Suot
Urheilu suolla ja taide suolla heijastavat suosuhteen muutosta - suomalaisten käsityksiä suosta selvitetään Itä-Suomen yliopistossa
Kolumni Kirsi Laurén

Urheilu suolla ja taide suolla hei­jas­ta­vat suo­suh­teen muu­tos­ta - suo­ma­lais­ten kä­si­tyk­siä suosta sel­vi­te­tään Itä-Suo­men yli­opis­tos­sa

14.06.2020 12:00 0
Tilaajille