Televisio
Viikko
Arvio: Euforian tunne vaihtuu ahdistavaan todellisuuteen – dokumenttisarjassa kuullaan vankilasta vapautuneiden karuja tarinoita

Arvio: Eu­fo­rian tunne vaihtuu ah­dis­ta­vaan to­del­li­suu­teen – do­ku­ment­ti­sar­jas­sa kuul­laan van­ki­las­ta va­pau­tu­nei­den karuja ta­ri­noi­ta

07.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Murray puuskuttaa aavikon laidalla harhailukomediassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Murray puus­kut­taa aavikon lai­dal­la har­hai­lu­ko­me­dias­sa

07.07.2020 07:00 0
Yle: Temptation Island Suomi -sarjan uusi kausi kuvataan Thaimaan sijasta Vuokatissa – kuvaukset heinäkuussa

Yle: Temp­ta­tion Island Suomi -sarjan uusi kausi ku­va­taan Thai­maan sijasta Vuo­ka­tis­sa – ku­vauk­set hei­nä­kuus­sa

06.07.2020 21:15 2
Päivän leffapoiminnat: Eurooppalainen jalkapallodraama on harvinaisuus – Mestarissa futaajadiiva saa maikan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Eu­roop­pa­lai­nen jal­ka­pal­lo­draa­ma on har­vi­nai­suus – Mes­ta­ris­sa fu­taa­ja­dii­va saa maikan

05.07.2020 07:00 0
Arvio: Sisilian sympaattinen komisario palaa jälleen ruutuihin, uusissa jaksoissa Montalbano saa ratkottavakseen neljä uutta rikostapausta

Arvio: Si­si­lian sym­paat­ti­nen ko­mi­sa­rio palaa jälleen ruu­tui­hin, uusissa jak­sois­sa Mon­tal­ba­no saa rat­kot­ta­vak­seen neljä uutta ri­kos­ta­paus­ta

05.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Nuoripari ja persoonallinen merikarhu jokilaivalla – kaunis rakkaustarina ansaitsee täydet viisi tähteä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Nuo­ri­pa­ri ja per­soo­nal­li­nen me­ri­kar­hu jo­ki­lai­val­la – kaunis rak­kaus­ta­ri­na an­sait­see täydet viisi tähteä

04.07.2020 07:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Köykäinen deittiohjelma keskittyy ivaamiseen ja opettaa, millaista profiilikuvaa treffisivustolle ei ainakaan kannata laittaa

Köy­käi­nen deit­tioh­jel­ma kes­kit­tyy ivaa­mi­seen ja opet­taa, mil­lais­ta pro­fii­li­ku­vaa tref­fi­si­vus­tol­le ei ai­na­kaan kannata laittaa

03.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Elämä hymyilee nuorille naisille kesäkaupunki Hangossa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Elämä hy­myi­lee nuo­ril­le nai­sil­le ke­sä­kau­pun­ki Han­gos­sa

03.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Sotaelokuvassa oli EU:n enteitä – unohdettu klassikko sijoittuu toisen maailmansodan aikaiseen Pohjois-Afrikkaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: So­ta­elo­ku­vas­sa oli EU:n enteitä – unoh­det­tu klas­sik­ko si­joit­tuu toisen maail­man­so­dan ai­kai­seen Poh­jois-Af­rik­kaan

02.07.2020 07:00 0
Dingo-hysteria herää eloon – audiodraama palaa 1980-luvun suosikkibändin nousukiidon vuosiin, Dingoa muistellaan myös muissa ohjelmissa

Din­go-hys­te­ria herää eloon – au­dio­draa­ma palaa 1980-lu­vun suo­sik­ki­bän­din nou­su­kii­don vuo­siin, Dingoa muis­tel­laan myös muissa oh­jel­mis­sa

02.07.2020 07:00 0
Tunnet pelin, tunnetko tekijän? – Ohjelmasarja johdattaa Afrikan tähden maailmaan pelin kehittäjän henkilökuvan kautta

Tunnet pelin, tun­net­ko te­ki­jän? – Oh­jel­ma­sar­ja joh­dat­taa Afrikan tähden maail­maan pelin ke­hit­tä­jän hen­ki­lö­ku­van kautta

01.07.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Maailman lempein nyrkkeilyelokuva ansaitsee täydet viisi tähteä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maail­man lempein nyrk­kei­ly­elo­ku­va an­sait­see täydet viisi tähteä

01.07.2020 07:00 0
Sinnikäs perhe ei jätä kotiaan Aleppon pommituksissa – äiti halusi kuvata dokumentin tyttärelleen

Sin­ni­käs perhe ei jätä kotiaan Aleppon pom­mi­tuk­sis­sa – äiti halusi kuvata do­ku­men­tin tyt­tä­rel­leen

27.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Haukka lentää suoraan sydämeen – viiden tähden brittidraamassa eläydytään yksinäisen teinipojan maailmaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Haukka lentää suoraan sy­dä­meen – viiden tähden brit­ti­draa­mas­sa eläy­dy­tään yk­si­näi­sen tei­ni­po­jan maail­maan

27.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Halisen elokuvassa haetaan rooleja – Leea Klemola tekee pohditun roolin siivoojana, joka on korjannut sukupuolensa naiseksi

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Halisen elo­ku­vas­sa haetaan rooleja – Leea Klemola tekee poh­di­tun roolin sii­voo­ja­na, joka on kor­jan­nut su­ku­puo­len­sa nai­sek­si

26.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Maailmansota syttyi riemuiten – musikaali tavoittaa hurlumheit ja myöhemmät pettymykset

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Maail­man­so­ta syttyi rie­mui­ten – mu­si­kaa­li ta­voit­taa hur­lum­heit ja myö­hem­mät pet­ty­myk­set

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Nuoren sairaanhoitajan kotiinpaluu ei suju odotetusti – australialaisdraama viihdyttää nokkelalla dialogilla

Nuoren sai­raan­hoi­ta­jan ko­tiin­pa­luu ei suju odo­te­tus­ti – aust­ra­lia­lais­draa­ma viih­dyt­tää nok­ke­lal­la dia­lo­gil­la

25.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Patrick Swayze näyttää kuuman tanssin askeleet – kasarinostalgialla mennään, vaikka rakkaustarina sijoittuu 1960-luvulle

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Patrick Swayze näyttää kuuman tanssin as­ke­leet – ka­sa­ri­nos­tal­gial­la men­nään, vaikka rak­kaus­ta­ri­na si­joit­tuu 1960-lu­vul­le

23.06.2020 11:35 0
Juhannuksen viihdemaraton huvittaa – tahallisesti ja tahattomasti

Ju­han­nuk­sen viih­de­ma­ra­ton hu­vit­taa – ta­hal­li­ses­ti ja ta­hat­to­mas­ti

19.06.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Konkaritähdet seilaavat aviodraamassa haaksirikkoon

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kon­ka­ri­täh­det sei­laa­vat avio­draa­mas­sa haak­si­rik­koon

19.06.2020 07:00 0