Sosiaalinen media
Viimeisin tunti
Pääkirjoitus: Facebook laistaa vastuutaan – se ei ole ihmisten somepäivitysten ilmoitustaulu vaan media ja maailmanlaajuinen vaikuttaja
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Fa­ce­book laistaa vas­tuu­taan – se ei ole ih­mis­ten so­me­päi­vi­tys­ten il­moi­tus­tau­lu vaan media ja maail­man­laa­jui­nen vai­kut­ta­ja

20:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Työyhteisöjen nopea digiloikka vahvisti vuorovaikutusta
Kolumni Reetta Oksa

Työ­yh­tei­sö­jen nopea di­gi­loik­ka vah­vis­ti vuo­ro­vai­ku­tus­ta

02.07.2020 12:00 1
Tilaajille
Kohti luovaa joutenoloa – multitaskaus vie meiltä keskittymiskyvyn!
Kolumni Heidi Köngäs

Kohti luovaa jou­ten­oloa – mul­ti­tas­kaus vie meiltä kes­kit­ty­mis­ky­vyn!

01.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen on erotettu eduskuntaryhmästä sopimattoman somekäyttäytymisen vuoksi

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­nen on ero­tet­tu edus­kun­ta­ryh­mäs­tä so­pi­mat­to­man so­me­käyt­täy­ty­mi­sen vuoksi

04.06.2020 16:13 9
15-vuotias poika lähetti koulukavereilleen asiattomia Snapchat-viestejä – syyllistyi rikokseen, mutta ei saanut rangaistusta

15-vuo­tias poika lähetti kou­lu­ka­ve­reil­leen asiat­to­mia Snapc­hat-vies­te­jä – syyl­lis­tyi ri­kok­seen, mutta ei saanut ran­gais­tus­ta

01.06.2020 20:38
Tilaajille
Jokainen on oma mediansa, ja niin informaation tulva menee yli hilseen
Kolumni Tero Vainio

Jo­kai­nen on oma me­dian­sa, ja niin in­for­maa­tion tulva menee yli hilseen

30.05.2020 10:00 1
Tilaajille
Trump yrittää saada sosiaalisen median alustat kuriin uudella lainsäädännöllä

Trump yrittää saada so­siaa­li­sen median alustat kuriin uudella lain­sää­dän­nöl­lä

29.05.2020 08:24 0
Sosiaalisen median alustat sallivat valtaapitävien valehdella ja räyhätä vapaasti, sanoo uusi solvaamisen historiaa käsittelevä tietokirja – "Se muistuttaa aateliston erioikeuksia ennen Ranskan vallankumousta"

So­siaa­li­sen median alustat sal­li­vat val­taa­pi­tä­vien va­leh­del­la ja räyhätä va­paas­ti, sanoo uusi sol­vaa­mi­sen his­to­riaa kä­sit­te­le­vä tie­to­kir­ja – "Se muis­tut­taa aa­te­lis­ton eri­oi­keuk­sia ennen Ranskan val­lan­ku­mous­ta"

28.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Poistuin sosiaalisesta mediasta, missä asiat riitelevät, ja ihmiset myös
Kolumni Tero Vainio

Pois­tuin so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta, missä asiat rii­te­le­vät, ja ihmiset myös

22.05.2020 21:00 2
Tilaajille
Lapsiasiainvaltuutettu: "Suuren yleisön tehtävä ei ole jakaa tuomiota, etenkään lapsille" – Viranomaiset: älkää levittäkö videoita lapsen pahoinpitelystä

Lap­sia­siain­val­tuu­tet­tu: "Suuren yleisön tehtävä ei ole jakaa tuo­mio­ta, eten­kään lap­sil­le" – Vi­ra­no­mai­set: älkää le­vit­tä­kö vi­deoi­ta lapsen pa­hoin­pi­te­lys­tä

19.05.2020 16:50 1