pohde järjestää ensi viikolla kaikille avoimen asukastilaisuuden

Pohde jär­jes­tää ensi vii­kol­la kai­kil­le avoimen asu­kas­ti­lai­suu­den

23.02.2024 15:35 6
Äidin synnytyksessä saamalla antibiootilla on oululaistutkimuksen mukaan yhteys lapsen autoimmuunisairauksiin

Äidin syn­ny­tyk­ses­sä saa­mal­la an­ti­bioo­til­la on ou­lu­lais­tut­ki­muk­sen mukaan yhteys lapsen au­to­im­muu­ni­sai­rauk­siin

22.02.2024 15:53 3

Oikaisu

22.02.2024 10:37
Lidl vetää myynnistä erän keksejä – seassa voi olla pieniä metallinpaloja

Lidl vetää myyn­nis­tä erän keksejä – seassa voi olla pieniä me­tal­lin­pa­lo­ja

21.02.2024 17:19
Mika Nevalainen ja Tuomas Qvist palkittiin Pohjolan Lääkäripäivien avajaisissa Oulussa

Mika Ne­va­lai­nen ja Tuomas Qvist pal­kit­tiin Poh­jo­lan Lää­kä­ri­päi­vien ava­jai­sis­sa Oulussa

20.02.2024 20:00 1
Asuinpaikka vaikuttaa, millaista hoitoa parantumattomasti sairaat saavat – Nyt Pohde kehittää yhtenäistä mallia alueelleen

Asuin­paik­ka vai­kut­taa, mil­lais­ta hoitoa pa­ran­tu­mat­to­mas­ti sairaat saavat – Nyt Pohde ke­hit­tää yh­te­näis­tä mallia alueel­leen

20.02.2024 06:00 14
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Oululainen Kalevi Nevala luuli löytäneensä toimivan laihdutuslääkkeen, mutta painonpudotus johtuikin syövästä

Ou­lu­lai­nen Kalevi Nevala luuli löy­tä­neen­sä toi­mi­van laih­du­tus­lääk­keen, mutta pai­non­pu­do­tus joh­tui­kin syö­väs­tä

18.02.2024 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­ter­veyt­tä voi edistää – muok­kaa­mal­la elin­ta­po­ja ter­veel­li­sem­mik­si voidaan yl­lä­pi­tää ajat­te­lu­toi­min­to­ja sekä toi­min­ta­ky­kyä

17.02.2024 05:30 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvän mielen talo tarjoaa laa­jas­ti so­siaa­lis­ta tukea

17.02.2024 05:00
Nean unelmahuulista tuli vuosien painajainen – "Ei minulla käynyt mielessäkään, ettei pistäjä olisi ammattilainen"

Nean unel­ma­huu­lis­ta tuli vuosien pai­na­jai­nen – "Ei minulla käynyt mie­les­sä­kään, ettei pistäjä olisi am­mat­ti­lai­nen"

16.02.2024 18:00 14
Tilaajille
Limingan yläkouluissa tehdään selvitys nuorten masennuksen hoidosta – uusi hoitomenetelmä on käytössä

Li­min­gan ylä­kou­luis­sa tehdään sel­vi­tys nuorten ma­sen­nuk­sen hoi­dos­ta – uusi hoi­to­me­ne­tel­mä on käy­tös­sä

15.02.2024 13:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Köyhän halpa tulee kal­liik­si ly­hyt­nä­köi­sil­lä sääs­töil­lä

15.02.2024 05:30
Pohteen asiakkaille lähetetty aiheettomia maksumuistuksia – taustalla järjestelmävika

Pohteen asiak­kail­le lä­he­tet­ty ai­heet­to­mia mak­su­muis­tuk­sia – ­taus­tal­la jär­jes­tel­mä­vi­ka

14.02.2024 13:55 10
Oulun yliopistolle 200 000 euron lahjoitus ennaltaehkäisevän lääketieteen professuuriin

Oulun yli­opis­tol­le 200 000 euron lah­joi­tus en­nal­ta­eh­käi­se­vän lää­ke­tie­teen pro­fes­suu­riin

14.02.2024 08:00 7
Tilaajille
Muistokirjoitus: Oululainen psykiatrian ja psykoterapiakoulutuksen kehittäjä Mikko Naarala 1945–2023

Muis­to­kir­joi­tus: Ou­lu­lai­nen psy­kiat­rian ja psy­ko­te­ra­pia­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­jä Mikko Naarala 1945–2023

13.02.2024 10:26 4
Paavo meni linssileikkaukseen ja rohkaisee muitakin samaan – ”Omaan elämänlaatuun kannattaa panostaa silloin, kun elää”
Mainos Terveystalo Silmäklinikka

Paavo meni lins­si­leik­kauk­seen ja roh­kai­see mui­ta­kin samaan – ”Omaan elä­män­laa­tuun kan­nat­taa pa­nos­taa sil­loin, kun elää”

12.02.2024 09:00
Oululainen Fanni Heikkinen sai pysäyttävän diagnoosin vain 17-vuotiaana: Parantumaton kuulonalenema, joka pahenee vuosi vuodelta

Ou­lu­lai­nen Fanni Heik­ki­nen sai py­säyt­tä­vän diag­noo­sin vain 17-vuo­tiaa­na: Pa­ran­tu­ma­ton kuu­lo­na­le­ne­ma, joka pahenee vuosi vuo­del­ta

11.02.2024 06:10 5