Siikalatva
Viimeisin 12 tuntia
Turvetuotantoalueilla palaa Siikajoella ja Siikalatvassa - voimakas tuuli ja kuivuus vaikeuttavat sammutustöitä

Tur­ve­tuo­tan­to­alueil­la palaa Sii­ka­joel­la ja Sii­ka­lat­vas­sa - voi­ma­kas tuuli ja kuivuus vai­keut­ta­vat sam­mu­tus­töi­tä

17:06 3
Kuukausi
Pulkkilassa varastettiin rahaa kauppaliikkeestä keskellä kirkasta päivää, epäillyt otettiin kiinni

Pulk­ki­las­sa va­ras­tet­tiin rahaa kaup­pa­liik­kees­tä kes­kel­lä kir­kas­ta päivää, epäil­lyt otet­tiin kiinni

05.06.2020 21:43 0
Liminkalaisyritys Siklalle uusi elementtitehdas Siikalatvaan – työllistää 50 henkilöä

Li­min­ka­lais­yri­tys Sik­lal­le uusi ele­ment­ti­teh­das Sii­ka­lat­vaan – työl­lis­tää 50 hen­ki­löä

04.06.2020 14:12 2
Nyt lähti talviturkki - Kalevan toukokuun lukijakuvassa riemuitaan metsälammella Rantsilassa

Nyt lähti tal­vi­turk­ki - Kalevan tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa rie­mui­taan met­sä­lam­mel­la Rant­si­las­sa

02.06.2020 10:07 1
Puuvarasto paloi Siikalatvalla – tuli levisi nurmialueelle ja uhkasi myös asuinrakennusta

Puu­va­ras­to paloi Sii­ka­lat­val­la – tuli levisi nur­mi­alueel­le ja uhkasi myös asuin­ra­ken­nus­ta

22.05.2020 22:19 0
Henkilöauto suistui ojaan Rantsilan ja Pulkkilan välillä – katuvalopylväs katkesi keskeltä kahtia

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Rant­si­lan ja Pulk­ki­lan välillä – ka­tu­va­lo­pyl­väs katkesi kes­kel­tä kahtia

08.05.2020 08:06 0
Vanhemmat
Säät ovat vaihdelleet rajusti ennenkin – Siikalatvan Mankilankylässä on kerrottu tarinaa, että tammikuussa 1930 kylvettiin ruista

Säät ovat vaih­del­leet rajusti en­nen­kin – Sii­ka­lat­van Man­ki­lan­ky­läs­sä on ker­rot­tu ta­ri­naa, että tam­mi­kuus­sa 1930 kyl­vet­tiin ruista

08.01.2020 15:29 58
Kylmänen siirsi Oulun tehtaanmyymälänsä Karjasillalle – tulipalon kokenut yhtiö kasvattanut toimintaansa askel kerrallaan

Kyl­mä­nen siirsi Oulun teh­taan­myy­mä­län­sä Kar­ja­sil­lal­le – tu­li­pa­lon kokenut yhtiö kas­vat­ta­nut toi­min­taan­sa askel ker­ral­laan

18.02.2019 17:52 20
Lihajalostaja Kylmäsen tuotanto palautuu hitaasti vuoden takaisesta suurpalosta – "Siinä paloi ihan kaikki"

Li­ha­ja­los­ta­ja Kyl­mä­sen tuo­tan­to pa­lau­tuu hi­taas­ti vuoden ta­kai­ses­ta suur­pa­los­ta – "Siinä paloi ihan kaikki"

06.11.2018 06:08 28
Kylmäsen suurpalo Rantsilassa sai alkunsa sähkölaitteista – pelkästään lihojen menetyksestä tuli kolmen miljoonan vahingot

Kyl­mä­sen suur­pa­lo Rant­si­las­sa sai alkunsa säh­kö­lait­teis­ta – pel­käs­tään lihojen me­ne­tyk­ses­tä tuli kolmen mil­joo­nan va­hin­got

09.01.2018 06:05 32
Oulun alueella kymmeniä hankalasti sammutettavia tuotanto- ja varastorakennuksia - riskikohteita etenkin kemikaalitehtaat

Oulun alueel­la kym­me­niä han­ka­las­ti sam­mu­tet­ta­via tuo­tan­to- ja va­ras­to­ra­ken­nuk­sia - ris­ki­koh­tei­ta etenkin ke­mi­kaa­li­teh­taat

16.11.2017 07:08 9
Palotarkastaja: Kylmäsen tehtaan tulipalon epäillään alkaneen sähköviasta

Pa­lo­tar­kas­ta­ja: Kyl­mä­sen tehtaan tu­li­pa­lon epäil­lään al­ka­neen säh­kö­vias­ta

15.11.2017 15:05 30
Kylmänen laajentaa Sodankylän tehtaan tuotantoa, yhteistyökumppaneilta tullut apua ja tukea

Kyl­mä­nen laa­jen­taa So­dan­ky­län tehtaan tuo­tan­toa, yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta tullut apua ja tukea

13.11.2017 16:43 30
Siikalatvan lihanjalostuslaitoksen jälkisammutus päättyi

Sii­ka­lat­van li­han­ja­los­tus­lai­tok­sen jäl­ki­sam­mu­tus päättyi

12.11.2017 16:54 2
Rantsilan tulipalon jälkivartiointi jatkui  yölläkin – "Tällaisissa tulipaloissa tupsahtelee uusia paloja pitkään"

Rant­si­lan tu­li­pa­lon jäl­ki­var­tioin­ti jatkui yöl­lä­kin – "Täl­lai­sis­sa tu­li­pa­lois­sa tup­sah­te­lee uusia paloja pit­kään"

11.11.2017 18:45 4
Kuvauskopteri näyttää lintuperspektiivin Kylmäsen palon jäljistä

Ku­vaus­kop­te­ri näyttää lin­tu­pers­pek­tii­vin Kyl­mä­sen palon jäl­jis­tä

11.11.2017 18:08 2
Hallituksen puheenjohtaja Antti Kylmänen palopaikalla: Lihanjalostustehdas nousee uudelleen samaan paikkaan

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Antti Kyl­mä­nen pa­lo­pai­kal­la: Li­han­ja­los­tus­teh­das nousee uu­del­leen samaan paik­kaan

11.11.2017 12:13 118
Kylmäsen tuotantotilat tuhonnut palo viimein hiipumassa, Rantsilan taajamassa varoitetaan yhä haitallisesta savusta

Kyl­mä­sen tuo­tan­to­ti­lat tu­hon­nut palo viimein hii­pu­mas­sa, Rant­si­lan taa­ja­mas­sa va­roi­te­taan yhä hai­tal­li­ses­ta savusta

11.11.2017 08:44

Kyl­mä­nen Foodin toi­mi­tus­joh­ta­ja yöllä: Tuho on täy­del­li­nen tuo­tan­to­ti­lois­sa

11.11.2017 02:07 10
Yksi sammutusmies loukkaantui Rantsilan tulipalossa – ammoniakkisäiliön vaaratilanne ohi

Yksi sam­mu­tus­mies louk­kaan­tui Rant­si­lan tu­li­pa­los­sa – am­mo­niak­ki­säi­liön vaa­ra­ti­lan­ne ohi

11.11.2017 00:00 3