Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Tapahtuma- ja elämysareena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suun­ni­tel­laan aree­nal­le mo­ni­toi­mi­lii­kun­ta­ti­la kou­lu­lais­ten ja ou­lu­lais­ten käyt­töön

08.07.2023 05:45 3
Tilaajille
Valtava purku-urakka keskellä Oulua etenee vauhdilla – tältä purettava oikeus- ja poliisitalo näyttää nyt

Valtava pur­ku-urak­ka kes­kel­lä Oulua etenee vauh­dil­la – tältä pu­ret­ta­va oikeus- ja po­lii­si­ta­lo näyttää nyt

07.07.2023 09:21 43
Tilaajille
Oulun kaupunki satsaamassa 50 miljoonaa euroa suunniteltuun Raksilan areenaan

Oulun kau­pun­ki sat­saa­mas­sa 50 mil­joo­naa euroa suun­ni­tel­tuun Rak­si­lan aree­naan

08.06.2023 16:05 178
Tilaajille
Mihin kummaan Oulun kaupunki tarvitsee hankejohtajan – taasko palkataan lisää uusia johtajia hallintoon?

Mihin kummaan Oulun kau­pun­ki tar­vit­see han­ke­joh­ta­jan – taasko pal­ka­taan lisää uusia joh­ta­jia hal­lin­toon?

25.05.2023 06:00 105
Tilaajille
Oulukin tarvitsee monitoimiareenan, mutta liiallinen vilkuilu Tampereen suuntaan voi johtaa ylimitoitettuun ratkaisuun
Pääkirjoitus

Oulukin tar­vit­see mo­ni­toi­mia­ree­nan, mutta liial­li­nen vil­kui­lu Tam­pe­reen suun­taan voi johtaa yli­mi­toi­tet­tuun rat­kai­suun

07.12.2022 20:00 103
Tilaajille
Kaupunginhallitus jatkaa areenan selvityksiä  – "Keskiössä on kysymys siitä, miten tapahtuma- ja elämysareena vastaa tulevaisuuden keskustaympäristön kehittämistarpeisiin"

Kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa areenan sel­vi­tyk­siä – "Kes­kiös­sä on kysymys siitä, miten ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­na vastaa tu­le­vai­suu­den kes­kus­ta­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mis­tar­pei­siin"

16.05.2022 21:39 56
Tapahtuma-areena voitaisiin mahdollisesti rakentaa oikeus- ja poliisitalon tontille – kaupunginhallitus jatkaa suunnittelua ensi viikolla

Ta­pah­tu­ma-aree­na voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti ra­ken­taa oikeus- ja po­lii­si­ta­lon ton­til­le – kau­pun­gin­hal­li­tus jatkaa suun­nit­te­lua ensi vii­kol­la

12.05.2022 11:36 62
Oulun elämysareenan tilanne etenee isoin harppauksin kolmen viikon päästä – Kaupunginhallitus päättää selvitysten vaihtoehdoista ja sijoituspaikoista

Oulun elä­mys­aree­nan tilanne etenee isoin harp­pauk­sin kolmen viikon päästä – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää sel­vi­tys­ten vaih­to­eh­dois­ta ja si­joi­tus­pai­kois­ta

21.04.2022 18:00 92
Tilaajille
Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bändinnimi, mutta se on myös oululaisten vallitseva asenne kaikkea mahdollista uutta kehitystä kohtaan
Kolumni

Ei!Ei! oli hieno bändi ja hieno bän­din­ni­mi, mutta se on myös ou­lu­lais­ten val­lit­se­va asenne kaikkea mah­dol­lis­ta uutta ke­hi­tys­tä kohtaan

23.03.2022 15:26 142
Tilaajille
Nallikariin rakentavan Club Teatrian taustayhtiöillä tappiollisia vuosia ja maksuhäiriöitä – "Juuri kun saimme yrityksen lentoon, tuli korona"

Nal­li­ka­riin ra­ken­ta­van Club Teat­rian taus­ta­yh­tiöil­lä tap­piol­li­sia vuosia ja mak­su­häi­riöi­tä – "Juuri kun saimme yri­tyk­sen len­toon, tuli korona"

03.11.2020 06:51
Tilaajille
Tapahtuma- ja elämysareenan suunnittelu etenee Oulussa – kaupunginhallitus varasi Raksilaan sijoittuvan areenan suunnitteluun 300 000 euroa

Ta­pah­tu­ma- ja elä­mys­aree­nan suun­nit­te­lu etenee Oulussa – kau­pun­gin­hal­li­tus varasi Rak­si­laan si­joit­tu­van areenan suun­nit­te­luun 300 000 euroa

26.10.2020 22:02 30
Tilaajille